List Pasterski Arcybiskupa Berlina na WP 2020
DEKALOG EMIGRACJI


Jedno słowo, jeden miły uśmiech wystarczają często, aby rozweselić jakąś smutną duszę.

św. Teresa z Lisieux

  Wydarzenia


30 marca 2020 

  
 

Nasze rekolekcje z konieczności, przeżywamy indywidualnie, bądź w gronie rodziny. Korzystamy z różnych źródeł. Może warto przypomnieć sobie, czym jest Sakrament Pokuty – Spowiedź. Pomocą dla nas zainteresowanych tym tematem będą katechezy, jakie wygłosił w naszej Misji ks. Dawid Pietras w marcu 2013 roku.  Niech ten czas będzie czasem nawrócenia i umocnienia. Przekierowanie na Rekolekcje...>>>

28 marca 2020
  Zaproszenie na transmisję na żywo z bazyliki św. Jana Chrzciciela

z siedziby Polskiej Misji Katolickiej w BerlinieDrodzy Parafianie! Korzystając z tego środka komunikacji, jakim jest Internet i nasza internetowa strona, serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Każdego dnia łączymy się z Wami w modlitwie, szczególne w czasie Eucharystii, którą nieprzerwanie sprawujemy od początku ogłoszenia pandemii koronawirusa.

 

Dzisiaj zapraszam do bazyliki św. Jana Chrzciciela na codzienną transmisję na żywo o godz. 19.00, na wspólny Różaniec w intencji chorych i wszystkich spieszących im z pomocą; na błagalny śpiew suplikacji; na modlitwę psalmami.

W niedzielę zapraszam na transmisję Mszy świętej o godz. 10.15 z bazyliki.


Transmisje będą dostępne przez kanał Polskiej Misji Katolickiej na youtube:


https://www.youtube.com/channel/UCHVKfx9IhCvBWlbI57KrbsA

 

Powierzamy Was opiece naszej Patronki, naszej Matki i Królowej, Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej.


Ksiądz proboszcz Marek Kędzierski

ze Współbraćmi Salezjanami


 

25 marca 2020 r.

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Dzień Świętości Życia

  
 

Uroczystość przyrzeczeń odbywa się podczas Mszy świętej. Po ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do celebransa:

Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, złożyć przyrzeczenia, które zapoczątkują Duchową Adopcję dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki.

CELEBRANS:

Przychylam się do Waszej prośby, ponieważ pragniecie bronić tym sposobem życia nienarodzonych dzieci, którym grozi zagłada. Przystąpcie, najmilsi, do Ołtarza, żeby złożyć wasze przyrzeczenia.

Wszyscy adoptujący podchodzą bliżej ołtarza.

Pokaż/ukryj resztę artykułu

  
 

Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo miłując Pana, Boga swego” (Pwt 30, 19)


Dar życia jest zaraz po miłości Boga największym darem dla ludzi.


Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą” jest zaproszeniem do współpracy z Bogiem w obronie życia. Jest to modlitewna pomoc dzieciom poczętym,

jeszcze nienarodzonym, a zagrożonym w swoim istnieniu oraz szczególne wsparcie rodzicom dziecka poczętego.


Duchowa Adopcja trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji zaadoptowanego dziecka i ich rodziców. Można też podjąć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia np. częsta spowiedź i Komunia św., adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma św., dodatkowe modlitwy, podjęcie postu, spełnianie dobrych uczynków. Bardzo cennym zobowiązaniem może być także pozyskiwanie nowych zwolenników Duchowej Adopcji oraz apostolstwo w obronie życia.


W naszej misyjnej parafii można podjąć Duchową Adopcję w sposób uroczysty w Dzień Świętości Życia przypadający w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zrobimy to wyjątkowo w domu, prywatnie z powodu trwającej epidemii koronawirusa.


Dzisiaj rozpoczynamy duchowe przygotowanie, nasze TRIDUUM przed Dniem Świętości Życia. Osoby chętne, które chciałyby wziąć udział w tej modlitwie przygotowującej, zapraszamy do jej rozpoczęcia wyjątkowo przez internet, korzystając z materiałów, jakie będą ukazywały się w najbliższym czasie.


