List Pasterski Arcybiskupa Berlina na WP 2020
DEKALOG EMIGRACJI


Żeby być sobą, trzeba być kimś.

Stanisław Jerzy Lec

  Wydarzenia


31 grudnia 2007

Ostatni dzień roku 2007. Mszę św. wieczorną odprawiali księża pracujący w Misji. Mszy św. przewodniczył Ks. Proboszcz. W kazaniu odniósł się do refleksji, którą podejmuje człowiek, kiedy kończy się kolejny rok. Wierzący człowiek, powiedział Ks. Proboszcz, dziękuje Bogu za dobro, które go w minionym roku spotkało. Natomiast nadchodzący, Nowy Rok, poleca Bogu, aby okazał się czasem owocnym, pełnym dobra, do czynienia którego Bóg nas powołał.
Po mszy św. odprawiono nabożeństwo dziękczynne przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Przy śpiewie Suplikacji zebrani w Bazylice wierni przepraszali Boga za niewierności popełnione w kończącym się roku, dziękowali za otrzymane łaski i polecali się w opiekę Boga na Nowy Rok.
Późniejszym wieczorem, o godz. 23.00, odprawiona została msza św. ze wspólnotą parafii niemieckiej św. Bonifacego. Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii niemieckiej ks. Ulrich Kozur. Koncelebrowali ks. Prałat Nacke z Nuncjatury, ks. Jerzy Barganowski, ks. Tadeusz Niewęgłowski i ks. Thomas Zielonka. Obecny był także kl. Mateusz Jaszczyk i liczna grupa wiernych Polskiej Misji. Modlono się w języku niemieckim i polskim. Kazanie wygłosił w obydwu językach ks. Thomas Zielonka.
Po mszy św. świętowano przy lampce szampana i przy sylwestrowych fajerwerkach. Nie zabrakło także wesołych tańców i radosnego przebywania razem.
30 grudnia 2007

Zakończyliśmy "realnie" Rok Jubileuszowy 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.
Kazania wygłosił Ks. Proboszcz podsumowując przeżyty "czas święty" naszej wspólnoty. Wskazał na najważniejsze wydarzenia i treści, jakie w 2007 roku stanowiły przeżycia jubileuszowe. Podziękował wszystkim, którzy współdziałając z duszpasterzami Misji, pomagali ofiarnie w dobrym przeżyciu Jubileuszu.
Żywą pamiątką Roku Jubileuszowego, jak zaproponował Ks. Proboszcz, będzie Akt Zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu odmawiany przez wiernych w czasie mszy św. w niedziele i święta przez cały rok 2008. Znakiem naszej Misji, umieszczonym na sztandarze, jest wizerunek Jezusa Miłosiernego. Jesteśmy zatem zobowiązani do tego, by być apostołami nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia.
Na zakończenie każdej mszy św. wierni odśpiewali "Te Deum".

Akt Zawierzenia

"Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego Miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen."
29 grudnia 2007

Księża: Thomas Zielonka i Kamil Szkoła, oraz klerycy: Jaszczyk Mateusz i Zalewski Erwin, spotkali się ze wspólnotą salezjańską. Obecni "w komplecie" nasi ziomkowie byli na obiedzie wraz z księżmi pracującymi w PMK. Cieszymy się, że odwiedzili nas w okresie świątecznym...!
24 grudnia 2007

Ks. abp Szczepan Wesoły wczesnym rankiem odleciał do Rzymu. Otrzymaliśmy wiadomość, że szczęśliwie dotarł do domu.
23 grudnia 2007

Zakończenie Jubileuszu 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Momentem centralnym tego dnia była msza św. o godz. 12.00, której przewodniczył abp Szczepan Wesoły. Po zakończonej uroczystej liturgii nie zabrakło wspólnej fotografii ze Służbą Liturgiczną naszej Misji. Ks. Arcybiskup przed 25 laty zabiegał o powstanie parafii w Berlinie dla katolików polskiej mowy. Na początku mszy św. Ks. Proboszcz przywitał dostojnego Gościa, przypominając powód jego przybycia do PMK w Berlinie. Ks. Arcybiskup w kazaniu zauważył, że obecność tak licznej wspólnoty katolików polskiej mowy, nie jest przypadkowa. Mogą oni tutaj żyć, pracować, ale też dawać świadectwo wiary, jaką zabrali ze sobą wyjeżdżając z Polski. Berlinowi jest to szczególnie potrzebne. Ks. Arcybiskup zwrócił uwagę na fakt, że szczególnym znakiem Polskiej Misji w Berlinie jest wizerunek Jezusa Miłosiernego (wizerunek umieszczony na sztandarze Misji), a co za tym idzie, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Wspólnota polska powinna zatem stać się apostołem tego kultu na tej ziemi, gdzie Kościół przeżywa poważny kryzys.
Wdzięczność Bogu wyrazili parafianie w uroczyście odśpiewanym "Te Deum". Ks. Arcybiskupowi za przybycie do Berlina, podziękował w imieniu wszystkich parafian, przewodniczący Rady Parafialnej, p. Daniel Kaiser. Na zakończenie nie zabrakło elementu patriotycznego: odśpiewano "Boże coś Polskę".
Ks. Arcybiskup celebrował mszę św. w ornacie, jaki Polska Misja otrzymała od Ojca św. Benedykta XVI.
Parafianie podziękowali także Ks. Proboszczowi i Kapłanom pracującym w Misji, za zorganizowane Roku Jubileuszowego. Oto treść podziękowania duszpasterzom Misji:

"Drogi Księże Proboszczu, Drodzy nasi Kapłani! W imieniu nas, wiernych przychodzących do polskiego Kościoła, w Berlinie, pragnę podziękować Wam za to, że mogliśmy tak pięknie świętować Jubileusz 25-lecia istnienia naszej Misji. Waszemu zatroskaniu o duchowy wymiar tego Jubileuszu i głębię przeżyć - zawdzięczamy to, że obok koncertów, które towarzyszyły nam przez cały rok - wśród nich ten najważniejszy w sercu Berlina w Konzerthaus - modlitwa była motywem wiodącym naszego świętowania. Nowenna Jubileuszowa towarzyszyła nam przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Niezapomniane pozostanie spotkanie z Kardynałem Sterzinskym, gdzie czuliśmy, że jesteśmy częścią Kościoła Berlińskiego i wg słów Kardynała 'jego drogocennym skarbem'. Wizyta Kardynała Glempa, Prymasa Polski - Głowy Kościoła Polskiego - wywołała w wielu z nas wzruszenie. 25 lat czekaliśmy na ten dzień!
A oto dzisiaj znowu jeszcze jeden dostojny Gość - abp Szczepan Wesoły - jest wśród nas. Dziękujemy Wam za 'Dzień Kapłański' i radość spotkania z Księżmi, którzy pracowali wśród nas i stali się cząstką nas.
Ks. Twardowski nazwał Kapłana 'mostem łączącym ziemię z niebem', deptanym przez ludzi... Jakże prawdziwe są te słowa! Dzisiaj pragniemy podziękować Księdzu Proboszczowi i wszystkim naszym Księżom za ich codzienny trud, zabieganie i troskę o nasze zbawienie. Jesteśmy z Wami, wspieramy Was modlitwą.
Niech św. Jan Vianney - święty Proboszcz z Ars - który tyle wycierpiał, patron wszystkich proboszczów, ma naszego Księdza Proboszcza Tadeusza i wszystkich naszych Kapłanów w swojej opiece i umacnia ich - w ich pracy.
Wszystkim Wam mówimy dzisiaj Bóg zapłać i Szczęść Boże!"


Na Święta do Misji, a zarazem i do swoich rodzin, przyjechali: ks. Thomas Zielonka i kl. Mateusz Jaszczyk, nasi parafianie.
22 grudnia 2007

Dokładnie dzisiaj minęło 50 lat od dnia, kiedy ks. Jerzy Barganowski przyjął święcenia kapłańskie. Dostojnemu Jubilatowi życzymy jeszcze wielu laty życia i owocnego posługiwania kapłańskiego wiernym naszej Misji. W intencji ks. Jerzego odprawiona została msza św.

Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył i kazanie wygłosił ks. abp Szczepan Wesoły.
21 grudnia 2007

Do naszej Misji przybył abp Szczepan Wesoły; przyleciał z Rzymu, gdzie aktualnie przebywa i pracuje. Ks. Arcybiskup wygłosi kazania w czasie mszy św. w niedzielę oraz będzie przewodniczył mszy św. o godz. 12.00 w Bazylice. Tą mszą św. oficjalnie zakończymy obchody Jubileuszu 25-lecia istnienia naszej Berlińskiej Misji.

Przygotowane przez naszych parafian paczki dla Domu Małego Dziecka w Częstochowie pojechały do miejsca przeznaczenia. Osobiście dary naszej wspólnoty odebrała Pani Dyrektor ww. placówki.

Ks. abp Szczepan Wesoły i Ks. Proboszcz wzięli udział w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Nike". Spotkanie, które zgromadziło ponad dwieście osób, odbyło się w gmachu urzędu miejskiego, tzw. Czerwonym Ratuszu.

Ks. Marek Kędzierski pełnił posługę duszpasterską w więzieniu na Tegel dla osadzonych tam Polaków.

Zakończyły się prace przy odnowieniu otoczenia Pomnika Lotnika, który znajduje się na placu przy Bazylice.

Od dyrekcji szk. podst. nr 10 w Szczecinie otrzymaliśmy list następującej treści: "Parafianie Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie!
¡Są takie serca jak skarbce gorące, z których wydobyć można klejnoty dobroci; serca, które biją po to, by wierzyć w człowieka¡.
Jesteśmy pełni wdzięczności za dar serca, który otrzymaliśmy od Państwa. Sprawiliście niezmierną radość i niezapomniane przeżycia naszym dzieciom. Dzięki Wam 150 twarzy rozjaśnił promienisty uśmiech, a idea św. Mikołaja nabrała realnych kształtów.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 w Szczecinie Renata Łażewska.
Ps. Radość dzieci, której Państwo byliście autorami, uwieczniła TVP - Oddział Szczecin (zwiastun można obejrzeć na stronie internetowej Kroniki Szczecińskiej), a także nasz szkolny fotograf: "Nasz Bozonarodzeniowy dar dla dzieci w Polsce".
20 grudnia 2007

Wspólnotę PMK pozdrawia i najlepsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia przesyła ks. Czesław Miszczyk, przed laty duszpasterz w Berlinie, a także diak. Michał Mejer z Jerozolimy. Diak. Michał odbywał u nas praktykę diakońską w miesiącach lipcu i sierpniu br. Teraz kontynuuje swoje studia w Międzynarodowym Instytucie Teologicznym w Izraelu.Z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie otrzymaliśmy list następującej treści:
"Szanowni Państwo, wczoraj w naszym Ośrodku odbyło się uroczyste spotkanie Wigilijne. Jak co roku, był to naprawdę cudowny czas, pełen wzruszeń, dobrych życzeń i wybaczenia tego co złe i smutne. Szczególnie miłym akcentem jednak, był moment, kiedy przyszedł do nas Święty Mikołaj. Rolę Świętego Mikołaja odegrał przyjaciel naszego Ośrodka, Francis, aktor i terapeuta z Włoch. Oprawa była naprawdę cudowna... Nie byłoby jednak ani tej oprawy ani takiej radości, gdyby nie Państwa dobroć, i życzliwość, za którą pragniemy serdecznie podziękować. Wzruszenie, uśmiech i poczucie, że jest ktoś, kto o nas myśli, towarzyszyło nam do bardzo późnego wieczora.
Serdecznie dziękujemy Państwu za prezenty dla naszych Wychowanek. Chcielibyśmy, abyście Państwo sami mogli zobaczyć radość naszych Dziewcząt, dlatego po Nowym Roku prześlemy dokumentację zdjęciową z wczorajszej uroczystości. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo Miłości, radości, Bożych błogosławieństw i spełnienia marzeń, z wyrazami szacunku: Wychowanki, Dyrekcja i Pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie."


19 grudnia 2007

Ostatni dzień Adwentowych Rekolekcji. Myśl dnia to prawda, że Dobry Pasterz tak miłuje swoją owczarnię, iż życie oddaje za owce, których jest opiekunem. Przykład Gianny Beretty Molla, matki, która oddała życie rodząc swoje dziecko, jest przykładem jak bardzo można miłować!

Dziękujemy ks. Grzegorzowi Jeżewskiemu za posługę rekolekcjonisty w naszej wspólnocie...!
18 grudnia 2007

Trzeci dzień Rekolekcji Adwentowych. Dobry Pasterz zagubioną owieczkę odnajduje, bierze na swoje ramiona, aby bezpieczna mogła wrócić do stada. Czy rozumiem troskę Dobrego Pasterza o mnie? Czy wiem, że Chrystus do mnie powiedział: "Nie lękaj się" - W katechezie dla młodzieży, wygłoszonej po mszy św. wieczornej, Rekolekcjonista przypomniał nauczanie Jana Pawła II, skierowane do młodzieży: "Każdy musi mieć swoje Westerplatte!".

Samochód ciężarowy wyruszył z paczkami świątecznymi, przygotowanymi przez naszych parafian, do Skolwina i Załomia. Przy załadunku pracowały osoby ze wspólnoty św. Bartłomieja.

Przy pomniku lotnika, który znajduje się przy naszej Bazylice, zostały rozpoczęte prace, mające na celu uporządkowanie terenu wokół. Usunięte zostały drzewa, które zasłaniały pomnik. Dookoła pomnika zostanie zrobiona rabata z roślinami ozdobnymi.

Ks. Marek Kędzierski wziął udział w pogrzebie ks. Mieczysława Woźniaka, salezjanina. Pogrzeb odbył się w Łodzi.
Karlskrona - Boże Narodzenie 2007


Karlskrona - Boże Narodzenie 2007

 

   

 

Pozdrawiam, z modlitwą;

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne,
abyśmy zawsze i wszędzie
Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący,
wieczny Boże.

 

Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa

zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości;

abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci,

zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych”.

(z prefacji Mszy św. o Narodzeniu Pańskim)

 

Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty

pomnijcie, że dzień ten radosny w Miłości jest poczęty.

(J. Kasprowicz)Życzę wszelkich potrzebnych łask Bożych; radości, miłości i pokoju ducha oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.


Ks. Wiesław Brzostek SDB


17 grudnia 2007

Drugi dzień Rekolekcji Adwentowych. Tematem głoszonego "słowa" był Dobry Pasterz. Opiekuje się on swoją owczarnią, prowadzi owce na zielone pastwiska, zna wszystkie po imieniu. Czy my idziemy za naszym Pasterzem, Chrystusem? Czy słuchamy Jego głosu?

Otrzymaliśmy życzenia świąteczne od misjonarza, ks. Pawła Libora z Angoli (zobacz: "Jubileuszowa Księga Gości").
16 grudnia 2007

Pierwszy pełny dzień Adwentowych Rekolekcji.

Na pierwszym spotkaniu Rady Parafialnej, wybranej na lata 2007-2011, dokonano wyboru przewodniczącego Rady oraz członków Zarządu. Przewodniczącym Rady został wybrany p. Daniel Kaiser, pierwszym zastępcą przewodniczącego p. Marek Borsuk, a drugim p. Bernadeta Szałajska. Do Zarządu Rady z urzędu wchodzi także Ks. Proboszcz.

Po południu, po mszy św. dla dzieci, zostały zaprezentowane Jasełka Bożonarodzeniowe. Jasełka przygotowała i poprowadziła p. Teresa Borsuk. W przedstawieniu udział wzięły dzieci i młodzież naszej Misji. Oprawę muzyczną przygotowała p. Ania Kokowska-Weinstok wraz ze scholą "Marana Tha". Po Jasełkach do dzieci zawitał jeszcze św. Mikołaj; obdarował naszych najmłodszych parafian słodkimi upominkami. Mikołajowe słodycze otrzymało blisko 500 dzieci, które były na mszy św. i obejrzały Jasełka.

Ponad dwieście paczek przynieśli dzisiaj parafianie jako dar, jaki przygotowują nasi parafianie dla biednych dzieci w Polsce. W tygodniu zorganizowany zostanie transport paczek do Polski.

W Rumi k. Gdyni ks. Jerzy Barganowski świętował jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Uroczystość odbyła się w rodzinnej parafii ks. Jerzego.

W Aachen trzeci i ostatni dzień ewangelizowali: ks. Marek Kędzierski i animatorzy naszej wspólnoty Nowej Ewangelizacji.

W posłudze duszpasterskiej pomagali nam ks. Dariusz Stępkowski i ks. Marek Zalewski.

W mszy św. wieczornej udział wzięli dwaj wykładowcy z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z grupą ok. 50 studentów.
15 grudnia 2007

Rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe. Głosi je ks. Grzegorz Jeżewski, salezjanin.

Przedszkolaki, które katechizujemy, miały dzisiaj spotkanie opłatkowe. Spotkanie przygotowała p. Beata Drozd i ks. Wojciech Majchrzak.
14 grudnia 2007

Ks. Proboszcz wziął udział w tradycyjnej wieczerzy wigilijnej w Domu Polskim przy Potsdamer Str. w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób w większości Polacy; obecny był także ambasador RP w Niemczech p. Marek Prawda.

Ks. Marek Kędzierski oraz animatorzy wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji przy naszej Misji: Barbara Zielińska, Jarosław Krasowski i Ryszard Porzyński udali się na spotkanie ewangelizacyjne do Aachen.

Wspólnota Oazowa miała swoje spotkanie opłatkowe.
13 grudnia 2007

W Bazylice Różańca Świętego na Steglitz odbyło się comiesięczne spotkanie ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus. Od godz. 17.00 trwała spowiedź adwentowa, o 18.30 odmówiono różaniec, a następnie odprawiona została msza św. w języku polskim Po mszy św. w sali parafialnej zebrani podzielili się opłatkiem, a ks. Marek Kędzierski wygłosił katechezę, przygotowującą do Aktu Zawierzenia Miłosiernej Miłości Boga w duchu św. Teresy.
12 grudnia 2007

Przy Polskiej Misji Katolickiej spotkali się księża pracujący w dekanacie parafii polskich Berlin-Wschód. Do dekanatu należą placówki w Dreźnie, Chemnitz, Lipsku, Schwerin oraz PMK w Berlinie. Spotkaniu przewodniczył dziekan ks. Andrzej Kobiesa. Tematem spotkania był sakrament Bierzmowania, a właściwie praktyczne aspekty przygotowania młodzieży do przyjęcia tego Sakramentu. Szczególnym gościem spotkania był rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Stanisław Budyń.

