OBRAZ POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W BERLINIE W OCZACH PARAFIAN

Refleksje, sugestie i pomysły odnoszące się do życia i funkcjonowania naszej parafii.1. Jakie widzę pozytywne i negatywne aspekty funkcjonowania naszej Misji?


2. Jak oceniam troskę duszpasterską o wiernych (Msza św., nabożeństwa, sakramenty, katecheza, ''List Parafialny'')


3. Jak postrzegam funkcjonowanie
- grup duszpasterskich
- Rady Parafialnej?


4. Czy jestem gotowy/-a i w jakim obszarze zaangażować się w życie naszej wspólnoty (ewentualnie prosimy o podanie telefonu kontaktowego lub e-mail)?


Imię i nazwisko: (nieobowiązkowe)