Deklaracje adopcyjne złożymy wtedy, kiedy będzie to możliwe. Deklaracja do wydrukowania w własnym zkresie tutaj...>>>


Dzień Trzeci TRIDUUM – Wtorek 24 marca 2020


Obrońca życia broni rodziny, która jest sanktuarium życia


I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, aby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka”. Św. Jan Paweł II  

  

czytaj ...
Dzień Drugi TRIDUUM – Poniedziałek 23 marca 2020


Św. Józef – Obrońca życia i wzór ojca


Niech św. Józef „ Mąż Sprawiedliwy” niestrudzony pracownik, nieskazitelny opiekun skarbów Mu powierzonych, strzeże je, opiekuje się nimi i zawsze je oświeca”(FC86) JPII


Józef z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje w tej chwili przed nami jako wielki rzecznik sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy więc w tym miejscu polecić Bożej Opatrzności i świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nie narodzonych — w naszej Ojczyźnie, i na całym świecie. Życie posiada nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność, dlatego zwłaszcza, że każdy człowiek jest powołany do uczestniczenia w życiu Bożym. Święty Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3, 1). Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na to, co się dzieje (...) w wielu miejscach świata: życie jest umyślnie niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję.

A przecież zostaliśmy stworzeni przez Boga do wyższych rzeczy — by kochać i być kochanymi.( św. Jan Paweł II – Kalisz 1997 r.)


W chwili zwiastowania Maryja była „poślubiona mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida”.

 

czytaj ...

Dzięń Pierwszy TRIDUUM – Niedziela 22 marca 2020


Obrońca życia wezwany do pójścia za Chrystusem - Droga Krzyżowa,

którą odprawiamy w domu, jednocząc się duchowo


Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat – św. Jan Paweł II, EV 100

w−pro−life−congress−2007.com

Oto Człowiek” (J 19, 5) – słowa Piłata, skierowane do tłumu, ukazujące Jezusa. Najbardziej czytelnym znakiem Bożego miłosierdzia jest tajemnica Wcielenia Syna Bożego, który stał się człowiekiem, aby umrzeć za nas na krzyżu.


Pójdziemy Jego śladami, rozważając Drogę Krzyżową i prosząc, by Miłosierdzie Boże zrealizowało się w życiu każdego z nas, każdego człowieka na świecie.

Panie Jezu Chryste, chcemy wejść razem z Tobą na Twoją krzyżową drogę by obudzić na nowo nasze sumienia i naszą wrażliwość na sens i wartość ludzkiego życia w każdym jego momencie. Przed Dniem Świętości Życia, ustanowionym jako odpowiedź na wezwanie czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II, zawarte w encyklice „ Evangelium Vitae” chcemy przypomnieć jego słowa i błagać Cię o miłosierdzie dla całego świata.


czytaj ... 19 marca 2020
  


I dzisiaj, w Uroczystość św. Józefa, o godzinie dziewiętnastej w bazylice, jako Wasi duszpasterze, wołaliśmy do Miłosiernego Boga tymi słowami. Błagamy, podobnie, jak każdy z Was, aby powstrzymana została pandemia koronawirusa. Prosimy o ulgę w cierpieniu dla chorych, ochronę dla lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, ratowników medycznych i wszystkich służb spieszących z pomocą poszkodowanym.

Jednoczmy się w modlitwie w naszych domach, bądźmy zdyscyplinowani.


Kolejny raz wołajmy razem:


Do Ciebie św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli,

Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy
z ufnością również błagamy o Twą opiekę.


Pokaż/ukryj resztę artykułu
17 marca 2020

Nowe rozporządzenie w związku z koronavirusem!!!

 

Do 30 kwietnia zostały odwołane wszystkie wydarzenia w archidiecezji berlińskiej (Bierzmowania i Pierwsze Komunie na razie do 15 maja).

Również we wszystkich parafiach odwołane są zaplanowane wydarzenia

i spotkania, do czasu oficjalnego odwołania.