W domu parafialnym na Spandau odbyło się spotkanie opłatkowe naszego chóru parafialnego "Auxilium".
11 grudnia 2007

W parafii Sankt Martin (Wittenau) z duszpasterską pomocą był ks. Jerzy Barganowski. Ks. Jerzy spowiadał tamtejszych parafian mówiących po polsku. Z obecności ks. Jerzego skorzystali także niektórzy parafianie mówiący po niemiecku.
10 grudnia 2007

O godz. 20.00 w Berliner Dom odbył się koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego. Na koncert otrzymali zaproszenie: Ks. Proboszcz, duszpasterze pracujący w Polskiej Misji Katolickiej oraz grono bliskich współpracowników naszej wspólnoty.
9 grudnia 2007

Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Jerzego Barganowskiego.
Uroczystość odbyła się o godz. 12.00. Mszy św. przewodniczył Jubilat. Współkoncelebrowali jego trzej koledzy, którzy razem z ks. Jerzym, przed 50 laty, otrzymali święcenia kapłańskie: ks. Stanisław Smuniewski, ks. Jerzy Łaszewski i ks. Bernard Duszyński. Kazanie wygłosił ks. Piotr Polkowski, salezjanin, pracujący obecnie w Kassel.
Na początku mszy św. ks. proboszcz Tadeusz Niewęgłowski wprowadził zebranych w główną myśl uroczystości. Przywitał Ks. Jubilata i zebranych na Eucharystii. Wymownym momentem było poświęcenie i wręczenie krzyża Jubilatowi przez Ks. Proboszcza. Na zakończenie mszy św. ks. Jerzemu i jego kolegom Jubilatom złożyli życzenia: wspólnota parafialna, w imieniu wspólnot Misji przedstawiciele wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci, następnie przedstawiciele wspólnoty parafialnej z Piły, gdzie ks. Jerzy pracował przez sześć lat. Po gościach z Piły życzenia złożyli byli parafianie Ks. Jubilata z Pforzen w Bawarii, gdzie ks. Jerzy pracował przez 20 lat. Burmistrz Pforzen przedstawił 20-lecie pracy ks. Jerzego, podając dosyć szczegółowo pewne charakterystyczne momenty pracy duszpasterskiej ks. Jerzego w ich parafii. Następnie p. Przemysław Kieliszewski, menager Poznańskiego Chóru Chłopięcego, złożył życzenia Jubilatom, z okazji ich święta, i wspólnocie Polskiej Misji Katolickiej, z racji jubileuszu 25-lecia istnienia. Poznański Chór Chłopięcy wykonał dwa utwory, dedykując je zarówno księżom Jubilatom jak i Polakom w Berlinie, gromadzącym się przy polskim kościele. Ks. Jerzy Barganowski podziękował za uroczystość, zorganizowaną w Berlinie. Dziękował, czyniąc refleksję nad czasem 50 lat swojej posługi kapłańskiej. Podkreślił, że najpiękniejszym okresem jego pracy kapłańskiej była praca w Pforzen. Teraz, jak określił Jubilat, pozostało mu ciche posługiwanie w konfesjonale, który znajduje się w cichym zakątku kościoła. Na zakończenie Jubilaci udzielili kapłańskiego błogosławieństwa. Wierni wychodząc z Bazyli mogli otrzymać pamiątkowe obrazki ks. Jerzego. Po mszy św., goście z Pforzen oraz kapłani obecni na uroczystości spotkali się na wspólnym obiedzie.

Na mszy św. o godz. 10.15 i 12.00 wystąpił Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją p. Jacka Sykulskiego. Występ Chóru z Poznania był jednym z wydarzeń Roku Jubileuszowego, jaki przeżywa Polska Misja Katolicka w Berlinie.
8 grudnia 2007

ZO godz. 10.00, w katedrze św. Jadwigi, odbyła się msza św. dla misji obcojęzycznych. Mszy św. przewodniczył Ks. kard. Georg Sterzinsky, ordynariusz Archidiecezji Berlińskiej. Wyjątkowo widoczna była obecność Misji Polskiej. Śpiewy liturgiczne wykonał nasz chór "Auxilium", w procesji z darami udział wzięły dwie nasze młode parafianki ubrane w stroje ludowe z Polski, a także jedno z wezwań modlitwy wiernych czytane było po polsku. Mszę św. współkoncelebrowali dwaj księża: ks. Tadeusz Niewęgłowski i ks. Marek Wyszomierski.

Wieczorem przyjechał do nas Poznański Chór Chłopięcy. Na artystów z Poznania czekali nasi parafianie, którzy przyjęli ich do siebie na nocleg. Osiemnaście rodzin naszej parafii udzieliło gościny artystom z Poznania.
7 grudnia 2007

Podczas Mszy św. trzy osoby z Ruchu Światło - Życie (wspólnoty Oazowej) uroczyście przyjęły "Drogowskazy Nowego Człowieka" (jedna osoba przyjmie je w najbliższą sobotę podczas specjalnego nabożeństwa). Drogowskazy Nowego Człowieka to zasady życia wspólnot Ruchu Światło - Życie.

W pierwszy piątek miesiąca grudnia, zarazem dziewiąty i ostatni Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Piątków, przepraszamy Boga za nieuszanowanie prawdy i za fałszywe oskarżenia."Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu"I. przepraszamy za to, że nie poznawaliśmy prawdyZa to, że nie ocenialiśmy autentycznie siebie samych...

przepraszamy Cię, Panie!

Za to, że nie ocenialiśmy rzetelnie drugiego człowieka...
Za to, że nie ocenialiśmy rzetelnie rzeczywistości...
Za to, że nie dociekaliśmy prawdy...
Za to, że nie słuchaliśmy uważnie, co mówią do nas inni...
Za to, że nie rozbudzaliśmy i nie kultywowaliśmy w sobie zainteresowań...Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...II. przepraszamy za to, nie przekazywaliśmy prawdyZa to, że nie Mówiliśmy prawdy...

zmiłuj się nad nami!

Za to, że nie mówiliśmy całej prawdy...
Za to, że nie spowiadaliśmy się szczerze...
Za to, że nie mieliśmy odwagi cywilnej w obronie prawdy...
Za to, że nie naprawialiśmy krzywd wyrządzonych mówieniem nieprawdy...
Za to, że nie zachowywaliśmy tajemnic...
Za to, że nie dotrzymywaliśmy danego słowa...
Za to, że nie byliśmy wstrzemięźliwi w słowach...
Za to, że nie broniliśmy swoich słusznych poglądów...
Za to, że nie rezygnowaliśmy z poglądów niesłusznych...
Za to, że nie staraliśmy się "być sobą"...
Za to, że nie prowadziliśmy autentycznego życia religijnego...Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...III. przepraszamy za to, że ulegaliśmy zakłamaniuZa to, że byliśmy naiwni...

przepraszamy Cię, Panie!

Za to że, byliśmy wścibscy...
Za to że, podsłuchiwaliśmy i podglądaliśmy...
Za to że, zanudzaliśmy błahymi sprawami i gadulstwem...
Za to, że podejmowaliśmy decyzje bez przemyślenia...
Za to, że ocenialiśmy rzeczywistość jednostronnie...
Za to, że zaniedbywaliśmy naukę...
Za to, że bezkrytycznie naśladowaliśmy innych...
Za to, że posądzaliśmy i podejrzewaliśmy...
Za to, że osądzaliśmy bliźnich...
Za to, że stawaliśmy dla korzyści po stronie nieprawdy...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...IV. przepraszamy za oszustwa

Za to, że przemilczaliśmy prawdę...

zmiłuj się nad nami!

Za to, że byliśmy gadatliwi...
Za to, że tuszowaliśmy rzeczywistość...
Za to, że kłamaliśmy dla żartów, fantazji, strachu, korzyści...
Za to, że mówiliśmy o bliźnich źle...
Za to, że mówiliśmy o bliźnich negatywnie z przesadą, plotkowaliśmy...
Za to, że mówiliśmy o bliźnich prawdę negatywną, mówiliśmy oszczerstwa...
Za to, że pisaliśmy anonimy...
Za to, że zrzucaliśmy winę na innych...
Za to, że donosiliśmy fałszywie...
Za to, że zeznawaliśmy fałszywie...
Za to, że fałszowaliśmy dokumenty...
Za to, że zmuszaliśmy innych do przyjęcia poglądów sprzecznych z jego przekonaniami...
Za to, że uparcie trwaliśmy w błędzie...Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...
5 grudnia 2007

Wspólnota salezjanów pracujących w Berlinie spotkała się na comiesięcznym skupieniu zakonnym. Spotkaniu współbraci przewodniczył dyrektor wspólnoty ks. Ulrich Schrapp. W skupieniu wzięło udział 12 współbraci. Salezjanie berlińscy prowadzą Ośrodek Szkolenia Zawodowego dla młodzieży, pracują w trzech parafiach (w tym PMK), jeden jest duszpasterzem Środowisk Twórczych, jeden uczy się języka niemieckiego i jeden pracuje nad pracą habilitacyjną z pedagogiki (Uniwersytet Humboldta). Wspólnotę w Berlinie tworzą salezjanie niemieccy i polscy.
Spotkania wszystkich berlińskich salezjanów odbywają się w pierwszą środę każdego miesiąca.
4 grudnia 2007

Dotarł do nas wydrukowany nowy numer "Listu Parafialnego", naszego parafialnego czasopisma. Nowy numer "Listu" podaje kronikę wydarzeń z ostatniego okresu oraz zawiera informacje duszpasterskie na najbliższy okres czyli czas Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia. Do nabycia będzie już od jutra, jak zawsze przy wyjściu z Bazyliki.
3 grudnia 2007

Dzisiaj odprawialiśmy po raz pierwszy Roraty. Jest to msza św. odprawiana w Adwencie w " o świcie". W naszym kościele odprawiać będziemy Roraty we wszystkie dni powszednie tego okresu o godz. 7.00.
2 grudnia 2007

Ks. proboszcz Tadeusz Niewęgłowski głosił kazania nt. ósmego przykazania Bożego. Za grzechy przeciwko temu przykazaniu będziemy wynagradzali Panu Bogu w pierwszy piątek miesiąca grudnia na nabożeństwie o godz. 17.30. Będzie to dziewiąty, i zarazem ostatni, pierwszy piątek miesiąca Jubileuszowej Nowenny przebłagalnej. Nabożeństwo odprawione zostanie 7 grudnia br.

Nasi parafianie mogli zabrać ze sobą "Czytania i Śpiewy Liturgii Słowa" (małe folderki zawierające teksty biblijne I. niedzieli Adwentu z komentarzem), przygotowane przez lektorów naszej Misji, aby przez głębsze rozważanie Pisma Świętego przygotować się do Świąt Narodzenia Pańskiego.

Z Münster, z ewangelizacji w tamtejszej wspólnocie Nowej Ewangelizacji, wrócili: ks. Marek Kędzierski i animatorzy naszej Wspólnoty: Dominika, Jarek i Ryszard.
1 grudnia 2007

Pierwsza sobota miesiąca grudnia. Uczciliśmy ten dzień "Czuwaniem Fatimskim", nabożeństwem ku czci Matki Bożej w jej wizerunku fatimskim. Nabożeństwo poprowadził ks. Tadeusz Niewęgłowski. Na Czuwanie Fatimskie, odprawiane w naszej Misji, składają się: uwielbienie Matki Bożej, homilia, różaniec, procesja z figurą fatimską Matki Bożej, Litania do Serca Niepokalanej, Magnificat, błogosławieństwo końcowe. Odprawiane jest w pierwszą sobotę każdego miesiąca po mszy św. wieczornej.
30 listopada 2007

Dzisiaj odprawione zostało ostatnie nabożeństwo z modlitwą z wypominkami. Wspominaliśmy imiona zmarłych, podanych przez parafian. Codziennie, przez cały listopad, odmawialiśmy w ich intencji różaniec, wyczytując kolejno ich imiona.

Zgodnie z tradycją salezjańską, w ostatni dzień miesiąca, wspomnieliśmy także św. Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego. Szczególnym momentem tego wspomnienia jest ucałowanie relikwii Świętego.

Ks. Marek Kędzierski oraz animatorzy naszej parafialnej Szkoły Nowej Ewangelizacji udali się do Münster na ewangelizację tych, którzy tam podobną wspólnotę chcą tworzyć. Ich posługa potrwa do niedzieli.

Po wieczornej mszy św. młodzież oazowa miała swoje cotygodniowe spotkanie.
29 listopada 2007

Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu została obroniona praca magisterska nt. "Polska Misja Katolicka w Berlinie w latach 1982-2006". Autorem pracy jest p. Andrzej Wajnert, nasz parafianin. Praca liczy sobie 138 stron. Praca ta jest, jak pisze sam Autor: ""próbą przybliżenia historii Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, która w roku 2007 obchodzi swą 25 rocznicę powstania". Jest, kontynuuje Autor, ""próbą opisania pracy duszpasterskiej prowadzonej w Polskiej Parafii przez zgromadzenie Ojców Salezjanów, od początku jej powstania, aż do chwili obecnej." Autor pracy podjął się próby scharakteryzowania środowiska berlińskiej Polonii, w aspekcie jej religijności.
Autor ujmuje ww. zagadnienie w czterech rozdziałach:
I. Dzieje Duszpasterstwa Polskiego w Niemczech,
II. Polska Misja Katolicka w Niemczech,
III. Polska Misja Katolicka w Berlinie,
IV. Życie religijne w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.
Autor wykorzystuje w swojej pracy źródła rękopiśmienne (dokumenty archiwalne PMK w Berlinie), źródła drukowane (głównie dokumenty Kościoła) oraz bardzo bogato zebrane opracowania na temat, który przedstawia.
Dziękujemy serdecznie za taki właśnie "dar jubileuszowy" dla naszej Berlińskiej Misji.
28 listopada 2007

Ks. proboszcz Tadeusz Niewęgłowski spotkał się z pastorem Kościoła Ewangelickiego Justusem Werdinem z Angermünde. Pastor Justus zaproponował naszej wspólnocie udział w pielgrzymce ekumenicznej, organizowanej od pięciu lat na trasie Magdeburg-Gniezno. Pielgrzymka jest organizowana w dniach 24-29 czerwca każdego roku. Odbyło się już pięć takich pielgrzymek. Celem pielgrzymki jest wspólna modlitwa, ale także zbliżenie pomiędzy narodami: polskim i niemieckim. Więcej informacji o pielgrzymce można znaleźć na stronie internetowej: www.oekumenischer-pilgerweg-magdeburg-gnesen.de
Pastor dr Justus Werdin pracuje w Angermünde. Swoją posługę duszpasterską pełni w sześciu innych miejscowościach. Pełni także we wspólnocie Kościoła Ewangelickiego funkcję superintendenta.
Tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej, Patronki Dobrej Śmierci. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci.
26 listopada 2007

Otrzymaliśmy pozdrowienia i "garść" wiadomości od misjonarza z Angoli, ks. Pawła Libora:

"Szczęść Boże w pracy! Ślę pozdrowienia z Afryki! Przybyłem tutaj 14 listopada rano. Odebrał nas współbrat z lotniska i zawiózł na Śmietnik tzn. Lixeira, tak nazywa się moja dzielnica, gdzie zamieszkałem; pozostałem więc w stolicy Angoli, w Luandzie. Piotr natomiast jak to było wcześniej zaplanowane udał się do Dondo, jakieś 200 km od stolicy. Już go nawet odwiedziłem; można się tam szybko dostać, bo jest droga! Powoli przyzwyczajam się do nowego. Nasza wspólnota liczy 9 osób; 3 Argentyńczyków, w tym przełożony Padre Marcel, jeden asystent angolański, dwóch księży diecezjalnych Angolańczyków, jeden aspirant, który jest klerykiem diecezjalnym, i jeden wolontariusz z Włoch. A wczoraj byliśmy na wspólnej Mszy św. u sióstr salezjanek, której przewodniczył nasz dotychczasowy wikariusz inspektora Padre Jesus Tirso Blanco, a obecnie biskup nominat diecezji w Luenie. Biskup nominat posługuje się biegle miejscowym językiem chokwe, jego diecezja to obszar prawie 2/3 Polski! Luena leży prawie 1300 km od Luandy. Pozdrowienia gorące naturalnie z Afryki dla Współbraci i dla Wspólnoty Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie! Jeszcze żywy Padre Paulo!" Ks. Paweł, przygotowując się do pracy na misjach w Angoli, głosił u nas rekolekcje adwentowe w roku ubiegłym i w czasie Świąt Wielkanocnych pomagał w duszpasterstwie.

25 listopada 2007

Kazania w Bazylice głosił ks. Marek Kędzierski. Dotyczyły one duchowości i życia wspólnot Kościoła Domowego (KD). Ponad dwa lata istnieją w naszej Misji dwa kręgi KD, tzw. Oaza Rodzin. Jest to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie założonego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Skorzystajmy z propozycji i zaproszenia, by wraz z innymi rodzinami kroczyć tą drogą formacyjną w Kościele. Informacje o funkcjonowaniu wspólnot KD można uzyskać u ks. Marka lub u członków Wspólnoty.

Młodzież oazowa przeżywała drugi dzień swojego skupienia w Kostrzynie n. Odrą. Wieczorem młodzi nasi parafianie wrócili szczęśliwie (chociaż nie obyło się bez przygód) do swoich domów.Trwają przygotowania do tegorocznych Jasełek Bożonarodzeniowych. Pierwsza próba już się odbyła. Uwaga jednak wykonawcy "Jasełek". Najbliższa próba "Pasterzy", "Aniołków", "Krakowianek", "Łowiczanek" odbędzie się we wtorek dnia 27 listopada 2007 r. o godz. 16.00. Młodzież biorąca udział w "Jasełkach": Królowie, Maryja, Józef, Narrator, Herod, Herodowa, Gabriel, "Diabeł" i "Śmierć" zapraszamy w środę 28 listopada br. na godz. 16.00. Wszystkie pytania związane z "Jasełkami" prosimy kierować do Pani Teresy Borsuk, tel.: 752 40 80.

W mszach św. w dzisiejszą niedzielę, odprawianych w języku polskim, uczestniczyło 3869 osób (dane ze Spandau i z Weddingu pochodzą z niedzieli 11 listopada br.).
24 listopada 2007

Młodzież oazowa naszej Misji wyjechała na Dni Skupienia do Polski. Przeżyją je w parafii Matki Bożej Rokitniańskiej w Kostrzynie n. Odrą. Wyjechały 22 osoby. Opiekunami młodzieży są ks. Marek Wyszomierski i p. Sławomir Thom.22 listopada 2007

Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Wszystkim, którzy zajmują się muzyką i śpiewem w naszej Misji, składamy podziękowanie i życzenia dalszej owocnej służby dla naszej wspólnoty. Szczególnie serdecznie pozdrawiamy przy tej okazji scholę "Marana Tha" i chór "Auxilium" wraz z ich Opiekunami.

W Bazylice Różańca Świętego na Steglitz odbyło się comiesięczne spotkanie ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus. O godz. 18.30 odmówiony został różaniec, a następnie odprawiona została msza św. w języku polskim. Po mszy św., w sali parafialnej, odbyła się katecheza, przygotowująca do Aktu Zawierzenia Miłosiernej Miłości Boga w duchu św. Teresy, i agapa. Spotkaniu przewodniczył ks. Marek Kędzierski.

Odbyła się pierwsza próba Jasełek Bożonarodzeniowych. Wystawienie Jasełek planowane jest na dzień 16 grudnia br.
21-22 listopada 2007

W gmachu Akademii Teologii Katolickiej przy Hannoversche Str. 5 odbyła się doroczna konferencja dla kapłanów archidiecezji berlińskiej nt.: "Prawne i duszpasterskie aspekty dotyczące zawierania związków małżeńskich". W pierwszym dniu konferencji wzięli udział: ks. Marek Wyszomierski i ks. Tadeusz Niewęgłowski. W drugim dniu konferencji obecny był także ks. Wojciech Majchrzak. Spotkanie zgromadziło ok. stu kapłanów pracujących w Berlinie lub w jego okolicach. Obecny na spotkaniu był także kard. Georg Sterzinsky, ordynariusz archidiecezji berlińskiej.
19 listopada 2007

W siedzibie Konferencji Episkopatu Niemiec przy Hannoversche Str. 5 w Berlinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem kard. Karla Lehmana i prezydenta Turyngii, a zarazem przewodniczącego "Dzieła Maksymiliana Kolbego", Dietera Althausa. Przedstawiono projekty jakich wykonania podjęło się Stowarzyszenie.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele naszej Misji: ks. Barganowski Jerzy, ks. Jeżewski Grzegorz, ks. Niewęgłowski Tadeusz i p. Marek Lichy.
Wybory do Rady Parafialnej 2007
Głosowało 476 osób.
Do Rady Parafialnej zostali wybrani:

 • ANDRZEJCZAK Tomasz
 • BORSUK Marek
 • KAISER Daniel
 • KOWALSKA Halina
 • MALINOWSKI Krzysztof
 • SLOBODZIAN Ireneusz
 • SŁOBODZIAN Aleksandra
 • STRÓŻ Beata
 • SZAJGIN Dorota
 • SZKOŁA Jerzy
 • THOM Dorota
 • THOM Sławomir
 • WALDOWSKI Josef
 • WALOTKA Krzysztof
 • WARSZAWSKI Maciej
 • WĄTRUCKI Antoni

Kadencja Rady Parafialnej trwa cztery lata.Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Parafialnej odbędzie się 16 grudnia 2007 r. (niedziela) o godz. 19.30.
17 listopada 2007

Z rekolekcji zakonnych wrócił ks. Jerzy Barganowski. Odprawił je w ciągu ostatniego tygodnia w Woźniakowie k. Kutna, w Polsce.

Dzisiaj przypada patronalne święto Sióstr Elżbietanek, św. Elżbiety Węgierskiej. Naszym berlińskim Siostrom Elżbietankom życzymy wszystkiego co najlepsze; błogosławionych owoców ich pracy wśród chorych.
16 listopada 2007

W więzieniu na Tegel posługę duszpasterską pełnił ks. Marek Kędzierski. Spotkał się z kilkunastoma więźniami polskiej mowy.
15 listopada 2007

Wizytacja Dziekańska. Ks. Andrzeja Kobiesa, dziekan Dekanatu Wschodniego Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, wizytował naszą Misję. W czasie wizytacji Ks. Dziekan zapoznał się z danymi duszpasterskimi Misji (liczba wiernych uczęszczających na msze św. w niedziele, liczba dzieci katechizowanych, dzieci pierwszokomunijnych, do bierzmowania, inne); sprawdził jak prowadzone są księgi w kancelarii parafialnej. Obejrzał kościół i wszystko, co jest w kościele na użytek duszpasterski wiernych. Został poinformowany o działaniach duszpasterskich podejmowanych przez duszpasterzy i świeckich w Polskiej Misji w Berlinie. Spotkał się także z duszpasterzami pracującymi w PMK w Berlinie.
Wizytacja dziekańska odbywa się raz na trzy lata. Do Dekanatu wschodniego należą placówki w: Berlinie, Dreźnie, Chemnitz, Lipsku, Schwerin.
Ks. Dziekan pracuje od ponad 20 lat w Niemczech; aktualnie pracuje w Dreźnie.
14 listopada 2007

Polska Misja Katolicka w Berlinie, z okazji jubileuszu 25-lecia swojego istnienia, otrzymała dar od Ojca św. Benedykta XVI. Darem jest ornat w kolorze złotym, w którym Ojciec św. odprawił mszę św. w dniu 24 października br. Ornat pobłogosławiony przez Papieża z odpowiednim certyfikatem, dotarł już do nas. Pierwsza mszę św. w ornacie papieskim odprawi abp Szczepan Wesoły w dniu 23 grudnia br.; będzie to dzień zakończenia Roku Jubileuszowego naszej Misji.
8 listopada 2007

W Bazylice o godz. 19.00 odbyło się pierwsze spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I. Komunii św. Spotkanie poprowadzili ks. Marek Kędzierski ks. Marek Wyszomierski. Zachęcali do współpracy w przygotowaniu dzieci do pierwszego ich spotkania z Bogiem w Komunii św., zaznaczając szczególną skuteczność nauki przekazywanej przez rodziców. Podane zostały też konieczne sprawy organizacyjne. M. in. przypomniano o podręcznikach dla rodziców i potrzebie ich wykorzystania, o modlitewnikach polsko-niemieckich, o dostarczeniu świadectwa chrztu, jeżeli dziecko ochrzczone było poza Polską Misją w Berlinie. Przypomniano też terminy najbliższych spotkań rodziców i dzieci: 10 listopada, godz. 14.00 w parafii St. Ludwig, Ludwigkirchplatz 10, z ks. kard. Sterzinskym i spotkania rekolekcyjne 16-19 grudnia, o godz. 16.00. Kolejne spotkanie rodziców planowane jest na miesiąc luty.
Przygotowanie do I. Komunii św. w tym roku rozpoczęło ponad 200 dzieci.
Uroczystość I. Komunii św. w naszej Misji, odbędzie się 8 czerwca 2008 r. o godz. 12.00.
7 listopada 2007

W Starych Jabłonkach k. Olsztyna odbył się pogrzeb śp. Władysławy Pajewskiej, Mamy ks. Jacka. Po mszy św. pogrzebowej ciało Zmarłej zostało przewiezione na cmentarz do Olsztyna, do rodzinnego grobu rodziny Pajewskich. Pani Władysława zmarła po ciężkiej chorobie 4 listopada br. Przeżyła 77 lat. W uroczystości pogrzebowej wziął udział ks. Marek Kędzierski oraz przedstawiciele parafian naszej Misji.

Współbracia salezjanie z Berlina spotkali się na comiesięcznym skupieniu zakonnym. Obecne spotkanie odbyło się na Zehlendorf, w parafii "Dwunastu Apostołów". Współbracia m. in. modlili się na grobach zmarłych salezjanów.
5 listopada 2007

Pożegnaliśmy dzisiaj, prawie ostatnich, gości wczorajszego "Dnia Kapłańskiego". Do Polski odjechali: ks. Ignacy Chodźko, ks. Dariusz Kozłowski, ks. Wojciech Witkowski i ks. Jan Niewęgłowski. Był z nami jeszcze ks. Wiesław Brzostek. Odprawił razem z nami wieczorną mszę św., a do miejsca swojej pracy, do Szwecji, odleci jutro.

Pogrzeb śp. Władysławy Pajewskiej, Mamy ks. Jacka Pajewskiego, odbędzie się w środę, 7 listopada br., o godz. 12.00, w Starych Jabłonkach k. Olsztyna.

Dzisiaj jest Dzień Imienin p. Sławka Thoma, administratora naszej strony internetowej. Życzymy Panu Sławkowi 1000 lat w dobrym zdrowiu!
4 listopada 2007

Dzisiaj, ok. godz. 10.00, zmarła p. Władysława Pajewska, Mama ks. Jacka Pajewskiego, proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie w latach 1999-2006. Pokój Jej duszy...!


"Dzień Kapłański" Jubileuszu 25-lecia PMK w Berlinie. O godz. 12.00 odprawiona została uroczysta msza św. dziękczynna za dar kapłaństwa dla naszej Misji. Mszy św. przewodniczył przełożony Prowincji Warszawskiej salezjanów, ks. Sławomir Łubian. Wśród księży koncelebrujących eucharystię byli: pracownicy Inspektoratu: ks. Krzysztof Jakubowski, wikariusz inspektora, ks. Józef Pietrusik, ekonom inspektorialny, ks. Kozłowski Dariusz, radca, ks. Julian Dzierżak, radca; goście: ks. Furdyna Tadeusz, wykładowca seminarium w Łodzi, ks. Jan Niewęgłowski, inspektor do roku 2007, ks. Piotr Krupa, wychowawca kl. Mateusza Jaszczyka, ks. Witkowski Wojciech, wykładowca seminarium w Łodzi; księża, którzy pracowali w minionych latach w Berlinie: ks. Chodźko Ignacy, ks. Łodyka Eugeniusz, ks. Miszczyk Czesław, ks. Wójcik Stanisław, ks. Brzostek Wiesław, ks. Pajewski Jacek; parafianie PMK w Berlinie: ks. Zielonka Thomas, ks. Szkoła Kamil, kl. Jaszczyk Mateusz, kl. Zalewski Erwin; księża aktualnie pracujący: ks. Niewęgłowski Tadeusz, ks. Barganowski Jerzy.
Z Inspektoratu z Warszawy był także obecny brat Alojzy Gembolis, kierowca Ks. Inspektora.
Kazanie w czasie mszy św. wygłosił Ks. Inspektor, podkreślając szczególną doniosłość "wezwania po imieniu", jakie kieruje Bóg do człowieka" Tym jest m. in. kapłaństwo.
W czasie mszy św., śpiewy liturgiczne wykonywała nasza schola "Marana Tha" pod kierunkiem p. Anny Kokowskiej-Weinstock. W imieniu parafian przemówił p. Kaiser Daniel, przewodniczący Rady Parafialnej, składając dobre życzenia księżom obecnym i wspominając tych, którzy już odeszli z tego świata, a którym należy się nasza wdzięczność. Złożył także życzenia imieninowe Ks. Inspektorowi; Ks. Inspektor swój dzień imienin świętuje 5 listopada. Wszyscy obecni księża otrzymali "berlińskie" upominki od wspólnoty naszej Misji.
Po mszy św. przybyli Goście spotkali się na braterskiej agapie.
3 listopada 2007

Dzisiaj minął termin zgłaszania się kandydatów do wyborów do Rady Parafialnej, jakie dobędą się 18 listopada br.
Przyjechali już niektórzy uczestnicy jutrzejszego "Dnia Kapłańskiego" naszego Jubileuszu. Są obecni m. in.: ks. Ignacy Chodźko, ks. Czesław Miszczyk, ks. Stanisław Wójcik, ks. Wiesław Brzostek. Wszyscy oni pracowali w minionych latach w Berlińskiej Misji.
2 listopada 2007

W pierwszy piątek miesiąca listopada, zarazem ósmy Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Piątków, przepraszamy Boga za niezachowanie sprawiedliwości w dziedzinie wartości materialnych."Nie kradnij", "Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego"I. przepraszamy za nie zachowanie ubóstwa duchowegoZa to, że nie zachowywaliśmy porządku w swoich rzeczach i mieszkaniu....

przepraszamy Cię, Panie!

Za to, że nie szanowaliśmy rzeczy własnych...
Za to, że nie przyjmowaliśmy z pogodą ducha braku rzeczy materialnych...
Za to, że nie używaliśmy dóbr materialnych jako środków, a stawały się one dla nas celem samym w sobie...
Za to, że nie przyjmowaliśmy rzeczy z wdzięcznością...
Za to, że nie stawialiśmy "być" nad "mieć"...
Za to, że nie zachowywaliśmy właściwej motywacji posiadania i zdobywania rzeczy materialnych...
Za to, że nie poświęcaliśmy czasu dla bliźnich...Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...II. przepraszamy za nie zachowanie zasad sprawiedliwości w dziedzinie materialnejZa to, że nie wynagradzaliśmy sprawiedliwie za pracę...

zmiłuj się nad nami!

Za to, że nie ubezpieczaliśmy swoich pracowników...
Za to, że nie wynagradzaliśmy po spowiedzi krzywd materialnych...
Za to, że nie oddawaliśmy w terminie rzeczy pożyczonych...
Za to, że nie szanowaliśmy rzeczy pożyczonych...
Za to, że niechętnie pożyczaliśmy rzeczy naszym bliźnim...
Za to, że nie szukaliśmy właściciela i nie oddawaliśmy rzeczy znalezionych...
Za to, że nie szanowaliśmy własności społecznej...
Za to, że nie szanowaliśmy owoców pracy innych...
Za to, że nie rozliczaliśmy się z powierzonych dóbr materialnych...
Za to, że nie byliśmy oszczędni...
Za to, że nie odwdzięczaliśmy się za wyświadczone nam dobro...
Za to, że nie dawaliśmy bezinteresownie innym z naszego dobra...Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...III. przepraszamy za chciwośćZa to, że przywiązywaliśmy się zbytnio do rzeczy materialnych...

przepraszamy Cię, Panie!

Za to że, wypominaliśmy rzeczy dane lub wyświadczone usługi...
Za to że, poniżaliśmy przy dawaniu...
Za to że, zazdrościliśmy posiadania materialnego...
Za to, że byliśmy skąpi...
Za to, że uprawialiśmy hazard...
Za to, że ustalaliśmy wygórowane ceny...
Za to, że dawaliśmy lub przyjmowaliśmy łapówki...
Za to, że ulegaliśmy przekupstwu lub przekupywaliśmy...
Za to, że urządzaliśmy siebie samych cudzym kosztem...
Za to, że przypisywaliśmy sobie cudze zasługi...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...IV. przepraszamy za kradzieżZa to, że marnowaliśmy talenty swoje i innych...

zmiłuj się nad nami!

Za to, że zabieraliśmy komuś bezmyślnie czas...
Za to, że trwoniliśmy swój czas na rozrywki kosztem obowiązków...
Za to, że używaliśmy cudzych rzeczy bez pozwolenia...
Za to, że nadużywaliśmy gościnności i dobroci innych...
Za to, że jeździliśmy bez biletu...
Za to, że wyłudzaliśmy rzeczy materialne...
Za to, że zabieraliśmy pieniądze rodzicom bez ich zgody...
Za to, że wykorzystywaliśmy czas pracy lub środki służbowe do celów prywatnych...
Za to, że przywłaszczaliśmy sobie mienie społeczne...
Za to, że oszukiwaliśmy przy transakcjach materialnych...
Za to, że namawialiśmy do kradzieży...
Za to, że współdziałaliśmy w kradzieży...
Za to, że nabywaliśmy rzeczy kradzione...
Za to, że sprzedawaliśmy rzeczy skradzione...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...
1 listopada 2007

Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół przypomina nam o powszechnym powołaniu do świętości. Wskazuje też drogę, jaką człowiek powinien iść, żeby świętość stała się jego udziałem. Ta droga wskazana jest przez ewangeliczne błogosławieństwa:
"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie."

Msze św. w Bazylice odprawiane były według rozkładu niedzielnego.
31 października 2007

Zakończył się październik, miesiąc Różańca św. Odprawione zostało ostatnie nabożeństwo różańcowe. Przez cały miesiąc nabożeństwa te były odprawiane przed wieczorną msza św., czyli o godz. 17.30.
Zgodnie z tradycją salezjańską wspomnieliśmy też św. Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego i całej Rodziny Salezjańskiej. Oddaliśmy część Świętemu przez skierowane za jego pośrednictwem specjalne modlitwy w czasie mszy św. i ucałowanie jego relikwii.
Po mszy św. odprawione zostało nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej, Patronki Dobrej Śmierci. Od wielu lat to nabożeństwo odprawia się w naszej Misji w ostatnią środę miesiąca. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci. Spotkaniu przewodniczył Ks. Proboszcz.
29 października 2007

W liturgii Kościół wspominał dzisiaj bł. Michała Rua. Ks. Rua był następcą Założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego, św. Jana Bosko, i jego pierwszym Przełożonym Generalnym Salezjanów.
Odbyło się drugie spotkanie dla uczestników kursy przedmałżeńskiego. Spotkanie poprowadził ks. Marek Kędzierski.
Do Polskiej Misji przyjechał ks. Paweł Libor, który głosił u nas rekolekcje adwentowe i pomagał w czasie Świąt Wielkanocnych. Ks. Paweł za kilka dni odlatuje do Angoli, gdzie podejmie pracę misjonarską.
28 października 2007

W Bazylice gościliśmy Siostry Elżbietanki. Na każdej z mszy św. Siostry dzieliły się z wiernymi radością, płynącą z ważnych dla ich Zgromadzenia wydarzeń: 800. rocznicy urodzin ich patronki św. Elżbiety Węgierskiej oraz beatyfikacji Matki Założycielki, Marii Luizy Merkert. Opowiedziały także o swojej pracy w Berlinie. Polskie Siostry Elżbietanki pracują w szpitalu św. Józefa na Tempelhof. W spotkaniach z wiernymi uczestniczyły także siostry niemieckie.
Liturgię mszy św. uświetniła swoim śpiewem nasza parafialna schola "Marana Tha", pod kierownictwem p. Anny Kokowskiej-Weinstok.
Zdjęcia z uroczystości obejrzeć można w "galerii zdjęć"

Ks. proboszcz Tadeusz Niewęgłowski obchodził dzisiaj dzień swoich Imienin. Życzymy Ks. Proboszczowi wszelkiego błogosławieństwa w posługiwaniu kapłańskim.
27 października 2007

W kościele Misji chorwackiej w Berlinie odbyło się tradycyjne nabożeństwo Różańca "Międzynarodowego". Zebrane tam dzieci odmawiały różaniec w swoich ojczystych językach. Jedna z tajemnic różańcowych odmawiana była także w języku polskim. "Dziesiątka" dzieci recytowała pierwszą część "Pozdrowienia Anielskiego" w języku polskim, wszyscy zebrani odmawiali drugą jego część w języku niemieckim. Udział w nabożeństwie, towarzysząc dzieciom, wziął ks. Marek Kędzierski.
25 października 2007

Odbyło się ostatnie spotkanie Rady Parafialnej w składzie, jaki ukonstytuował się w wyborach przed trzema laty. Do Rady zostali wtedy wybrani: Blaschczok Krystian, Bloch Bogdan, Borsuk Marek, Borsuk Teresa, Cyrankowska Jolanta, Kaiser Daniel, Kowalska Halina, Lepak Ryszard, Seifert Jerzy, Szkoła Jerzy, Śmigielski Mariola, Walotka Krzysztof, Wyzujak Krzysztof, Żurek Henryk. W skład Rady wchodzą zawsze także duszpasterze aktualnie pracujący w Misji. Przewodniczącym Rady był p. Daniel Kaiser; członkami zarządu p. Jerzy Seifert i p. Marek Borsuk. Funkcję sekretarza Rady pełniła p. Teresa Borsuk.
Ostatnie spotkanie dotyczyło przede wszystkim trzechlecia i spraw, jakimi Rada zajmowała się w tym czasie, czyli miało charakter podsumowujący okres mijającej kadencji.
Wybory do Rady Parafialnej na następną kadencję, zgodnie z zarządzeniem kard. Georga Sterzinskyego, ordynariusza Archidiecezji Berlińskiej, odbędą się 18 listopada br.

W bazylice Różańca Świętego na Steglitz odbyło się comiesięczne spotkanie ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus. Katechezę przygotowującą do Aktu Zawierzenia Miłosiernej Miłości Boga w duchu św. Teresy poprowadził ks. Marek Kędzierski. Spotkanie rozpoczęło się w bazylice o godz. 18.30. od modlitwy różańcowej i mszy św. w języku polskim, następnie wygłoszona została katecheza, a na zakończenie wszyscy zebrani spotkali się na agapie w sali parafialnej.
24 października 2007

24. dzień każdego miesiąca to w tradycji salezjańskiej, uroczyste wspomnienie Matki Bożej w Jej tytule "Wspomożenie Wiernych". Już Ks. Bosko, założyciel Zgromadzenia Salezjańskiego, oddawał szczególną część Matce Bożej w tym wezwaniu. W naszej Bazylice w tym dniu odprawiliśmy specjalną Nowennę ku czci Wspomożycielki.