 
 

Co to oznacza dla PMK w Berlinie?


Ze względu na epidemię koronawirusa!!!! Odwołane są od dzisiaj wszystkie msze święte z udziałem wiernych, nabożeństwa, liturgia Wielkiego Tygodnia i uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, święcenie pokarmów, oraz spotkania wszystkich grup formacyjnych, a także lekcje religii i języka polskiego.


Jako Wasi duszpasterze, o godz. 8.00 i 18.00 sprawujemy EUCHARYSTIĘ, łączymy się duchowo z całą Misją, modlimy się w intencjach chorych i wszystkie służby podejmujące opiekę nad chorymi i ich rodzinami.

O godz. 19.00 adorujemy Jezusa Eucharystycznego i modlimy się na Różańcu w podanych intencjach.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY W TYM CZASIE!!!


Więcej informacji w oficjalnym piśmie z kurii arcybiskupiej i Słowie Księdza Arcybiskupa dra Heinera Kocha:


Pokaż/ukryj resztę artykułu
 14 marca 2020
 

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ SENATU BERLINA I ARCYBISKUPA BERLINA

MSZE ŚW. W DNIU: 15 MARCA

ZOSTAJĄ ODWOŁANE

 
 

Jednocześnie informujemy, że w następnych dniach (aż do odwołania) w mszach św. będzie mogło uczestniczyć max. 50 osób (łącznie z księdzem, organistką i obsługa kościoła). Przed wejściem na mszę trzeba będzie podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu).

Więcej informacji na stronie internetowej Archidiecezji Berlińskiej (www.erzbistumberlin.de)


Bardzo prosimy zrozumienie, modlitwę i podporządkowanie się tej decyzji:


Duszpasterze PMK w BerlinieCo myśleć i robić, gdy ksiądz ci mówi, żebyś nie poszedł do kościoła?

Pokaż/ukryj resztę artykułu
12 marca 2020 
  


Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzimy ją w Liturgii Kościoła 25 marca, na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Odwieczne Słowo Ojca Niebieskiego przyjęło ludzkie ciało w łonie Maryi Dziewicy. Maryja poczęła z Ducha Świętego Jezusa, naszego Zbawiciela. Od tego momentu Jezus zamieszkał pośród nas, stał się człowiekiem.

Z woli św. Jana Pawła II ten właśnie dzień ustanowiony został Dniem Świętości Życia. Tego dnia dziękujemy Bogu przez Maryję za każde ludzkie życie, dziękujemy za życie, którym zostaliśmy obdarzeni przez Stwórcę. Dar życia jest zaraz po miłości Boga największym darem dla ludzi.

Dlatego tego dnia bardzo odważnie stańmy po stronie Życia i podejmijmy Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, ale jeszcze Nienarodzonego.

Pokaż/ukryj resztę artykułu
 5 marca 2020

ŚDM 2020 na szczeblu diecezjalnym

Weźcie udział w przemianie świata!” – słowa Papieża Franciszka do MŁODYCH.

  

Papież Franciszek wystosował orędzie na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży, który obchodzony jest na szczeblu diecezjalnym w Niedzielę Palmową. Przesłanie nosi tytuł „Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (por. Łk 7, 14). Ojciec Święty przywołuje w nim historię młodzieńca z Nain, którego wskrzesił Jezus, widząc rozpacz jego matki-wdowy. „Można mieć dwadzieścia lat i wlec życie w dół (...) Dlatego Jezus zwraca się do ciebie i do mnie, do każdego z nas i mówi: «Wstań!»”.


Młodzież Berlina, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Heinera, spotka się 4 kwietnia w St. Bonifatius. Już dzisiaj zapraszamy Wszystkich Młodych do udziału w tym szczególnym wydarzeniu, które w Kościele zainicjował św. Jan Paweł II.