Na katechezę, przygotowującą młodzież do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, zgłosiły się już 53 osoby.
22 października 2007

Rozpoczął się kurs przedmałżeński. Pierwsze spotkanie poprowadził ks. Tadeusz Niewęgłowski. Przedstawił zebranej młodzieży "Biblijne aspekty małżeństwa chrześcijańskiego". W spotkaniu wzięło udział 18 osób. Kurs potrwa przez sześć kolejnych tygodni. Spotkania odbywają się w Kaiser Loge przy Bazylice w poniedziałki o godz. 19.00.
21 października 2007

Niedziela Misyjna. Przede wszystkim w modlitwie polecaliśmy Bogu sprawę misji Kościoła i misjonarzy, którzy pracują w wielu miejscach na świecie głosząc Ewangelię Chrystusa.
Szczególnym akcentem Niedzieli Misyjnej w naszej Bazylice było świadectwo o pracy misyjnej s. Józefy Słabej, misjonarki pracującej w Zambii. We wrześniu odwiedziła ją delegacja naszej Misji: mama Sawicki i jej dwie córki, Olga i Magdalena. Pani Sawicki opowiedziała wiernym zebranym w Bazylice, w czasie mszy św., o konkretach pracy misjonarskiej s. Józefy. Można było też zobaczyć fotografie z życia Misji, w której od lat s. Józefa pełni swoją posługę. Niesamowicie egzotycznie zabrzmiały też pieśni zambijskie wykonane przez p. Sawicki i jej córki. Znamiennym był fakt, że w miejsce odmawianego w naszym ojczystym języku "Ojcze nasz", włączyliśmy się wszyscy, słuchając, w "Ojcze nasz" odmawiane w jednym z języków, jakim porozumiewają się mieszkańcy Zambii.
Dla s. Józefy, a właściwie dla jej podopiecznych, wierni naszej Misji, zbierali dary, które następnie zostały przesłane do adresatów. M. in. Były to okulary, flety proste, szczoteczki do zębów. Także prawie dwieście dzieci z Misji Zambijskiej duchowo zostało adoptowanych przez naszych parafian.

Po wieczornej mszy św. księża, pracujący w Misji Berlińskiej, udali się do ambasady RP w Berlinie, aby wziąć udział w głosowaniu w wyborach do Polskiego Parlamentu.
20 października 2007

W sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej we Frohnau odbyło się comiesięczne spotkanie członków Ruchu Rodzin Szensztackich. Obecny był z nimi ks. Grzegorz Jeżewski.

Z rekolekcji kapłańskich wrócił ks. Wojciech Majchrzak.

Młodzież oazowa i ministranci sprzątali teren wokół Bazyliki!
19 października 2007

Dzisiaj przypada 23. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana polskiej "Solidarności" i obrońcy ludzi pracy w Polsce. Modliliśmy się o jego beatyfikację i w intencji wszystkich, którzy poświęcili się walce o wolność i sprawiedliwość w naszej Ojczyźnie.

Modliliśmy się także o pełny powrót do zdrowia chorej p. Władysławy Pajewskiej, mamy ks. Jacka.17 października 2007

Ks. Marek Kędzierski i ks. Tadeusz Niewęgłowski wzięli udział w spotkaniu kapelanów więzienia. Spotkanie odbyło się w więzieniu na Tegel. Uczestniczyli w nim księża ze wspólnot obcojęzycznych. Dla więźniów-polaków odprawiana jest msza św. w trzeci piątek każdego miesiąca właśnie w więzieniu na Tegel. Odprawia tę mszę św. ks. Marek Kędzierski. Księża salezjanie z Polskiej Misji sprawują opiekę duszpasterską nad więźniami-Polakami prawie we wszystkich więzieniach Berlina. Stałe przepustki do zakładów karnych mają ks. Marek Kędzierski i ks. Tadeusz Niewęgłowski.
16 października 2007

29. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W czasie mszy św., zebrani w Bazylice parafianie, dziękowali Bogu za największy dar, jaki od Niego otrzymał w swojej historii, naród polski, Jana Pawła II. Do tej prawdy nawiązał w kazaniu Ks. Proboszcz, podkreślając całkowite oddanie papieża Polaka Bogu, Jego Matce, Kościołowi. "Totus Tuus." Postawa Sługi Bożego Jana Pawła II, jest ewangeliczną postawą człowieka świętego, a zatem godną naśladowania przez wiernych Chrystusowego Kościoła.
14 października 2007

Dzień papieski. Pod hasłem "Jan Paweł II - obrońca godności człowieka" obchodzono dzisiaj w Polskim Kościele Dzień Papieski. W naszej Bazylice modliliśmy się o rychłą beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II, papieża Polaka, włączając się w nurt modlitw zanoszonych przez Polaków na całym świecie. Osobie naszego wielkiego Rodaka poświęcone zostało kazanie, które głosił Ks. Proboszcz. Podkreślił w kazaniu postawę Jana Pawła II, który po Bogu, za największą świętość uważał człowieka. Wszędzie podkreślał jego godność. Upominał się o tę godność szczególnie tam, gdzie była ona nie uszanowana. Bronił ludzkiego życia, upominał się o prawa ciężko pracujących, podkreślał godność chorych, więźniów, chorych i starszych. Mówił o ludzkiej godności młodym ludziom i inteligencji. Rozmawiał z politykami, którzy nie szanowali praw człowieka, aby się o nie upomnieć, przypominał obowiązek sprawiedliwości wobec każdego człowieka. Nauczał tego, co Chrystus pozostawił ludziom w Ewangelii. Taki był orędownik i obrońca ludzkiej godności, Jan Paweł II.

Ogłoszone zostały wybory do Rady Parafialnej naszej Misji. Zgodnie z zarządzeniem ordynariusza archidiecezji berlińskiej, kard. Georga Sterzinskyego, odbędą się one 18 listopada br.

W tygodniku katolickim "Niedziela" ukazał się trzeci odcinek tekstu poświęconego jubileuszowi 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Tekst dotyczy polskiego duszpasterstwa w Berlinie po roku 1945. Autorem tekstu jest nasz parafianin, członek Rady Parafialnej Misji, p. Henryk Józef Żurek.
13 października 2007

Z pielgrzymki do Ziemi św. wrócił Ks. Tadeusz Niewęgłowski. Ks. Proboszcz ma uprawnienia przewodnika grup pielgrzymkowych po miejscach świętych w Izraelu. W dniach 4-12 października br. oprowadzał grupę polskich pielgrzymów z Ełku. Grupa liczyła 50 osób.
7 października 2007

Został mianowany nowy Nuncjusz w Niemczech. Jest nim abp Jean-Claude Pèrisset, Szwajcar; obecnie nuncjusz w Rumunii.
5 października 2007

W pierwszy piątek miesiąca października, zarazem szósty Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Piątków, przepraszamy Boga za łamanie zasad prawdziwej miłości."Nie będziesz cudzołożył", " Nie pożądaj żony bliźniego swego..."I. przepraszamy za brak poszanowania dla trwałej i pełnej więzi małżeńskiejZa to, że nie wychowywaliśmy się w pełnym szacunku do osoby płci odmiennej, a zwłaszcza do jej ciała....

przepraszamy Cię, Panie!

Za to, że nie dojrzewaliśmy w prawdziwej miłości...
Za to, że nie pogłębialiśmy świadomości: ciało moje jest świątynią Ducha św., należy do Boga i zmartwychwstanie do chwały ...
Za to, że nie zdobywaliśmy głębokiej świadomości życia seksualnego człowieka...
Za to, że nie panowaliśmy nad zmysłami w dziedzinie seksualnej...
Za to, że nie panowaliśmy nad wyobraźnią i pamięcią...
Za to, że nie zachowywaliśmy czystości narzeczeńskiej...
Za to, że nie byliśmy odpowiedzialni za budzenie uczuć w drugiej osobie...
Za to, że nie byliśmy wierni w przyjaźni...
Za to, że nie braliśmy odpowiedzialności za osobę, z którą łączyła nas przyjaźń czy miłość...
Za to, że nie rozmawialiśmy kulturalnie na tematy seksualne...
Za to, że nie zachowywaliśmy się w taki sposób, by nie budzić pożądania...
Za to, że nie mieliśmy szacunku dla czystości i dziewictwa...
Za to, że nie dochowywaliśmy wierności w małżeństwie...
Za to, że nie budowaliśmy wszechstronnej wspólnoty w małżeństwie (mieszkanie, wspólne prace domowe, dobra materialne, uczucie)...
Za to, że nie dążyliśmy ze wszystkich sił do rozwiązania kryzysów w małżeństwie...
Za to, że nie uświadamialiśmy odpowiednio naszych dzieci w dziedzinie seksualnej...Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...II. przepraszamy za nie zachowanie zasad prawdziwej miłościZa to, że zaniedbywaliśmy nasze obowiązki społeczne (wobec rodziny, przyjaciół, kolegów, Kościoła, samych siebie) dla przyjemności przebywania z osobą ukochaną...

zmiłuj się nad nami!

Za to, że stwarzaliśmy sytuacje, które rozbudzają pożądanie...
Za to, że narażaliśmy na niepokój sumienia osobę ukochaną przez zbyt poufałe odnoszenie się do niej...
Za to, że kłamliwie zapewnialiśmy o miłości...
Za to, że prowokowaliśmy lub namawialiśmy do współżycia seksualnego nie w małżeństwie...
Za to, że domagaliśmy się współżycia seksualnego w narzeczeństwie...
Za to, że współżyliśmy seksualnie przed małżeństwem...
Za to, że traktowaliśmy osobę jako rzecz...
Za to, że wulgaryzowaliśmy przeżycia seksualne (nazwy, opowiadania, rysunki, gesty, zachowanie)...
Za to, że oddawaliśmy się marzeniom seksualnym, podniecaliśmy się, uprawialiśmy samogwałt...
Za to, że podglądaliśmy życie seksualne innych...
Za to, że szukaliśmy towarzystwa, lektur, widowisk podniecających zmysłowo...
Za to, że czytaliśmy, oglądaliśmy, rozpowszechnialiśmy pornografię...
Za to, że wciągaliśmy w przeżycia seksualne osoby nieletnie...
Za to, że uprawialiśmy prostytucję, ulegaliśmy zboczeniom...
Za to, że podsycaliśmy uczucia do osoby związanej ślubem...
Za to, że współżyliśmy seksualnie poza małżeństwem...
Za to, że odchodziliśmy uczuciowo od swojej żony lub męża, z zwracaliśmy się ku innej osobie...
Za to, że wykluczaliśmy rodzicielstwo bez istotnych powodów...
Za to, że zwlekaliśmy z rodzeniem dzieci bez ważnej racji...
Za to, że uważaliśmy przeżycia seksualne za istotny cel małżeństwa...
Za to, że stosowaliśmy środki antykoncepcyjne we współżyciu małżeńskim...
Za to, że planowaliśmy i zmierzaliśmy do rozwodu...
Za to, że rozwiedliśmy się...
Za to, że po rozwodzie wchodziliśmy w następne związki...Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...
2 października 2007

Nowy sztandar Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Ks. Prymas w czasie uroczystej mszy św. w "Dzień Polski" Jubileuszu 25-lecia PMK, w niedzielę 30 września, poświęcił nowy sztandar naszej wspólnoty. Pomysłodawcami ufundowania sztandaru byli państwo Renata i Daniel Kaiserowie. Projekt sztandaru został doprecyzowany i zaakceptowany na spotkaniu Rady Parafialnej w maju br. Sztandar przedstawia dwa szczególne znaki naszej wspólnoty: wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki naszej Misji, na niebieskim tle. Na tej stronie widnieje także napis (w języku polskim i niemieckim) Polska Misja Katolicka, Berlin. Druga strona przedstawia Jezusa Miłosiernego na biało czerwonym tle. Na tej stornie widnieje napis: Jezu ufam Tobie (również w dwu językach, polskim i niemieckim).
Sztandar wykonały Siostry Boromeuszki w Piekarach Śląskich, a zapłacony został z ofiar wiernych naszej Misji.
1 października 2007

25-lecie Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. "Polska Misja Katolicka w Berlinie jest placówką dynamiczną i dobrze rokującą na przyszłość" - powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Józef Glemp. Prymas Polski gościł w miniony weekend w stolicy Niemiec z okazji jubileuszu 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Kard. Józef Glemp przewodniczył uroczystej Mszy św., podczas której udzielił sakramentu bierzmowania 182 młodym Polakom. Jak przyznał, był zaskoczony tak dużą ilością młodych ludzi, wyznających na obczyźnie wiarę w Chrystusa. "Tyle Polaków, którzy przecież będą służyli Europie, tu w Berlinie - może część z nich wróci do Polski - jest związanych z Bogiem, zna Boga, przyjmuje sakrament bierzmowania i utwierdza się szczerze na drodze do wyznawania chrześcijaństwa" - powiedział kard. Glemp. Prymas przyznał, że doświadczenie zdobyte przez młodych Polaków w Berlinie przydałoby się w Polsce, ale Kościół nie ma i nie będzie miał żadnego programu wzywającego ich do kraju. "My możemy sugerować, że dobry byłby powrót do Polski i umiejętności oraz doświadczenia tu zdobyte w Polsce bardzo by się przydały. To jest taka ogólna przesłanka" - powiedział hierarcha. Porównując berlińską placówkę misyjną do innych Polskich Misji Katolickich na świecie kard. Józef Glemp uznał ją za bardzo żywą i dynamiczną i podziękował za taki stan rzeczy przede wszystkim opiekującym się nią księżom salezjanom. (RV)

Ks. Prymas szczęśliwie wrócił z Berlina do Warszawy.
30 września 2007

Dzień Polski Jubileusz 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Niedziela, 30 września była centralnym dniem pobytu Prymasa Polski w PMK w Berlinie. Wspólną fotografię Ks. Prymasa i służby liturgicznej wykonano na zakończenie uroczystej mszy św. o godz. 12.00. Po śniadaniu w Nuncjaturze Apostolskiej, Ksiądz Prymas wygłosił kazanie na Mszy św. o godzinie 10.15. Po Mszy św. otwarł wystawę malarską "Pejzaż" w "Galerii pod Bazyliką" autorstwa Adama Malinowskiego, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, a o godzinie 12-tej przewodniczył uroczystej Mszy św. jubileuszowej z okazji 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.


W słowie powitania, ksiądz proboszcz wyraził radość i wdzięczność całej wspólnoty parafialnej jak i Salezjanów posługujących w Misji za przybycie Prymasa Polski do Berlina. Licznie zgromadzeni parafianie powitali oklaskami Księdza Prymasa oraz kapłanów koncelebrujących wspólnie ofiarę Mszy świętej: ks. prałata Stanisława Budynia - rektora PMK w Niemczech, ks. prałata Marka Zalewskiego - przedstawiciela Nuncjatury Apostolskiej w Niemczech, ks. Tadeusza Niewęgłowskiego - proboszcza PMK w Berlinie oraz ks. Mirosława Kreczmańskiego - kapelana Jego Eminencji.
W wygłoszonym kazaniu Ksiądz Prymas nawiązał do niedzielnej ewangelii o bogaczu i Łazarzu, z której jasno wynika, że jest życie pozagrobowe, że jest Boża sprawiedliwość, ale jest też miłosierny Bóg, który posyła proroków i nauczycieli do ludzi, szczególnie tych zagubionych. "Miłuj bliźniego i miłuj Boga - to cała podstawa chrześcijaństwa" powiedział Ksiądz Kardynał. W dalszej części kazania Ksiądz Prymas wskazał na przykłady świętych, jak np. Brata Alberta Chmielowskiego, Matkę Marię Merkert z Nysy śląskiej, czy też Matkę Teresę z Kalkuty, którzy swym ofiarnym życiem nie tylko bezpośrednio pomagali potrzebującym, ale także przygotowali młode pokolenie do tej działalności. Ksiądz Prymas nawiązał również do Bożej Opatrzności, która istnieje i dalej kieruje światem. Opatrzność Boża to nie to oko śledzące, lecz oko podpatrujące tam, gdzie trzeba pomóc, to opatrywanie tego co zepsute. Polska trzy razy podejmowała budowę świątyni Bożej Opatrzności. Obecnie, kiedy Polska jest wolna, jest szansa by tę budowę, jako wotum dziękczynne, wreszcie zrealizować.
Ksiądz Prymas przypomniał postać świętego Jana Bosko, "wielkiego świętego" oraz jego ucznia, Prymasa Augusta Hlonda, który potrafił znakomicie odczytywać plany Boże. To Prymas Hlond zwrócił uwagę na "dusze ginące na obczyźnie" i powołał Zgromadzenie Chrystusowców mające służyć rozsianym po świecie rodakom. Na zakończenie J.E. Ksiądz Kardynał Józef Glemp życzył polskiej wspólnocie w Berlinie, "miejscu tak ważnym w historii Polski, aby to miejsce było świadectwem wiary" i aby nad tym miejscem roztaczał swą opiekę Bóg i Matka Boża Królowa Polski, która zawsze jest ze swoim narodem.
Przed uroczystą Mszą św. jubileuszową nastąpiło poświęcenie sztandaru PMK w Berlinie. Dzięki inicjatywie małżeństwa Renaty i Daniela Kaiserów sztandar wykonały Siostry Boromeuszki z Piekar Śląskich, które reprezentowała siostra Iwona Maciaszczyk. Sztandar przedstawia z jednej strony Matkę Boską Częstochowską, a z drugiej Jezusa Miłosiernego. Projekt sztandaru został omówiony ustalony napotkaniu Rady Parafialnej. Został zakupiony z ofiar składanych w czasie niedzielnej tacy wiernych.
W czasie Mszy św., obok śpiewu wiernych, wystąpiła parafialna Schola Marana Tha pod dyrekcją Anny Kokowskiej-Weinstok.
Na zakończenie proboszcz Misji, ks. Tadeusz Niewęgłowski, jeszcze raz serdecznie podziękował Księdzu Prymasowi za przybycie i za tak długie, bo kilkudniowe przebywanie na terenie polskiej parafii. "To jest głowa Polskiego Kościoła" powiedział ksiądz proboszcz, a nawiązując do słów arcybiskupa Berlina, ks. Kardynała Georga Sterzinskyego, który podczas Mszy św. odpustowej w Polskiej Misji w Berlinie, 26 sierpnia br., stwierdził podczas kazania, że "tutaj bije serce polskich katolików", ksiądz proboszcz wyraził życzenie, "by to serce biło żywo, po polsku i po katolicku - o to będziemy się starać".
Uroczystą Mszę św. jubileuszową zakończyło apostolskie błogosławieństwo Księdza Prymasa oraz pieśń "Boże coś Polskę". Wypełniona wiernymi bazylika św. Jana Chrzciciela oklaskami pożegnała wychodzącego w procesji Księdza Prymasa.