Szczegóły znajdziesz na stronie www.weltjugendtag-berlin.de

Pokaż/ukryj resztę artykułu
2 marca 2020

Młodzież z Salezjańskiego Domu Młodzieżowego w Różanymstoku

w drodze do nas, do PMK,

zapraszamy na spotkanie do Bazyliki św. Jana Chrzciciela w najbliższą niedzielę 

 


 

Salezjański Dom Młodzieżowy składa się z trzech niezależnych dzieł: ośrodka socjoterapii, ośrodka wychowawczego, i grupy usamodzielnienia. Przebywają w nich młodzi ludzie, którzy z różnych względów nie poradzili sobie w życiu z różnych powodów. Podstawowym problemem jest bardzo trudna sytuacja rodzinna, jak również wiele traumatycznych doświadczeń życiowych związanych ze stratami, i doświadczeniem przemocy domowej. W naszej pracy z młodzieżą wolimy się jednak nie skupiać na doznanej krzywdzie, ale próbujemy odkrywać w nich dobro i uczymy ich, aby tym dobrem dzielili się z innymi. Stąd też ważną częścią naszej działalności jest pedagogika cyrku,  dzięki której  nasi  podopieczni

mogą dawać radość i nadzieję tym, którzy ją stracili. Z naszymi występami odwiedzamy hospicja, domy dziecka, oddziały onkologii dziecięcej. Nasza działalność jest w znacznej mierze całkowicie charytatywna. Sami w ciągu roku bierzemy udział w wielu charytatywnych zbiórkach na rzecz potrzebujących. Po piętnastu latach przyszedł czas, że my bardzo potrzebujemy tego wsparcia materialnego, aby móc kontynuować misję, której się podjęliśmy. Pieniądze te pozwolą nam zagwarantować możliwość organizowania transportu, zabezpieczenia pieniędzy na wyjazdy naszej grupy cyrkowej, jak również zakup nowego sprzętu cyrkowego, zarówno dla nas, jak i dla uczestników warsztatów. Za wszelkie wsparcie materialne, ale także to modlitewne gorące Bóg zapłać.

Pokaż/ukryj resztę artykułu
29 lutego 2020

Jutro Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

O godz. 12.00, w bazylice św. Jana Chrzciciela, będziemy modlić się za nich,

uczcimy ich pamięć. 

  
 

Obchodzone 1 marca święto upamiętnia bohaterów walk podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej stawili zbrojny opór sowietyzacji Polski.


Żołnierze Wyklęci, Niezłomni to legenda narodu walczącego o prawdę, honor i wolność. To oni nieśli pamięć o tym, że Polska nie jest do końca wolna. Przywróćmy im nie tylko imię, nie tylko pamięć, ale także honor. Otoczmy ich modlitwą, nawiedźmy miejsca kaźni, często symboliczne groby, aby w tych miejscach powiedzieć: pamiętamy. Niech to będzie przestrogą, by taka historia już nigdy się nie powtórzyła” – bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego.


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w 2011 r. 

Pokaż/ukryj resztę artykułu
28 lutego 2020

Zapraszamy na MISTERIUM do bazyliki św. Jana Chrzciciela.

28 marzec 2020, godzina 19.00

  
 

Teatr ITP zaprasza na misterium Męki Pańskiej pt. „Misterium. Rzecz o śmierci i życiu”.

Często z różnych parafii są organizowane wyjazdy na misteria Męki Pańskiej do różnych sanktuariów. My proponujemy – aby to właśnie wydarzenie przeżyć u siebie, na miejscu, we własnym kościele, w rodzimej wspólnocie parafialnej.Pokaż/ukryj resztę artykułu
24 lutego 2020

Zapraszamy na wspólne rozpoczęcie Wielkiego Postu w najbliższą środę. 

  
 

Obrzędem posypania głów wiernych popiołem rozpoczniemy tegoroczny Wielki Post. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnychW Bazylice odprawione zostaną msze święte, tak jak w niedzielę: o godz. 10.15, o godz. 12.00, o 16.30 z udziałem dzieci i o godz. 18.00. Tego dnia nie będzie lekcji religii dla klasy trzeciej przy Bazylice. Dzieci wraz z rodzicami przychodzą na mszę świętą o 16.30. Na Spandau w kościele St. Marien, (Flankenschanze 43, 13585 Berlin) Msza św. o godz. 18.30.


Zapraszamy!

 Wasi duszpasterze

Salezjanie Księdza Bosko

 17 lutego 2020
  
 

To już za kilka dni, najbliższy piątek, godzina 17.00, nasze wspólne Spotkanie. Wszystkie osoby zaangażowane we wspólnotach PMK w Berlinie, w ubiegłym roku zostały zaproszone na II Forum Wspólnot, Ruchów, Grup i Stowarzyszeń Parafialnych istniejących w naszej Misji. Spotkanie odbędzie w tym tygodniu, od 21 do 23 lutego w Bazylice św. Jana Chrzciciela. Program poniżej. Będziemy razem słuchać Słowa Bożego i sprawować Eucharystię, będziemy zastanawiać się: jak budować wokół siebie szeroki ruch osób, którym zależy na zbawieniu młodzieży. Zarezerwujmy sobie ten czas. Nauczania poprowadzi dla nas, znany nam doświadczony opiekun Wspólnot Domowego Kościoła i Neokatechumenatu, ks. Łukasz Woźniak, Salezjanin z Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko z Łodzi.

Materiał zadany to: Adhortacja Apostolska Papieża Franciszka „Christus vivit”

http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html

oraz List Generała Salezjanów do Młodzieży (poniżej).

Do zobaczenia, z nadzieją na wspólne spotkanie ks. proboszcz Marek Kędzierski SDB


Nagrania katechez dostępne poniżej!!!

Pokaż/ukryj resztę artykułu
27 stycznia 2020

  


Przypominamy dzisiaj homilię św. Jana Pawła II, jaką wygłosił w czasie Mszy Świętej sprawowanej na terenie byłego obozu koncentracyjnego 7 czerwca 1979 roku


 „To jest zwycięstwo nasze - wiara nasza” (por. 1 J 5,4). Te słowa z Listu św. Jana przychodzą mi na myśl i cisną się do serca, gdy staję wraz z wami na tym miejscu, na którym dokonało się szczególne zwycięstwo człowieka przez wiarę. Przez wiarę, która rodzi miłość Boga i bliźnich: jedną miłość, miłość „największą” – taką, która gotowa jest „życie położyć za brata swego” (por. J 15,13; 10,11).   


A więc zwycięstwo przez miłość, która ożywia wiarę aż do granic ostatecznego świadectwa. To zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł w tym miejscu człowiek, któremu na imię Maksymilian Maria, nazwisko: Kolbe, „z zawodu” (jak pisano o nim w rejestrach obozowych): ksiądz katolicki, z powołania: syn św. Franciszka, z urodzenia: syn prostych, pracowitych, bogobojnych ludzi, włókniarzy z okolic Łodzi, z łaski Bożej i osądu Kościoła: błogosławiony. To zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł ów człowiek w tym miejscu, które było zbudowane na zaprzeczeniu wiary – wiary w Boga i wiary w człowieka – i na radykalnym podeptaniu już nie tylko miłości, ale wszelkich oznak człowieczeństwa, ludzkości; w tym miejscu, które było zbudowane na nienawiści i na pogardzie człowieka w imię obłąkanej ideologii; w tym miejscu, które było zbudowane na okrucieństwie. Miejsce, do którego prowadzi wciąż jeszcze brama z szyderczym napisem „Arbeit macht frei”, rzeczywistość bowiem była radykalnym zaprzeczeniem treści tego napisu. W tym miejscu straszliwej kaźni, która przyniosła śmierć czterem milionom ludzi z różnych narodów, o. Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego Chrystusa, oddając się dobrowolnie na śmierć w bunkrze głodu – za brata. Ten brat żyje do dzisiaj na polskiej ziemi i jest wśród nas.