Ksiądz Prymas wygłosił jeszcze kazanie podczas Mszy św. wieczornej o godz. 18-tej, a następnie w siedzibie ambasady polskiej w Berlinie spotkał się z ambasadorem, dr Markiem Prawdą.
29 września 2007

Bierzmowanie. Uroczystej mszy św., w czasie której młodzież przyjęła Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, przewodniczył Jego Eminencja, kard. Józef Glemp, Prymas Polski. Msza św. rozpoczęła się o godz. 12.00 uroczystym wejściem orszaku liturgicznego. Młodzież, świadkowie bierzmowanych i przybyli goście już byli obecni w Bazylice. Dostojnego Gościa przywitał Ks. Proboszcz, prosząc o udzielenie sakramentu osobom przygotowanym do bierzmowania.
W kazaniu do zebranych Ks. Prymas wyraził swoją radość, że może przewodniczyć tej uroczystości. Powiedział, że nie miał okazji wcześniej udzielać sakramentu młodzieży z Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Podkreślił także wyjątkowość miejsca, jakim jest Berlin. Powiedział, że to miasto było dla Polaków zawsze otwarte. Przybywali tutaj w minionych czasach polscy naukowcy, artyści, politycy, zwykli ludzie szukający pracy. Był też czas kiedy Berlin budził w Polakach odczucia niekorzystne, a nawet wrogie. Dzisiaj Berlin jest znowu gościnny, ale potrzebuje Polaków, którzy świadczyć będą o tym co jest polskie, a szczególnie będą dawać świadectwo wiary. Wskazał młodzieży drogę, na której znajdując się sami, będą mogli takie świadectwo dawać: współdziałanie z Duchem św., którego dary w obfitości otrzymują w sakramencie Bierzmowania, uczyni z nich ludzi czyniących dobro. To jest najlepsza droga do świadczenia o przynależności do Boga.
Po kazaniu odbył się obrzęd udzielenia sakramentu. Przyjęły bierzmowanie 182 osoby.
Na zakończenie mszy św. młodzież i rodzice podziękowali Ks. Prymasowi za obecność i dar sakramentu.
Nie mogło też zabraknąć wspólnej z dostojnym Gościem fotografii. Przy takiej ilości bierzmowanych wyszła ona imponująco!

Po południu Ks. Prymas zwiedził siedzibę niemieckiego Parlamentu, Reichstag. Przewodniczką była nasza parafianka, p. Lucyna Królikowska.
28 września 2007

Do naszej Misji przybył Jego Eminencja kard. Józef Glemp, Prymas Polski.

Odbyło się spotkanie członków Rad Parafialnych parafii obcojęzycznych archidiecezji berlińskiej i ich opiekunów z kard. Georgiem Sterzinskym. Dotyczyło ono spraw, jakimi te parafie żyją na co dzień. Polską Misję reprezentowało pięć osób, na czele z członkiem zarządu Rady p. Jerzym Seifertem.

Pan Adam Malinowski wraz ze swoją małżonką p. Elżbietą Domarecką-Malinowską przygotowują wystawę obrazów zatytułowaną "Pejzaż". Autorem obrazów jest p. Adam Malinowski. Przygotowania są czynione pod bacznym okiem ks. Marka Kędzierskiego, opiekuna naszej "Galerii pod Bazyliką".

Naszą Bazylikę odwiedziły siostry ze "Zgromadzenia Świętej Rodziny". Obecnych było pięć sióstr pracujących w Berlinie wraz ze swoją Matką Generalną. Wszystkie siostry są pochodzenia hinduskiego.
27 września 2007

Młodzież, przygotowująca się do Bierzmowania, miała swoją ostatnią próbę przed sobotnią uroczystością. Próbę poprowadził, podobnie jak dwie poprzednie, ks. Marek Wyszomierski we współpracy z p. katechetką, Dorota Thom. Wydaję się, że wszystko przygotowane jest "na ostatni guzik".
25 września 2007

"A mai" Sawicki w Zambii. "A mai" znaczy, w jednym z zambijskich języków njandzia, "mama". Tak nazywały zambijskie dzieci p. Sawicką Celinę, naszą parafiankę, która wraz ze swoimi córkami, odwiedziła siostrę Józefę w miejscu jej pracy na misjach. Dla dzieci s. Józefy przesyłaliśmy różne dary, jak np. okulary przeciwsłoneczne, szczoteczki do zębów czy flety proste. Pomysłodawcą i organizatorem przesyłek była rodzina Sawicki z naszej Misji. Oto kilka słów refleksji z pobytu w Zambii p. Celiny Sawickiej, dla dzieci zambijskich po prostu "a mai", mamy.

Szanowni Ks. Salezjanie, Kochani Parafianie i wszyscy Przyjaciele Misji.
Minęło zaledwie kilkanaście godzin od naszego powrotu z Zambii/Mpanshy. Serca nasze przepełnione są radością, że Pan pozwolił nam przez cały miesiąc misjonarzować w Zambii. Pozdrawiamy wszystkich w imieniu siostry Józefy i sióstr Boromeuszek. Ślemy pozdrowienia od ks. Leszka, księży i braci Salezjanów z Lusaki. Szczególne pozdrowienia od br. Waltera - salezjanina z Malawi, dyrektora Technikum Zawodowego. Nie sposób wszystkich wymienić, a nie chciałybyśmy nikogo pominąć, więc przyjmijcie pozdrowienia od każdego, kto pomógł nam zrozumieć na czym polega misjonarzowanie.
Siostra Józefa dziękuje wszystkim za ofiarowane okulary, flety, szczoteczki i przesłane paczki i każdą formę pomocy, modlitwy i pamięci. Tą drogą informuje, że "duchowa adopcja" rozwija się sprawnie i objęła już ponad 130 dzieci.
Nasze posługiwanie polegało między innymi na zajęciach w szpitalu (Magdalena) na malowaniu pokoi dla dzieci w hospicjum (Olga), muzykowaniu i sortowaniu lekarstw (Celina). Miałyśmy popołudniami zajęcia z dziećmi przy kościele św. Józefa, gdzie modlitwą, śpiewem i zabawą wielbiliśmy Pana Boga. Ks. Leszek pracując w Mpanshy pokazywał nam pracę misyjną na dwóch placówkach (jest ich razem 13) oddalonych kilkadziesiąt kilometrów od szpitala St. Lukes? - jedynego w zasięgu 200 km. Były to wyprawy karkołomne przez góry i wertepy, w upalnym słońcu, aby przynajmniej raz na kwartał dotrzeć z posługą duszpasterską, zawieść lekarstwa, odebrać chorych i pomoc najbardziej potrzebującym.
Wszystkim, którzy nas wspierali modlitwą, pragnę tą drogą podziękować. Jednocześnie wszystkich zainteresowanych Misjami w Zambii zapraszamy 21.10.07 na Msze św. w Bazylice św. Jana Chrzciciela oraz 28.10.07 na Spandale i Weddingu na dłuższe relacje z naszej pielgrzymki.
Na zbliżający się Tydzień Misyjny siostra Józefa przesyła owoce baobabu, kartki Artystów Zambijskich i T-Shirt-y misyjne dla Tych wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeć pracę misyjną. Załączamy tą drogą pierwsze migawki z Zambii.
Następne wkrótce. Z poważaniem. "A mai" Celina.
23 września 2007

Ukazał się nowy numer "Listu Parafialnego", naszego parafialnego czasopisma. Obecny numer został wydany w nowej szacie graficznej, z nowym "logo" naszej Misji, z kolorowymi fotografiami. Rozpoczyna się od "słowa" Ks. Proboszcza do wiernych. Zawiera kronikę wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach w naszej Misji, a także "kalendarium" na najbliższe miesiące i wiele innych cennych informacji. Ukazał się staraniem członków redakcji "Listu", do której należą: ks. Marek Wyszomierski oraz p. Dorota i Sławomir Thom.


22 września 2007

O godz. 10.00 w Bazylice odbyła się pierwsza próba młodzieży przed uroczystością Bierzmowania. Każdy otrzymał swoje miejsce w ławkach, w którym będzie w czasie mszy św., w czasie której udzielony zostanie Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Młodzież przećwiczyła także przebieg obrzędów i dialog z Biskupem udzielającym sakramentu. Kolejne próby odbędą się kolejno w poniedziałek, 24 września i w czwartek 27 września; zawsze w Bazylice o godz. 19.00. Uroczystość Bierzmowania odbędzie się w czasie mszy św. o godz. 12.00 w sobotę, 29 września br. Mszy św. będzie przewodniczył kard. Józef Glemp, Prymas Polski. Sakrament Bierzmowania otrzymają 182 osoby.
Katechezę przygotowującą do uroczystości Bierzmowania prowadzili przez ostatni rok katechetyczny: ks. Marek Wyszomierski, ks. Wojciech Majchrzak i p. Dorota Thom.

W I. Zjeździe Aspirantów Czerwińskich wziął udział ks. Marek Kędzierski. Uroczystość odbyła się w Czerwińsku n. Wisłą k. Płocka. Aspiranci to uczniowie szkoły średniej, kandydaci do życia zakonnego i kapłaństwa. Ks. Marek był aspirantem w Czerwińsku od roku 1972.
20 września 2007

W Nuncjaturze, ambasadzie Watykańskiej, znajdującej się w najbliższym sąsiedztwie naszej Bazyliki, odbyło się oficjalne pożegnanie arcybiskupa Erwina Josefa Endera, aktualnego nuncjusza, czyli ambasadora Stolicy Apostolskiej, w Niemczech. Udział w spotkaniu wzięli ambasadorzy, przedstawiciele instytucji państwowych i inni zaproszeni goście. Łącznie ponad 200 osób. Polską Misję Katolicką reprezentował p. Jerzy Seifert, członek zarządu Rady Parafialnej, z żoną Ireną.
Abp Ender kończy swoje posługiwanie, jako ambasador Watykanu w Niemczech, z dniem 30 września br.
19 września 2007

Udział w spotkaniu księży archidiecezji berlińskiej, zwanym "Recolectio", wzięli: ks. Marek Kędzierski, ks. Tadeusz Niewęgłowski i ks. Wojciech Majchrzak. Spotkanie odbyło się w gmachu Akademii Teologicznej. Odbyło się ono z udziałem ordynariusza archidiecezji, kard. Georga Sterzinskyego i jego biskupa pomocniczego Wolfganga Weidera. Zgromadziło ok. 150 uczestników. Poświęcone było zagadnieniom pastoralno-liturgicznym, szczególnie aspektom biblijnym Modlitw Eucharystycznych. Uczestnicy zapoznani zostali także z aktualnymi wydarzeniami, dotyczącymi życia Archidiecezji. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.
18 września 2007

Święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Uroczyście wspomnieliśmy świętego Patrona młodych Polaków w czasie mszy św. Modliliśmy się o dobrą przyszłość "nadziei Kościoła", a więc młodzieży. Pamiętaliśmy szczególnie o młodzieży z Polskiej Misji Katolickiej. Mszy św. przewodniczył ks. Marek Kędzierski.
Swoje patronalne Święto obchodziła dzisiaj Warszawska Prowincja Polskich Salezjanów, której patronem jest św. Stanisław Kostka. Do tej prowincji zakonnej należą salezjanie pracujący w Misji.
16 września 2007

Mszą św. dla dzieci, ich rodziców i opiekunów, rozpoczął się "oficjalnie" rok szkolny i katechetyczny. O godz. 16.00 w Bazylice została odprawiona msza św., w czasie której poświęcone zostały tornistry i przybory szkolne. Mszy św. przewodniczył ks. Marek Kędzierski.
Również na Spandau poświęcone zostały tornistry i przybory szkolne dzieci w czasie mszy św. o godz. 12.00.
Życzymy młodym naszym parafianom, szczególnie tym, którzy rozpoczynają swoją edukację, dobrych owoców ich pracy w szkole; rodzicom życzymy radości ze swoich pociech.
15 września 2007

W naszej Misji, od początku roku 2007, ochrzczonych zostało już 101 dzieci. Pod wyjątkowo "okrągłym" numerem w księdze chrztów został zapisany, właśnie dzisiaj, nasz młody parafianin, Maksymilian Gomułka. Życzymy Maksymilianowi i jego Rodzicom wszelkich łask od Boga.
Małego "jubilata" ochrzcił ks. Marek Kędzierski.

W sanktuarium Matki Bożej we Frohnau, spotkali się pierwszy raz po wakacyjnej przerwie, członkowie Ruchu Rodzin Szensztackich. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób. Wśród nich wyróżniającą się grupą była młodzież, która w sierpniu br. wzięła udział w Obozie Wędrownym w Zwardoniu. Wielu z tych młodych ludzi pochodzi z rodzin należących do Ruchu. Kilkugodzinne spotkanie animował, opiekun Ruchu Rodzin Szensztackich przy naszej Misji, ks. Wojciech Majchrzak.

Odbyła się również, pierwsza po wakacjach odprawa animatorów wspólnoty Ruchu Światło - Życie (Oazy), na której omówiono najważniejsze sprawy organizacyjne wspólnoty i plan na spotkania Oazowe w tym roku szkolnym. Odpowiedzialnym za Ruch Światło - Życie w naszej parafii jest ks. Marek Wyszomierski.
14 września 2007

Ks. Marek Kędzierski i ks. Tadeusz Niewęgłowski wzięli udział w rekolekcjach kapłańskich. Rekolekcje odbyły się w Wurzburgu. Wygłosił je biskup Jan Zając, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Ks. Biskup pełni także rolę kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
Uczestnikami rekolekcji byli księża pracujący w polskich misjach na terenie Niemiec. Rekolekcje trwały od 10 do 14 września br. Zgromadziły ponad 80 uczestników.
Obowiązek odprawienia rekolekcji raz w roku ma każdy kapłan.
9 września 2007

W czasie mszy św. o godz. 12.00 wystąpił Poznański Chór Chłopięcy z Poznania. Zaśpiewali utwory religijne z repertuaru muzyki klasycznej. Po mszy św. Goście poczęstowani zostali posiłkiem, a następnie udali się do Poczdamu na wieczorny koncert, jaki został zorganizowany w jednym z tamtejszych kościołów.
8 września 2007

Dwaj nasi parafianie: Erwin Zalewski i Mateusz Jaszczyk złożyli pierwsze śluby zakonne. Uroczystość Erwina odbyła się w Czerwińsku n. Wisłą k. Płocka, w domu nowicjackim Salezjanów. Delegacji parafian na tę uroczystość przewodniczył ks. Wojciech Majchrzak. Natomiast Mateusz złożył śluby w Górce Klasztornej k. Piły w domu nowicjackim Misjonarzy Św. Rodziny. W tej uroczystości udział wzięli ks. Marek Kędzierski i ks. Marek Wyszomierski wraz z przedstawicielami naszych parafian.
Zarówno Erwin jak i Mateusz zamierzają zostać kapłanami. Zatem po nowicjacie rozpoczną studia w seminariach duchownym swoich Zgromadzeń.
7 września 2007

W pierwszy piątek miesiąca września, zarazem szósty, Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Piątków, przepraszaliśmy Boga za brak poszanowania dla życia.

"nie zabijaj..."

I. przepraszamy za to, że nie strzegliśmy życia bliźnich

Za to, że nie ratowaliśmy życia bliźniego...

przepraszamy Cię, Panie!

Za to, że nie chroniliśmy życia nienarodzonych...
Za to, że nie wytwarzaliśmy klimatu życzliwości i pomocy wokół rodzin wielodzietnych ...
Za to, że nie ratowaliśmy zdrowia bliźniego...
Za to, że nie odwiedzaliśmy chorych, nie pielęgnowaliśmy ich, nie wspieraliśmy niedołężnych, wyczerpanych i słabych...
Za to, że nie stawaliśmy w obronie bliźniego...
Za to, że nie przestrzegaliśmy przepisów drogowych...
Za to, że nie zachowywaliśmy się w sposób opanowany w sytuacjach konfliktowych...
Za to, że nie przebaczaliśmy urazów...
Za to, że nie wyciągaliśmy jako pierwsi ręki do zgody...
Za to, że nie odnosiliśmy się do ludzi według zasad dobrego wychowania...
Za to, że nie dostrzegaliśmy potrzeb człowieka...
Za to, że nie służyliśmy bliźniemu bezinteresownie...
Za to, że nie dostrzegaliśmy dobrych stron bliźniego...
Za to, że nie byliśmy tolerancyjni...
Za to, że nie pocieszaliśmy smutnych i wątpiących...
Za to, że nie dawaliśmy człowiekowi swobody wszechstronnego rozwoju nie wtłaczając go w gotowe schematy...
Za to, że nie modliliśmy się za bliźnich...
Za to, że nie ukazywaliśmy bliźnim wartości życia wiecznego, nieba...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

II. przepraszamy za to, że nie rozwijaliśmy życia w sobie

Za to, że nie dbaliśmy o swoje zdrowie...

zmiłuj się nad nami!

Za to, że nie dbaliśmy o nasz wygląd zewnętrzny...
Za to, że nie zachowywaliśmy optymizmu, radości...
Za to, że nie znosiliśmy cierpliwie krzywd...
Za to, że nie zastanawialiśmy się dostatecznie nad swoim postępowaniem...
Za to, że nie gospodarowaliśmy umiejętnie naszym czasem...
Za to, że nie wykorzystywaliśmy swoich talentów i zdolności...
Za to, że nie pracowaliśmy systematycznie nad kształtowaniem swojego charakteru...
Za to, że nie podnosiliśmy swoich kwalifikacji zawodowych...
Za to, że nie dbaliśmy o rozwój życia duchowego...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

III. przepraszamy za to, że nie szanowaliśmy wszelkiego życia

Za to, że nie szanowaliśmy wszelkich istot żywych w przyrodzie...

przepraszamy Cię, Panie!

Za to, że nie byliśmy przygotowani do śmierci...
Za to, że nie myśleliśmy o śmierci jako o początku nowego życia...
Za to, że nie wierzyliśmy w życie wieczne...
Za to, że nie dostrzegaliśmy w Bogu źródła i Pana życia...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

IV. przepraszamy za zagrażanie życiu swojemu i bliźnich

Za to, że byliśmy obojętni wobec człowieka i bawiliśmy się cudzym kosztem...

zmiłuj się nad nami!

Za to, że akceptowaliśmy odwet, przemoc, krzywdę...
Za to, że nosiliśmy w sercu wrogie nastawienie: złe myśli, gniew, zazdrość, niechęć, nienawiść, mściwość...
Za to, że kłóciliśmy się, ubliżaliśmy, obrażaliśmy, znieważaliśmy bliźniego, szantażowaliśmy...
Za to, że narażaliśmy na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia poprzez brawurę, złe warunki mieszkaniowe, złe warunki pracy...
Za to, że wprowadzaliśmy w nałóg palenia, picia, używania narkotyków...
Za to, że biliśmy ludzi, zadawaliśmy im cierpienie fizyczne...
Za to, że zadręczaliśmy bliźnich moralnie, psychicznie i nerwowo...
Za to, że niszczyliśmy przyjaźń między ludźmi...
Za to, że trwoniliśmy czas...
Za to, że przekraczaliśmy granice naszych możliwości skracając sen, zaniedbując posiłki, pędząc bez wytchnienia, zapracowując się...
Za to, że ulegaliśmy nałogom, paliliśmy papierosy, nadużywaliśmy lekarstw, alkoholu, używaliśmy narkotyków...
Za to, że zamierzaliśmy samobójstwo...
Za to, że przebywaliśmy w złym towarzystwie...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

V. przepraszamy za niszczenie życia w bliźnich, w sobie, w otaczającym nas świecie natury

Za to, że odnosiliśmy się do człowieka z pozycji egoizmu...

zmiłuj się nad nami!

Za to, że pogardzaliśmy człowiekiem ze względu na religię, przekonania, stan majątkowy, pozycję społeczną...
Za to, że wywyższaliśmy się nad innych...
Za to, że zabijaliśmy inicjatywę, nadzieję...
Za to, że pomagaliśmy, godziliśmy się, decydowaliśmy się na przerwanie ciąży...
Za to, że zabiliśmy człowieka...
Za to, że pozbawialiśmy człowieka godności...
Za to, że zabijaliśmy w sobie dążenie do życia doskonalszego...
Za to, że niszczyliśmy przyrodę...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...
5 września 2007

Pierwszy raz po wakacyjnej przerwie spotkali się salezjanie berlińscy. Było to skupienie miesięczne, jakie wspólnie odprawiają w pierwszą środę każdego miesiąca roku. Od wakacji wspólnota salezjańska Berlina wzbogaciła się o jednego kapłana. Jest to ks. Grzegorz Jeżewski. Ks. Grzegorz zamieszkał przy parafii niemieckiej na Zelendorf i uczy się języka niemieckiego. Będzie także pomagał w duszpasterstwie w naszej Misji. Przełożonym zakonnym wspólnoty berlińskiej jest ks. Ulrich Schrapp. Salezjanie prowadzą w Berlinie Ośrodek Młodzieżowy na Marzan oraz trzy parafie; w tym naszą Misję. Jeden ze współbraci jest duszpasterzem twórców sztuki miasta Berlina.
2 września 2007

Po raz pierwszy pomagał w Misji ks. Grzegorz Jeżewski. Odprawił u nas mszę św. i pomagał w spowiadaniu wiernych. Ks. Grzegorz zamieszkał w parafii salezjańskiej na Zelendorf. Jest to parafia niemiecka. Jego głównym zajęciem będzie nauka języka. U nas poprowadzi katechezę dla kilku grup dzieci, będzie odpowiedzialny za kandydatów na ministrantów i będzie pomagał w duszpasterstwie ogólnym.
Kazania, głoszone dzisiaj przez Ks. Proboszcza odnosiły się do tematu szóstego miesiąca Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Piątków miesiąca. Dotyczy on piątego przykazania Bożego: "Nie zabijaj".

Ukazała się, i jest już do nabycia, płyta DVD z koncertu jubileuszowego 25-lecia naszej Misji, jaki odbył się 23 czerwca br. Płytę przygotowała Telewizja Polska, oddział w Szczecinie. Ukazała się ona staraniem państwa Teresy i Karola Borsuków. Jest do nabycia przy Bazylice, po mszach świętych w niedziele, oraz w biurze parafialnym w ciągu tygodnia.
29 sierpnia 2007

Praktykę duszpasterską w naszej Misji zakończył diakon Michał Mejer. Diakon Michał jest salezjaninem należącym do Inspektorii Pilskiej w Polsce. Studia teologiczne odbywa w Jerozolimie w Międzynarodowym Instytucie Teologicznym prowadzonym przez salezjanów. U nas przybywał przez dwa miesiące: lipiec i sierpień. Uczył się języka niemieckiego i pomagał w duszpasterstwie.
Dzisiaj udał się do swoich rodziców do Polski, a potem pojedzie na czwarty rok studiów do Ziemi św. Święcenia kapłańskie przyjmie w czerwcu 2008 roku.
Życzymy mu wszelkiego dobra!
27 sierpnia 2007

Pierwszy dzień nowego roku szkolnego 2007/2008 jest zarazem pierwszym dniem nowego roku katechetycznego w naszej Misji. Już dzisiaj pierwsze grupy dzieci z naszej parafii dokonały wpisu na zajęcia katechetyczne. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania kontynuuje swoje zajęcia według rozkładu zajęć z roku ubiegłego. Dla nich są to ostatnie tygodnie przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania. Uroczystość Bierzmowania odbędzie się 29 września br.
Rozkład lekcji religii na nowy rok szkolny 2007/2008 wywieszony jest w gablocie parafialnej; informacje o rozkładzie lekcji religii można też uzyskać drogą telefoniczną dzwoniąc do biura parafialnego.
26 sierpnia 2007

Wizyta duszpasterska ks. kard. Georga Sterzinskyego, ordynariusza archidiecezji berlińskiej, w naszej Misji.
Ks. Kardynał przewodniczył uroczystej eucharystii o godz. 12.00. Współkoncelebrowali proboszczowie: ks. Tadeusz Niewęgłowski i ks. Ulrich Kozur (p-fia św. Bonifacego). Okazją do odwiedzin Ks. Kardynała był jubileusz 25-lecia naszej berlińskiej Misji.
Ks. Kardynał wygłosił do wiernych kazanie, podkreślając okazję, jaką jest jubileusz Misji. Wskazał na szczególne znaczenie polskich katolików w berlińskim Kościele. Stwierdził, że w Bazylice św. Jana Chrzciciela "bije serce polskich katolików", a także, że Kościół Berliński potrzebuje polskiego katolicyzmu. "Potrzebujemy was" powtórzone kilkakrotnie przez ordynariusza archidiecezji brzmiało jak prośba, ale zarazem i posłanie do wypełnienia zadania, wynikającego z obecności polskich katolików w mieście Berlinie.
Liturgię mszy św. uświetnił śpiewem nasz chór Auxilium oraz soliści z Deutsche Oper. Wyjątkowo pięknie rozbrzmiewały także pieśni o Czarnej Madonnie z Częstochowy, śpiewane przez wszystkich obecnych w Kościele.
Ks. Kardynał, zarówno przed mszą św. jak i po jej zakończeniu, rozmawiał z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zgromadzonymi przy kościele.
W uroczystości wzięli udział także: dziekan dekanatu Berlin Lichtenberg, ks. Hubert Thomma (Polska Misja należy do tego dekanatu) oraz proboszcz p-fii św. Bonifacego, ks. Ulrich Kozur.
Ozdobą uroczystości była oczywiście, wypełniona wiernymi, nasza piękna świątynia, Bazylika św. Jana Chrzciciela!
25 sierpnia 2007

W Domu Inspektorialnym, przy ul. Kawczyńskiej w Warszawie, odbyła się uroczystość objęcia funkcji przez nowego inspektora, przełożonego warszawskiej prowincji salezjanów. Został nim ks. Sławomir Łubian. Przez ostanie pięć lat tę funkcję pełnił ks. Jan Niewęgłowski. Inspektoria (prowincja zakonna) Warszawska obejmuje obszar diecezji północno-wschodniej Polski. Należy do niej blisko 300 współbraci: księży i braci zakonnych. Pracują oni w kilkudziesięciu placówkach: w parafiach, szkołach, ośrodkach młodzieżowych, a także jako wykładowcy na uniwersytetach i kapelani. Do tej Inspektorii należą księża pracujący w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, a także ks. Thomas Zielonka i nowicjusz Erwin Zalewski, pochodzący z naszej Misji. W naszej Misji trwały dzisiaj przygotowania do jutrzejszej wizyty ks. kard. Georga Sterzinskyego, który przybędzie, aby świętować razem z naszą wspólnotą Srebrny Jubileusz Polskiej Misji w Berlinie.
24 sierpnia 2007

W liturgii przypadło dzisiaj święto św. Bartłomieja Apostoła. Tradycyjnie też, w 24. dzień miesiąca, w czasie wieczornej mszy św. oddaliśmy część Matce Bożej Wspomożycielce Wiernych; z tej okazji odprawiona została specjalna nowenna ku Jej czci.

Diak. Michał Mejer po raz ostatni był dzisiaj na zajęciach z kursu języka niemieckiego. Diak. Michał przez dwa miesiące przebywał w naszej Misji, odbywając praktykę duszpasterską, przewidzianą w procesie formacyjnym dla przygotowujących się do kapłaństwa diakonów. Jednocześnie odbył dwumiesięczny kurs języka niemieckiego. Pozostanie z nami jeszcze przez kilka dni; potem odwiedzi swoich rodziców w Polsce (Rumia k. Gdyni), i wróci do Jerozolimy, gdzie odbywa studia teologiczne w Międzynarodowym Instytucie Teologicznym. Święcenia kapłańskie przyjmie na wiosnę przyszłego roku.
23 sierpnia 2007

Ze wspólnotowych wakacji w Polsce wróciła młodzież naszej Misji. Wieczorem, ok. godz. 20.00, przyjechała grupa, która w Polsce przebywała w Ochotnicy Dolnej k. Szczawnicy. Opiekunem grupy był ks. Marek Wyszomierski. Młodzież przebywała w polskich górach odprawiając Rekolekcje Oazowe. Cała grupa liczyła 69 osób, w większości była to młodzież z grupy oazowej, ministranci, a także młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Pobyt w Ochotnicy rozpoczął się 7 sierpnia br.

Nieco później, bo ok. 22.30 wróciła inna grupa młodzieży, która wzięła udział w Obozie Wędrownym. Opiekunem tej grupy był ks. Wojciech Majchrzak. W Polsce przybywali w Zwardoniu k. Żywca. Ta grupa liczyła 40 osób. Pobyt tej grupy w Polsce rozpoczął się 8 sierpnia br.
22 sierpnia 2007

Gościmy w naszej Misji czterech księży z diecezji legnickiej. Księża przyjechali w dniu wczorajszym, wieczorem, z prośbą o nocleg. Przenocowaliśmy ich tak, jak było to dla nas możliwe..., na materacach. Dzisiaj Księża Goście zwiedzali Berlin; towarzyszył im diak. Michał.

We wspomnienie Matki Bożej, Królowej, jakie przypada dzisiaj w liturgii Kościoła, księża pracujący w Misji, salezjanie, obchodzą rocznicę złożenia swoich zakonnych ślubów. Wraz ze złożeniem ślubów zakonnych, co czyni się na zakończenie rocznego nowicjatu, rozpoczyna się życie zakonne.
17 sierpnia 2007

W liturgii Kościoła przypada dzisiaj wspomnienie św. Jacka Odrowąża, kapłana. W tym roku przypada 750. rocznica jego śmierci. Za jego przyczyną rozpowszechniony został w Polsce kaznodziejski zakon dominikanów.

Dzisiaj swoje imieniny obchodzi ks. Jacek Pajewski, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie w latach 1999-2006. W intencji Solenizanta odprawiona została msza św. w Bazylice o godz. 18.00. Życzymy Ks. Jackowi wszelkiego dobra, opieki Bożej, owocnej pracy duszpasterskiej i długich lat życia.
15 sierpnia 2007

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
W Bazylice odprawiane były msze św. tak jak w niedziele i święta. Mimo dnia pracy w Niemczech, wielu naszych Rodaków modliło się w kościele. Wspomnienie tajemnicy naszej wiary o wniebowzięciu Matki bożej, łączyliśmy z myślą o "Cudzie nad Wisłą" i modlitwą za naszą Ojczyznę. Księża, w słowie głoszonym do wiernych, podkreślali doniosłość tego Święta dla pobożności i odczuć patriotycznych naszych rodaków, również tych żyjących poza granicami Kraju.
8 sierpnia 2007

Do Polski udała się kolejna grupa młodzieży naszej Misji, licząca sobie 40 osób. Opiekunem tej grupy jest ks. Wojciech Majchrzak oraz animatorzy. Członkowie grupy spędzą wakacje w Zwardoniu k. Żywca. Ich pobyt będzie wypoczynkiem połączonym z katechezą. Pobyt grupy ks. Wojciecha potrwa do 23 sierpnia br.
7 sierpnia 2007

Z Polskiej Misji na wakacje do Polski udała się grupa młodzieży. Młodzież ta na co dzień należy do różnych grup, działających przy PMK: oaza, ministranci, młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Są to Rekolekcje Oazowe, połączone z wypoczynkiem w polskich górach. Grupa liczy 79 osób. Opiekunem grupy jest ks. Marek Wyszomierski; pomagają mu animatorzy i grono rodziców. Rekolekcje potrwają do 23 sierpnia br. Odbywać się będą w Ochotnicy Dolnej k. Szczawnicy. Uczestnicy rekolekcji udali się do Polski autokarem.
Wieczorem: ks. Marek Wyszomierski przekazał wiadomość, że wszyscy szczęśliwie dotarli na miejsce.
6 sierpnia 2007

Z Polski wrócili uczestnicy spotkania wakacyjnego grupy rodzin naszej Misji. Grupa przebywała w Ochotnicy Dolnej-Młyny. Animatorem grupy był ks. Marek Kędzierski. Wspólne wakacje z ks. Markiem trwały dwanaście dni. Rodziny uczestniczące we wspólnych wakacjach należą głównie do wspólnoty modlitewnej św. Bartłomieja.
4 sierpnia 2007

Tradycyjnie w pierwszą sobotę miesiąca odbyło się po mszy św. wieczornej "Czuwanie Fatimskie". To "Czuwanie" poprowadził diak. Michał Mejer. Diak. Michał odbywa u nas dwumiesięczną praktykę diakońską. Jest studentem Międzynarodowego Instytutu Teologicznego Salezjanów w Jerozolimie.
3 sierpnia 2007

W pierwszy piątek miesiąca sierpnia, zarazem piąty Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Piątków, przepraszaliśmy Boga za brak poszanowania dla rodziców i tych, którzy mają udział w ich funkcji i godności; za lekceważenie autorytetów."Czcij ojca swego i matkę swoją..."I. przepraszamy za brak szacunku dla rodzicówZa to, że nie odnosiliśmy się do rodziców według zasad dobrego wychowania....

przepraszamy Cię, Panie!

Za to, że nie dotrzymywaliśmy słowa danego rodzicom...
Za to, że nie pamiętaliśmy o uroczystościach rodziców ...
Za to, że nie byliśmy rodzicom wdzięczni...
Za to, że nie pomagaliśmy rodzicom...
Za to, że nie myśleliśmy o nich dobrze...
Za to, że nie docenialiśmy ich pracy...
Za to, że nie przyjmowaliśmy dobrych rad i upomnień od rodziców...
Za to, że nie darzyliśmy rodziców uczuciem i zaufaniem...
Za to, że nie utrzymywaliśmy kontaktu z nimi będąc z dala od domu...
Za to, że nie wnikaliśmy w problemy rodziców...
Za to, że nie modliliśmy się za rodziców żywych lub umarłych...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...II. przepraszamy za to, że nie wypełnialiśmy dobrze zadań rodzicielskichZa to, że nie przygotowywaliśmy się odpowiednio do roli rodziców...

zmiłuj się nad nami!

Za to, że nie stwarzaliśmy w rodzinie odpowiedniego klimatu do wychowania...
Za to, że nie okazywaliśmy dzieciom czułości od chwili poczęcia...
Za to, że nie poświęcaliśmy czasu rodzinie...
Za to, że nie troszczyliśmy się o wychowanie dzieci...
Za to, że nie wychowywaliśmy dzieci przykładem dobrym naszego życia...
Za to, że nie wprowadzaliśmy dzieci w głębokie życie religijne...
Za to, że nie odprawialiśmy wspólnie z dziećmi praktyk religijnych...
Za to, że nie modliliśmy się za swoje dzieci...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...III. przepraszamy za to, że nie szanowaliśmy autorytetówZa to, że nie szanowaliśmy wychowawców, nauczycieli, przełożonych, osób starszych, przedstawicieli władzy...

przepraszamy Cię, Panie!

Za to, że nie modliliśmy się za rządzących, za Ojczyznę, za poległych w obronie Ojczyzny...
Za to, że nie poznawaliśmy historii i kultury ojczystej...
Za to, że nie szanowaliśmy kapłanów...
Za to, że nie angażowaliśmy się w życie parafii...
Za to, że nie modliliśmy się za Kościół, papieża, biskupów, kapłanów, jedność Kościoła, o powołania do służby Bożej...
Za to, że nie interesowaliśmy się problemami współczesnego Kościoła...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...IV. przepraszamy za znieważanie rodzicówZa to, że faworyzowaliśmy jedno z rodziców...

zmiłuj się nad nami!

Za to, że wstydziliśmy się rodziców...
Za to, że oszukiwaliśmy rodziców...
Za to, że buntowaliśmy się przeciw rodzicom...
Za to, że powodowaliśmy ich cierpienie i łzy...
Za to, że biliśmy rodziców, zadawaliśmy im ból fizyczny lub duchowy...
Za to, że unikaliśmy domu rodzinnego...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...V. przepraszamy za niszczenie ogniska rodzinnegoZa to, że ograniczaliśmy troskę o rodzinę tylko do spraw materialnych...

zmiłuj się nad nami!Za to, że rozpieszczaliśmy nasze dzieci przez spełnianie wszystkich ich zachcianek...
Za to, że karciliśmy dzieci zbyt surowo za błahe przewinienia...
Za to, że zaniedbywaliśmy religijne wychowanie dzieci...
Za to, że gorszyliśmy dzieci swoimi słowami, stylem życia...
Za to, że trwoniliśmy dobra rodzinne...
Za to, że ingerowaliśmy w małżeństwo naszych dzieci...
Za to, że opuszczaliśmy rodziców w starości...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...VI. przepraszamy za burzenie jedności wspólnotyZa ograniczanie swojej życzliwości tylko do rodziny i bliskich...

przepraszamy Cię, Panie!

Za korzystanie z praw państwowych niezgodnych z prawem Bożym...
Za lekceważenie tradycji narodowych...
Za poddawanie się głównym wadom narodowym: pijaństwo, niewiara, rozwody, kradzież, brakoróbstwo...
Za poddawanie niesłusznej krytyce duchowieństwo, zakony i instytucje kościelne...
Za nie utożsamianie się ze wspólnotą ludzi ojczystego języka...
28-30 lipca 2007

W naszej Misji gościł ks. Ignacy Chodźko. W niedzielę ks. Ignacy odprawił msze św. na Spandau i na Weddingu. Właśnie w tych miejscach pracował przez długie lata. Teraz przyjechał do nas z pomocą duszpasterską. Z radością spotkał swoich znajomych parafian, a i parafianie z satysfakcją powitali swojego byłego duszpasterza. Ks. Chodźko zakończył pracę w Polskiej Misji w Berlinie w roku 1999 i wrócił do Polski. Aktualnie pracuje w Wyższym Seminarium Duchownym salezjanów w Łodzi. Pełni tam funkcję kierownika duchowego studentów teologii.
26 lipca 2007

W Bazylice, w czasie mszy św. o godz. 18.00, wystąpił Archikatedralny Chór Chłopięco-Męski "Cantores Minores" z Warszawy. Na co dzień "Cantores Minores" działają przy katedrze pw. św. Jana Chrzciciela, katedrze biskupa lewobrzeżnej Warszawy. Do Berlina przyjechali w czasie swojego tournee po Niemczech; do nas przyjechali z Essen. Chór wystąpił pod dyrekcją Józefa Hertera, na organach grała Ewelina Boruch. Prezesem chóru jest Ryszard Gieros. W czasie mszy św. wykonali m. in. pieśń ku czci św. Anny (dzisiaj przypada wspomnienie św. Anny i św. Joachima, rodziców Najświętszej Maryi Panny), utwory liturgiczne z ludem oraz śpiewy gregoriańskie - stałe części mszy św.: Kyrie, Sanctus i Agnus Dei. Kilka utworów wykonali również po mszy św. dla najcierpliwszych słuchaczy.