Czy tylko on jeden – Maksymilian Kolbe – odniósł zwycięstwo, które odczuli natychmiast współwięźniowie i do dzisiaj odczuwa je Kościół i świat? Zapewne wiele zostało tu odniesionych podobnych zwycięstw, jak choćby - śmierć w krematorium obozowym siostry Benedykty od Krzyża, karmelitanki, w świecie Edyty Stein, z zawodu – filozof, znakomita uczennica Husserla, która stała się ozdobą współczesnej niemieckiej filozofii, a pochodziła z żydowskiej rodziny zamieszkałej we Wrocławiu. Nie chcę zatrzymać się na tych dwóch nazwiskach, gdy stawiam sobie pytanie, czy tylko on jeden, czy tylko ona jedna?... Ile tutaj odniesiono podobnych zwycięstw? Odnosili je ludzie różnych wyznań, różnych ideologii, zapewne nie tylko wierzący.

Pokaż/ukryj resztę artykułu
26 stycznia 2020

  


Ojciec Święty Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy w ogłoszonym30 września 2029 r. Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis”. Jak zaznacza Ojciec Święty, ma się ona przyczynić „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła. Treść Listu…

Pokaż/ukryj resztę artykułu
21 stycznia 2020

Zapraszamy na Nowennę

przed Uroczystością Świętego Jana Bosko

Ojca i Nauczyciela Młodzieży.

To już od jutra!

 
  
 

Przed uroczystością św. Jana Bosko ( 31 stycznia) odmawiamy 9- dniową nowennę, (zaczniemy 22 stycznia 2012 r., ale dołączyć możesz w każdym momencie), dzięki której możemy wyprosić wiele łask. Módlmy się w naszych intencjach, w intencjach rodziców, dzieci i młodzieży, za wychowawców i nauczycieli, za Salezjanów, również w intencjach naszej Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie i wspólnot, które w niej działają. Dziękujmy też Panu Bogu, za Świętego Jana Bosko, bo bez Niego nie byłoby tego wszystkiego…

 

Pokaż/ukryj resztę artykułu
20 stycznia 2020

Renowacja zbiorowej mogiły & Miejsca Pamięci na cmentarzu w Altglienicke

 
  

Drodzy Parafianie, w związku z renowacją zbiorowej mogiły & Miejsca Pamięci na cmentarzu w Altglienicke powstał projekt przejęcia patronatu i pisania nazwisk 1360 ofiar obozu Sachsenhausen ( w tym 480 Polaków a wśród nich 18 polskich księży katolickich) znajdujących się w tej mogile. Zmarłym ma zostać przywrócona tożsamość i godność. Pamięć buduje się wspólnie - to główne przesłanie tego projektu. Żywa pamięć jest podstawą nowego kształtu kwatery.


 

Pokaż/ukryj resztę artykułu
2 stycznia 2020
  

Szanowni Państwo,


pięknie się składa, że bezpośrednio przed Świętami Bożego Narodzenia mogę w imieniu Ambasadora RP w Berlinie, prof. Andrzeja Przyłębskiego, oraz ks. proboszcza Marka Kędzierskiego z Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie zaprosić Państwa na koncert kolęd w wykonaniu Rodziny Pospieszalskich, który odbędzie się: w sobotę, 11 stycznia 2020 r., o godz. 19:00 w Kościele Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie (Johannes-Basilika, Lilienthalstr. 5, 10965 Berlin)– po Mszy św., która rozpoczyna się o godz. 18:00.

Pokaż/ukryj resztę artykułu
 1 stycznia 2020
  
 

W środę, 1 stycznia, Nowy Rok 2020, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W Kościele, pierwszy stycznia obchodzony jest, jako Światowy Dzień Pokoju. W modlitwie różańcowej polecajmy Bogu sprawę POKOJU przez przemożne wstawiennictwo Maryi.

Msze święte we wszystkich kosciołach tak, jak w każdą niedzielę: w Bazylice o godz. 10.15, 12.00 i 18.00; Karlshorst godz. 11.00; Spandau godz. 12.00; Wedding godz. 16.00.

 

Niech ten Nowy 2020 Rok będzie pełen WIARY i ZAWIERZENIA, niech pełen będzie Bożego Błogosławieństwa, niech przy nas zawsze stoi i za nami się wstawia Święta Boża Rodzicielka - Maryja!

 

Z modlitwą u początku Nowego Roku

życzą Wam Wasi Duszpasterze wraz ze Współpracownikami

***Archiwum - Aktualności i wydarzeń***

 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.