Składamy jak najlepsze życzenia imieninowe Pani Ani Kokowskiej-Weinstok, naszej Pani Organistce. Sto lat!!!
23 lipca 2007

Nasza wspólnota łączy się w żałobie z rodzinami ofiar wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami k. Grenoble we Francji. Za ofiary tego wypadku i za ich rodziny będziemy modlić się w najbliższą niedzielę w czasie mszy św.
W związku z wypadkiem i ogłoszeniem żałoby narodowej przez Prezydenta RP, ambasada polska w Berlinie informuje:
Księga kondolencyjna wyłożona będzie w siedzibie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie, Lassenstr. 19-21 w następujących dniach: wtorek, 24 lipca i w środę, 25 lipca 2007 r. Księga będzie dostępna w godzinach 10.00-12.00 i 14.00-16.00.
21-23 lipca 2007

Przez trzy dni gościł w naszej Misji ks. Tadeusz Kierbiedź, salezjanin inspektorii pilskiej w Polsce, od 27 lat pracujący na misjach w Afryce. Kilka lat pracował w Republice Konga, a następnie w Libii. Tam również aktualnie pracuje. Pełni funkcję wikariusza generalnego biskupa diecezji Bengazji. W miejscowości Derna, gdzie mieszka, jest proboszczem tamtejszej parafii katolickiej i pełni funkcję kapelana sióstr zakonnych. Do Europy przyjechał wraz z biskupami północnej Afryki, aby złożyć wizytę Ojcu św. "ad limina apostolorum" i odwiedzić rodzinę w kraju.
19 lipca 2007

W PMk gościła polska pisarka, Mira Salska-Bünsch. Zwiedziła Bazylikę i zapoznała się z życiem polaków w Berlinie. Pani Salska-Bunsch od 1997 r. mieszka w Hamburgu. Pisała na temat kultury, kina, przetłumaczyła książkę o szczęściu i tworzyła opowiadania. Poszerzyła swoją twórczość o reportaż, esej, obserwacje z życia pośród wielu kultur. Z pasji do analizy różnych zdarzeń, fikcji i snów zrodziła się jej najnowsza ksiązka - "Dom po drugiej stronie" - o wrastaniu w nową glebę. Ksiązka "Dom po drugiej stronie" jest do nabycia w Polskiej Księgarni przy Lilienthalstr.
13 lipca 2007

Troje przedstawicieli naszej wspólnoty oazowej udało się na Rekolekcje Oazowe do Polski. Rekolekcje odbędą się w miejscowości Dziemiany k. Kościerzyny. Będą to rekolekcje I stopnia. Potrwają 15 dni.
Moderatorem naszej Oazy jest ks. Marek Wyszomierski. Grupa liczy ok. 30 osób. Spotyka się w każdy piątek wieczorem. Oazowicze biorą udział we mszy św. o godz. 18.00, a następnie mają swoje spotkanie programowe.
12 lipca 2007

W Berlinie gościło dwanaścioro dzieci i ich opiekunów, z Pomorskiego Hospicjum ze Szczecina. Dla tego Hospicjum nasi parafianie organizują różnego rodzaju pomoc. Przyjazd dzieci z Hospicjum do Berlina został zorganizowany przez osoby ze wspólnoty modlitewnej św. Bartłomieja. Goście zwiedzili niektóre miejsca w Berlinie, w tym także naszą Misję. W Księgarni Polskiej przy Bazylice, u państwa Krasowskich, zatrzymali się, aby skorzystać z przygotowanego dla nich poczęstunku i jeszcze przed wieczorem udali się do Szczecina.
11 lipca 2007

Nasz chór AUXILIUM spotkał się po raz ostatni przed wakacjami. Spotkanie odbyło się na Spandau, na posiadłości prywatnej jednej z członkiń Chóru. Kilka godzin popołudniowych i wieczornych członkowie chóru spędzili razem, w przyjacielskiej atmosferze. Serdeczne zaproszenie "do stołu" i śpiew stworzyły serdeczną atmosferę we wspólnocie, gdzie jest tak na co dzień. Wspólnota chóru spotyka się od kilkunastu lat. W spotkaniu udział wzięło także kilka osób z chóru parafii St. Markus, z którym nasz chór współpracuje. Po mszy św., odprawionej w kościele na Spandau o godz. 18.30, do zebranych dołączył Ks. Proboszcz.
Następnym występem Chóru będzie msza św. pod przewodnictwem kard. Georga Sterzinskyego w naszej Bazylice w dniu 26 sierpnia br. Ks. Kardynał będzie gościł u nas z okazji 25-lecia istnienia Misji.
8 lipca 2007

Na mszach św. o godz. 10.15 i 12.00 kazania wygłosił ks. Jan Zalewski. Ks. Zalewski jest księdzem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej delegowanym w 1997 roku przez ks. abpa Mariana Przykuckiego do pomocy Kościołowi katolickiemu w Danii. Pracuje aktualnie w Padborgu, na terenach związanych z historią Polski, a uwiecznionych w hymnie narodowym przez Józefa Wybickiego. Na terenie jego parafii jest miejsce słynnego "wrócenia-rzucenia się przez morze" Stefana Czarnieckiego. W przyszłym roku przypada 350. rocznica tego wydarzenia. Uroczystość centralna przypadnie dokładnie 14 grudnia 2008 roku. W swoich kazaniach ks. Zalewski przybliżył wszystkim to, dla Polaków znamienne, wydarzenie i program obchodów "okrągłej" jego rocznicy jaka przypada w przyszłym roku.
W czasie mszy św. o godz. 18.00 wystąpił chór Polskiego Zespołu Śpiewaczego "Hutnik" z Republiki Czeskiej. Artyści zaśpiewali także kilka utworów po mszy św. dla chętnych, którzy chcieli jeszcze posłuchać gości. Po występnie goście skorzystali także z zaproszenia na poczęstunek przed drogą powrotną do domu.
Zespół Śpiewaczy "Hutnik" istnieje i działa od ponad 50 lat w miejscowości Trzyniec. Kultywuje tradycje polskie, przede wszystkim przez muzykę i śpiew.
Prezes Zespołu podziękował za gościnę w naszej Misji:
Wielce szlachetny Ks. Proboszczu, pragnę w imieniu chóru HUTNIK z Rep. Czeskiej bardzo serdecznie podziękować za wspaniałe uczucia patriotyczne w iście chrześcijańskiej atmosferze podczas Mszy św. oraz na koncercie w dniu 8 lipca br. Osobiście Ks. Tadeuszowi pragnę wyrazić dzięki także za opiekę Ks. Marka i Ks. Jerzego oraz Polskiej Misji Katolickiej nad nami, zorganizowanie m. in. posiłku, informacji przed i po koncercie i otrzymane publikacje 25-lecia PMK. Pieśni sakralne oraz kilka polskich pieśni ludowych były przyjmowane  z zainteresowaniem. Największe i niezapomniane nasze odczucia to śpiew na Ofiarowanie, w czasie Komunii św. i ogromnie miły tłok przed Ołtarzem Waszej wspaniałej Bazyliki. Ave verum corpus A. Mozarta otrzymało niepowtarzalną atmosferę. Pozdrawiamy serdecznie SZCZĘŚĆ BOŻE. Jan Hławiczka prezes zespołu.
6 lipca 2007

W pierwszy piątek miesiąca lipca, zarazem czwarty pierwszy piątek Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Piątków. Przepraszaliśmy Boga za nienależyte świętowanie dnia świętego, za nieodpowiednie formy wypoczynku, za nieodpowiednie traktowanie pracy, za lekceważenie dnia świętego, za niewłaściwe rozumienie sensu pracy.

"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił..."

I. przepraszamy za nienależyte świętowanie dnia świętego

Za to, że nie uczestniczyliśmy we mszy św....

przepraszamy Cię, Panie!

Za to, że nie przychodziliśmy punktualnie...
Za to, że nie przeżywaliśmy mszy św. z wiarą ...
Za to, że nie braliśmy czynnego udziału we mszy św. ...
Za to, że braliśmy udział we mszy św. bez uprzedniego pojednania się z bliźnimi...
Za to, że nie składaliśmy w czasie mszy św. daru materialnego...
Za to, że nie przystępowaliśmy w czasie mszy św. do Komunii św....
Za to, że nie łączyliśmy mszy św. z życiem...
Za to, że uniemożliwialiśmy udziału innym w mszy św. ...
Za to, że nie dyskutowaliśmy problemów religijnych w gronie rodzinnym...
Za to, że nie przeżywaliśmy dnia świętego tak, aby różnił się od innych...
Za to, że nie poświęcaliśmy dnia świętego Bogu...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

II. przepraszamy za to, że nie odpoczywaliśmy w dniu świątecznym

Za to, że w dniu świątecznym nie zaprzestaliśmy codziennych zajęć...

zmiłuj się nad nami!

Za to, że poświęcaliśmy czas wyłącznie na rozrywkę...
Za to, że nie wypoczywaliśmy tak, aby zregenerować siły...
Za to, że nie myśleliśmy nad pracą całego tygodnia...
Za to, że nie pogłębialiśmy więzi rodzinnych, wspólnie spędzając czas...
Za to, że nie spełnialiśmy dobrych uczynków w bezinteresownej służbie dla bliźnich...
Za to, że nie skupialiśmy się na wartościach najistotniejszych: Bóg, świętość, życie duchowe...
Za to, że nie odwiedziliśmy naszych bliskich, krewnych, znajomych...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

III. przepraszamy za nieodpowiednią pracę w tygodniu

Za to, że nie pracowaliśmy solidnie...

przepraszamy Cię, Panie!

Za to, że nie pracowaliśmy systematycznie...
Za to, że nie pracowaliśmy w sposób przemyślany i uporządkowany...
Za to, że nie pracowaliśmy twórczo...
Za to, że nie wykorzystywaliśmy pracy, jako środka do doskonalenia siebie samego...
Za to, że nie dzieliliśmy się pracą z innymi...
Za to, że nie uważaliśmy pracy jako wyrazu woli Bożej...
Za to, że unikaliśmy pracy pod pozorem "słabego zdrowia"...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

IV. przepraszamy za lekceważenie dnia świętego

Za to, że wychodziliśmy przed zakończeniem mszy św. ...

zmiłuj się nad nami!

Za to, że zachowywaliśmy się bezmyślnie na mszy św. ...
Za to, że zajmowaliśmy się w czasie liturgii czymś innym, nie związanym z liturgią...
Za to, że spełnialiśmy w dniu świętym prace niekonieczne...
Za to, że motywowaliśmy pracę w dzień świąteczny bezinteresowną pomocą bliźnim...
Za to, że zmuszaliśmy do pracy w święto...
Za to, że wymawialiśmy się świętowaniem od bezinteresownej służby bliźnim...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

V. przepraszamy za wypaczanie sensu wypoczynku

Za to, że utożsamialiśmy wypoczynek z lenistwem, próżnowaniem, nudą...

przepraszamy Cię, Panie!

Za to, że przeznaczaliśmy cały dzień święty tylko dla siebie...
Za to, że korzystaliśmy z niewłaściwych form wypoczynku (gry hazardowe, pijaństwo, zabawy do późnej nocy)...
Za to, że narzucaliśmy innym własny styl wypoczynku...

Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

VI. przepraszamy za błędne pojmowanie pracy

Za wykręcanie się od pracy i obowiązków...

zmiłuj się nad nami!

Za pozostawanie bezrobotnym "na własne życzenie"...
Za "robienie pieniędzy" bez pracy...
Za pasożytowanie na pracy innych...
Za traktowanie pracy jako tylko okazji do zarobku...
Za pracowanie, uczenie się, "bez wytchnienia"...
Za brak solidnej pracy nad sobą...
30 czerwca 2007

Do naszej Misji przyjechał diakon Michał Mejer, salezjanin należący do inspektorii pilskiej. Aktualnie przebywa on w Jerozolimie, gdzie odbywa studia teologiczne w Międzynarodowym Wyższym Seminarium Duchownym salezjanów. Święcenia kapłańskie przyjmie na wiosnę przyszłego roku. Diak. Michał pozostanie u nas przez dwa miesiące: lipiec i sierpień. Będzie odbywał, przewidzianą w procesie formacji, praktykę diakońską. Żeby jak najlepiej wykorzystać czas swojego pobytu w Berlinie, diak. Michał będzie także uczył się języka niemieckiego.
Zakończyliśmy dzisiaj odprawianie nabożeństw czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Dzisiejszy dzień, zgodnie z tradycją salezjańską, był także wspomnieniem św. Jana Bosko, założyciela Rodziny Salezjańskiej.
Do pomocy wakacyjnej w Misji przyjechał ks. Dariusz Kozłowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Ks. Dariusz i współbracia z jego wspólnoty będą pomagali w Misji w niedziele lipca i sierpnia.
29 czerwca 2007

Otrzymaliśmy wydrukowane, specjalne jubileuszowe, wydanie Listu Parafialnego. Jest to książeczka licząca 80 stron. Przedstawia ona historię Polaków, a dokładniej polskich katolików w Berlinie na przestrzeni ostatnich ponad stu lat, a także historię Polskiej Misji Katolickiej w całym 25-leciu, autorstwa p. Henryka Żurka. Zawiera dużo fotografii osób i wydarzeń, jakie miały miejsce w PMK w Berlinie. Publikacja ukazała się w związku z przeżywanym przez nas Srebrnym Jubileuszem istnienia Polskiej Misji w Berlinie.
27 czerwca 2007

Salezjanie pracujący w Polskiej Misji wzięli udział w spotkaniu księży Dekanatu Berlińskiego duszpasterstw polskich. Spotkanie odbyło się w Schwerin k. Berlina. Wzięli w nim udział proboszczowie z Drezna, Lipska, Chemnitz, Schwerin i oczywiście z PMK w Berlinie. Spośród salezjanów berlińskich obecni byli: ks. Tadeusz Niewęgłowski, ks. Marek Kędzierski i ks. Wojciech Majchrzak. Przewodniczył spotkaniu rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Stanisław Budyń, na stałe rezydujący w Hanowerze.
Spotkania dekanatu polskiego odbywają się raz na kwartał.
25 czerwca 2007

Dzieci, uczęszczające na lekcje religii na Spandau, zakończyły dzisiaj rok katechetyczny. O godz. 16.00 odprawiona została msza św., a następnie dzieci otrzymały świadectwa nauki religii. Najgorliwsi otrzymali także nagrody. Spotkanie odbyło się na Spandau. Wzięli w nim udział księża: Wojciech Majchrzak i Marek Kędzierski.
24 czerwca 2007

Parafia św. Bonifacego, której część wiernych ma swoje nabożeństwa w naszej Bazylice, świętowała 100-lecie swojego istnienia. Mszy św., sprawowanej o godz. 10.30 w kościele parafialnym św. Bonifacego, przewodniczył kard. Georg Sterzinsky. Polską Misję na uroczystości reprezentował ks. Marek Wyszomierski, a także przewodniczący Rady Parafialnej Misji, p. Daniel Kaiser. Pan Przewodniczący wraz z Małżonką wręczyli proboszczowi parafii, ks. Ulrichowi Kozurowi, w imieniu wspólnoty Misji, jubileuszowy upominek - obraz Matki Bożej Częstochowskiej, składając jednocześnie w naszym imieniu dobre życzenia. Wśród uczestników jubileuszowej liturgii była także liczna grupa naszych parafian.
Wierni naszej Misji, spotykający się na mszy św. w języku polskim na Karlshorst, zorganizowali festyn parafialny. Spotkanie zgromadziło kilkadziesiąt osób. Był z nimi ks. Wojciech Majchrzak.
23 czerwca 2007

Członkowie scholi parafialnych "Nubes" i "Marana Tha" miały dzień skupienia. Skupienie rozpoczęło się ok. godz. 10.00. Konferencję nt. roli śpiewu i muzyki w liturgii wygłosił ks. Marek Kędzierski. O godz. 12.00 wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w mszy św., którą odprawił Ks. Proboszcz. W kazaniu Ks. Proboszcz podkreślił szczególną misję osób, które angażują się twórczo w wydarzenia kościelne, szczególnie te, które pomagają w lepszym przeżyciu mszy św. Skupienie trwało do godzin popołudniowych. Przygotowała je i czuwała nad sprawnym jego przebiegiem p. Anna Kokowska-Weinstok, opiekunka scholi.

Wieczorem, o godz. 20.00, w Konzerthaus na Gendarmenmarkt, odbył się koncert muzyki religijnej pt. "Gloria". Nazwa koncertu pochodzi od utworu skomponowanego specjalnie na Srebrny Jubileusz PMK przez p. Karola Borsuka, który koncert przygotował i był jego dyrygentem. Wśród uczestników koncertu byli m. in. kard. Georg Sterzinsky, ordynariusz archidiecezji berlińskiej, oraz p. Marek Prawda, ambasador RP w Niemczech. Obecni byli także przedstawiciele różnych instytucji życia publicznego miasta Berlina, z którymi współpracujemy na co dzień. Przyjechała również liczna grupa parafian z Międzyzdrojów w Polsce. Nie zabrakło licznej grupy naszych parafian.

Przemówienie przed Koncertem Jubileuszowym 25-Lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie
21 czerwca 2007

Naszą Misję odwiedził wiceminister oświaty rządu Rzeczpospolitej Polskiej pan Mirosław Orzechowski. Panu Ministrowi towarzyszyły inne osoby z ministerstwa oraz pracownik ambasady RP w Berlinie. Pan Minister zwiedził naszą berlińską Bazylikę i zapoznał się z problemami, jakie przeżywają Polacy korzystający z posługi duszpasterskiej polskich księży. Goście otrzymali okolicznościowe pamiątki, mówiące o jubileuszu 25-lecia PMK, a także skorzystali ze skromnej gościny zaproponowanej im przez Księży Salezjanów.
17 czerwca 2007

Mszę św. o godz. 12.00 dla wiernych naszej Misji odprawił Prymicjant ks. Kamil Szkoła.
Ks. Kamil otrzymał święcenia kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym salezjanów Inspektorii Pilskiej w Lądzie n. Wartą w dniu 26 maja. Kazanie prymicyjne wygłosił ks. Jacek Pajewski poprzedni proboszcz Misji Berlińskiej. W mszy św. wzięło udział ponad tysiąc wiernych; wśród nich licznie zgromadzona rodzina i przyjaciele Ks. Prymicjanta. Uroczystość rozpoczęła się błogosławieństwem rodziców ks. Kamila, udzielonym zgodnie z tradycją swojemu synowi; ten moment odbył się przy wyjściu z zakrystii kościoła. Następnie orszak liturgiczny udał się do Bazyliki i rozpoczęła się uroczysta msza św. Ks. Proboszcz przywitał Ks. Prymicjanta, jego Rodziców, rodzinę, gości, współbraci salezjanów: ks. Jacka Pajewskiego i ks. Thomasa Zielonkę, i wszystkich zebranych.
Na zakończenie liturgii przedstawiciele parafian, młodzieży i rodzin z dziećmi złożyli Ks. Prymicjantowi życzenia. Ks. Prymicjant w swoim "słowie" podziękował Bogu i ludziom za dar kapłaństwa, a następnie udzielił prymicyjnego błogosławieństwa wszystkim, którzy sobie tego życzyli. Każdy otrzymał pamiątkowe prymicyjne obrazki.

Po południu wielu parafian, tych najmłodszych i starszych, wzięło udział w Festynie Parafialnym. Radości było dużo, pogoda dopisała, a dobra zabawa trwała kilka godzin. W Festynie wzięli udział także przedstawiciele wspólnoty niemieckiej, w tym ks. proboszcz parafii św. Bonifacego, ks. Ulrich Kozur. Szczególnym gościem Festynu był ks. Jacek Pajewski, do roku 2006 proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

W Karlshorst zakończył się Kurs "Uczniowie z Emaus".
16 czerwca 2007

Trwa biblijny kurs "Uczniowie z Emaus". Biorą w nim udział osoby, które wcześniej uczestniczyły w Kursie "Filipa". Kurs wprowadza w piękno i moc Słowa Bożego. Odbywa się w dniach 15-17 czerwca na Karlshorst w salach parafialnych przy kościele St. Marien (tam, gdzie odprawiane są msze św. w j. polskim). Opiekunem duchowym Kursu jest ks. Marek Kędzierski, a animatorami są osoby ze wspólnoty Nowej Ewangelizacji św. Bartłomieja. W Kursie bierze udział 26 osób. Przy Bazylice trwają przygotowania do Festynu Parafialnego.
12 czerwca 2007

W liturgii przypada dzisiaj wspomnienie błogosławionych: Czesława Jóźwiaka, Edwarda Kaźmierczaka, Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika i Jarogniewa Wojciechowskiego. "Poznańska Piątka", bo tak nazywa się tych błogosławionych młodzieńców, to wychowankowie salezjańskiego oratorium w Poznaniu, przy ul. Wronieckiej. Zaraz po wybuchu wojny, zostali aresztowani przez hitlerowców. Byli przetrzymywani i torturowani w więzieniach w Niemczech. Wszystkich pięciu skazano na karę śmierci, a wyroki wykonano. Zostali zamordowani przez zgilotynowanie w roku 1942 w Dreźnie. Ojciec św. Jan Paweł II beatyfikował "Poznańską Piątkę" 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

Więcej informacji o młodzieńcach można przeczytać na stronie o "Piątce Poznańskiej" oraz "O pięciu takich..."
10 czerwca 2007

W dzisiejszą niedzielę świętowaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Sam dzień uroczystości, przewidziany w kalendarzu liturgicznym w czwartek, jest w Niemczech dniem pracy, dlatego wierni nie mogą przyjść wtedy do kościoła. Po mszy św. o godz. 12.00 odbyła się tradycyjna procesja do czterech ołtarzy. Procesję prowadzili Ks. Proboszcz i ks. Wojciech Majchrzak. Ołtarze zostały przygotowane:       - pierwszy przez dzieci Pierwszokomunijne i ich rodziców
      - drugi przez siostry pracujące w Nuncjaturze Apostolskiej
      - trzeci przez p. Kamilę Matelowską z rodziną
      - czwarty przez wspólnoty Żywego Różańca i wspólnotę Rodzin Szensztackich.Również nasi parafianie, gromadzący się na mszy św. odprawianej w języku polskim na Karlshorst, wzięli udział w procesji Bożego Ciała zorganizowanej przez wspólnotę parafii niemieckiej, do której należy tamtejszy kościół. Polacy przygotowali ołtarz drugi. Przy tym ołtarzu modlono się po polsku. W procesji wziął udział także ks. Marek Wyszomierski.

W godzinach wieczornych, z Polonijnego Spotkania Młodzieży w "Concordii", wróciła szczęśliwie nasza młodzież.
9 czerwca 2007

Grupa młodzieży i młodych małżeństw z naszej Misji wzięła udział w V. Polonijnym Spotkaniu Młodzieży w Ośrodku "Concordia". Spotkanie zgromadziło ponad tysiąc osób. Wspólna modlitwa, rozważanie Słowa Bożego i zabawa zjednoczyły młodych Polaków z wielu ośrodków polonijnych z Niemiec. Grupa berlińska liczyła 46 uczestników. Młodzi pielgrzymi z naszej Misji pojechali z ks. Markiem Kędzierskim. Młodzi nasi parafianie wyruszyli już w piątek przed północą, aby dojechać na początek spotkania w sobotę w godzinach porannych. Na szczęśliwą drogę pobłogosławił ich Ks. Proboszcz.
8 czerwca 2007

Rada Generalna Towarzystwa Salezjańskiego w Rzymie zatwierdziła dzisiaj nowego przełożonego Inspektorii Warszawskiej salezjanów. Nowym Inspektorem jest ks. Sławomir Łubian, syn Edmunda i Stanisławy ur. 17.10.1963 roku w Warszawie. Nowy ks. Inspektor odbył nowicjat w Czerwińsku n. Wisłą w latach 1983-1984, studia filozoficzne w Woźniakowie w latach 1984-1986, teologiczne w Lądzie n. Wartą w latach 1988-1992. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abp Józefa Kowalczyka w dniu 4.06.1992 również w Lądzie n. Wartą. Inspektor Warszawski jest przełożonym księży pracujących w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Oficjalne objęcie przez niego funkcji przełożonego nastąpi 16 czerwca br. w domu zakonnym salezjanów w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej. Przez ostatnich pięć lat inspektorem Inspektorii Warszawskiej salezjanów był ks. Jan Niewęgłowski.
6 czerwca 2007

Z rekolekcji zakonnych wrócił ks. Marek Wyszomierski. Odprawił je w innej formie niż zazwyczaj, gdyż wziął udział w pielgrzymce do Ziemi św. Ks. Marek pielgrzymował razem ze współbraćmi salezjanami z Inspektorii Warszawskiej. Przewodnikiem grupy był ks. Roman Wortolec, salezjanin. Współbracia realizowali program pielgrzymki, jednocześnie modląc się tak jak na rekolekcjach. Codziennie sprawowali mszę św. w jednym z miejsc świętych, np. Betlejem, Góra Tabor, Nazaret, Grób Pański w Jerozolimie..., głosili konferencje ascetyczne, rozważali Słowo Boże. Mogli to robić w miejscach, gdzie te słowa zostały po raz pierwszy przez Chrystusa wygłoszone. Grupa liczyła 25 osób. Pielgrzymka trwała 9 dni.

4 czerwca 2007

Dzieci Pierwszokomunijne rozpoczęły "Biały Tydzień", w czasie którego będą codziennie brały udział we mszy św., przyjmując komunię św. Dzisiaj otrzymały pamiątkowe obrazki i poświęcone zostały im pamiątki religijne, jakie otrzymały od bliskich i przyjaciół z tej okazji. Wykonana została także wspólna pamiątkowa fotografia dzieci z Ks. Proboszczem i ks. Markiem Kędzierskim, głównym ich opiekunem.

W naszej Misji gościł ks. Tadeusz Polak z Warszawy. Ks. Polak prowadził przez kilka lat w Polskiej Telewizji (TVP 1) popularny program dla dzieci "Ziarno". Dzisiaj pracuje w Warszawie; jest proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny, przy ul. Żytniej.
3 czerwca 2007

Pierwsza Komunia św.: 115-ro dzieci z naszej Misji przyjęło po raz pierwszy Komunię św. Poprzez systematyczną katechezę dzieci przygotowały się do przeżycia pierwszego pełnego spotkania z Chrystusem Eucharystycznym. Uroczystość odbyła się na mszy św. o godz. 12.00. Mszy św. przewodniczył Ks. Proboszcz. Dzieci wzięły czynny udział w liturgii: czytania biblijne, śpiew psalmu, pieśni, procesja z darami, podziękowanie Bogu i ludziom za piękny dar Komunii św. Dzieciom towarzyszyli rodzice, a także krewni, wśród których było wielu gości z Polski.
1 czerwca 2007

W Dniu Dziecka życzymy naszym Maluchom błogosławionego życia!

W dniu dzisiejszym dzieci naszej Misji, przystępujące w tym roku do I. Komunii św., odbyły swoją przedkomunijną spowiedź. Dzieciom towarzyszyli rodzice i opiekunowie. Jutro odbędzie się próba generalna przed uroczystością komunijną, a sama uroczystość odbędzie się w najbliższą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00.

Przeżywaliśmy dzisiaj także I. piątek miesiąca czerwca, zarazem trzeci pierwszy piątek Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Piątków. Przepraszaliśmy Boga za brak szacunku dla Imienia Bożego:

"Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego na daremno..."

I. przepraszamy za brak czci Imienia Boga w myślach
przepraszamy Cię, Panie!

Za to, że nie dbaliśmy o zewnętrzne znaki wiary w domu...
Za to, że nie nosiliśmy symboli religijnych jako znaków wiary (krzyżyk, medalik, różaniec)...
Za to, że nie poznawaliśmy dostatecznie zwyczajów religijnych i nie kultywowaliśmy ich (wieczerza wigilijna, gromniczna, święcenie pokarmów)...
Za to, że nie szanowaliśmy własnego dobrego imienia jako obrazu samego Boga...
Za to, że nie uznawaliśmy prawdy: ja jestem sługą Boga, a nie Bóg jest do mojej dyspozycji...
Za to, że nie myśleliśmy o Bogu jako najwyższej Świętości...
Za to, że nie rozpoczynaliśmy w Imię Boże każdej ważniejsze czynności...
    Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

II. przepraszamy za to, że nie czciliśmy Imienia Bożego w słowach
zmiłuj się nad nami!

Za to, że nie chwaliliśmy Imienia Bożego w pozdrowieniach (Szczęść Boże, Z Bogiem, Pochwalony Jezus Chrystus)...
Za to, że nie dotrzymywaliśmy postanowień odnoszących się do Boga...
Za to, że nie dotrzymywaliśmy przyrzeczeń złożonych Bogu...
Za to, że nie dotrzymywaliśmy przysiąg złożonych na Boga lub rzeczy święte...
Za to, że nie dotrzymywaliśmy ślubów...
Za to, że nie mówiliśmy dobrze o zmarłych (wrócili do Boga)...
    Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

III. przepraszamy za to, że nie czciliśmy Imienia Bożego czynem
przepraszamy Cię, Panie!

Za to, że nie czyniliśmy z głębokim przeżyciem gestów religijnych (znak krzyża, przyklękanie, uderzanie się w piersi)...
Za to, że nie świętowaliśmy imienin jako pamiątki Chrztu poprzez udział we Mszy św., odnowienie więzi z Bogiem przez sakrament Pokuty, Komunię św.
Za to, że nie przynosiliśmy zaszczytu życiem imieniu Chrześcijanina...
    Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

IV. przepraszamy za znieważanie Imienia Bożego w myślach
zmiłuj się nad nami!

Za to, że nosiliśmy symbole religijne jako ozdobę, maskotkę, eksponat, fetysz...
Za to, że buntowaliśmy się wewnętrznie przeciwko Bogu...
Za to, że modliliśmy się o rzeczy złe albo o zaspokojenie własnych pożądliwości...
Za to, że uważaliśmy Boga za coś pospolitego...
Za to, że myśleliśmy, że Boga można zniewolić określonymi praktykami (np. magia) ...
Za to, że sądziliśmy, że Bóg jest ujmowalny w słowa...
    Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

V. przepraszamy za znieważanie Imienia Bożego w słowach
przepraszamy Cię, Panie!

Za to, że używaliśmy słów wulgarnych...
Za to, że wypowiadaliśmy bez szacunku Imię Chrystusa, Matki Bożej lub świętych...
Za to, że opowiadaliśmy kawały na tematy religijne...
Za to, że wypowiadaliśmy Imię Boże w żartach...
Za to, że zniekształcaliśmy pozdrowienia chrześcijańskie (np. "Pochwalony" zamiast całego pozdrowienia)...
Za to, że cytowaliśmy Pismo św. dla poparcia własnych poglądów...
Za to, że niepotrzebnie przywoływaliśmy Boga na świadka...
Za to, że przysięgaliśmy lekkomyślnie...
Za to, że potwierdzaliśmy przysięgą kłamstwo...
Za to że, straszyliśmy Bogiem lub karami Bożymi...
Za to że, ośmieszaliśmy Boga, religię, Kościół...
Za to że, wypowiadaliśmy Imię Boże w gniewie...
Za to że, ogłaszaliśmy własna wolę, jako wolę Bożą...
Za to że, przyzywaliśmy Boga dla nieszczęścia bliźniego (przekleństwo)...
Za to że, wypowiadaliśmy się o Bogu jako o kimś niższym od siebie (bluźnierstwo)...
Za to że, oskarżaliśmy Boga o własne nieszczęścia...
    Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

VI. przepraszamy za znieważanie Imienia Bożego czynem
zmiłuj się nad nami!

Za to że, obchodziliśmy grzesznie dzień imienin...
Za to że, używaliśmy Pisma św. dla żartów...
Za to że, używaliśmy Pisma św. dla obrony własnych błędów...
Za to że, braliśmy udział w "wywoływaniu duchów"...
Za to że, wymagaliśmy pod przysięgą bezwzględnego posłuszeństwa...
Za to że, załatwialiśmy swoje sprawy, walczyli o własne interesy pod szyldem religijnym...
Za to że, przyjmowaliśmy sakramenty niegodnie (świętokradztwo)...
    Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu?
31 maja 2007

Ostatni dzień miesiąca maja. Odprawione zostało ostatnie nabożeństwo ku czci Matki Bożej-majowe. Zarazem był to dzień wspomnienia, zgodnie z tradycją salezjańską, św. Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego. Kościół w liturgii świętował dzisiaj tajemnicę Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Swoje spotkanie miała także Rada Parafialna. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. W części otwartej spotkania Rady obecna była jedna osoba z zewnątrz. Na Radzie poruszone zostały następujące tematy: jubileusze parafii św. Bonifacego (część parafian ma swoje nabożeństwa w naszej Bazylice) i Najświętszego Serca Jezusowego na Tempelhof (w pomieszczeniach parafialnych tej parafii prowadzimy katechezę dla naszych dzieci), festyn parafialny (17 czerwca br.), uroczystość Bożego Ciała. Przedstawione zostały niektóre kwestie gospodarcze Misji. Był też czas na wolne wnioski.
27-28 maja 2007

"Zielone Świątki", to polskie określenie odnosi się do ważnego dla życia Kościoła wspomnienia Zesłania Ducha św. Przez dwa dni świętowaliśmy tę Uroczystość. W pierwszym dniu wspominaliśmy z całym Kościołem Powszechnym sam fakt zesłania Ducha św. W drugim oddaliśmy cześć Matce Bożej w Jej tytule Matki Kościoła. Przygotowaliśmy się w naszej wspólnocie do tej uroczystości przez wigilijne czuwanie. W czuwaniu prosiliśmy o światło i prawdziwą mądrość dla wszystkich naszych parafian, dla nas osobiście i dla naszych najbliższych, pamiętając o szczególnym dla nas Roku Jubileuszu 25-lecia Berlińskiej Misji. Czuwanie rozpoczęło się już o godz. 21.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Następnie dla zawiązania wspólnoty, przedstawiły się poszczególne grupy działające przy Misji. Dalsze modlitwy, przygotowane przez animatorów ze wspólnoty św. Bartłomieja, prowadziły naszą myśl ku wielkiemu wydarzeniu zesłania Ducha św. Zwieńczeniem czuwania była Eucharystia. Cały wieczór modlitewny zakończył się ok. godz. 1.00. Najbardziej wytrwali spotkali się jeszcze na braterskiej agapie w Galerii pod Bazyliką. Nad przygotowaniem czuwania i jego przebiegiem czuwał ks. Marek Kędzierski. On też, jako prezbiter, przewodniczył modlitwom. Czynny udział w spotkaniu wzięli lektorzy, kantorzy a także schole "Nubes" i "Maranatha" pod dyrekcją p. Anny Kokowskiej Weinstok. Uroczystość Zesłania Ducha św. przypomina nam ogromnie ważną prawdę dla Kościoła: tym, który prowadzi wspólnotę ochrzczonych, a więc nas wszystkich, jest Trzecia Osoba Boska, Duch św.

W Lądzie n. Wartą (k. Konina), w Wyższym Seminarium Duchownym salezjanów inspektorii pilskiej, spotkali się salezjanie-jubilaci, którzy świętują w tym roku 50-lecie kapłaństwa. Wśród jubilatów był ks. Jerzy Barganowski.
27 maja 2007

Kolejnym już w tym roku, wspomnieniem Jubileuszu 25-lecia naszej berlińskiej Misji, było czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha św. W czuwaniu prosiliśmy o światło i prawdziwą mądrość dla wszystkich naszych parafian, dla nas osobiście i dla naszych najbliższych. Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Następnie dla zawiązania wspólnoty, przedstawiły się poszczególne grupy działające przy Misji. Dalsze modlitwy, przygotowane przez animatorów ze wspólnoty św. Bartłomieja, prowadziły naszą myśl ku wielkiemu wydarzeniu zesłania Ducha św. Zwieńczeniem czuwania była Eucharystia. Cały wieczór modlitewny zakończył się ok. godz. 1.00. Najbardziej wytrwali spotkali się jeszcze na braterskiej agapie w Galerii pod Bazyliką. Nad przygotowaniem czuwania i jego przebiegiem czuwał ks. Marek Kędzierski. On też, jako prezbiter, przewodniczył modlitwom. Czynny udział w spotkaniu wzięli lektorzy, kantorzy a także schole "Nubes" i "Maranatha" pod dyrekcją p. Anny Kokowskiej Weinstok.
26 maja 2007

W kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Lądzie n. Wartą (k. Konina) święcenia kapłańskie przyjął nasz parafianin diak. Kamil Szkoła. Święceń prezbiteratu udzielił diak. Kamilowi i jego ośmiu kolegom ordynariusz Archidiecezji Gnieźnieńskiej abp Henryk Muszyński. Ks. Kamil odprawi swoją pierwszą Mszę św., Prymicyjną, w naszej Misji w niedzielę, 17 czerwca br., o godz. 12.00. Ks. Kamil jest salezjaninem, współbratem należącym do Inspektorii Pilskiej. W uroczystości święceń uczestniczyła delegacja Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie na czelne z ks. Markiem Kędzierskim.

Wszystkim MAMOM składamy jak najserdeczniejsze życzenia w Dniu ich Święta. Życzymy Bożej opieki w całym ich życiu, a kiedyś, w wieczności, nagrody nieba! "Nie ma jak u Mamy!".
16-20 maja 2007

Jubileuszowa pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Schönstatt
Szensztat (niem. Schönstatt), jak wskazuje nazwa jest to "piękne miejsce", położone nad Renem w środkowej części Niemiec. Szensztat należące do w miasteczka Vallendar k. Koblencji. Tam w r. 1914 powstaje moralno-religijny ruch odnowy założony przez Sługę Bożego Ojca Józefa Kentenicha. Maryjna duchowość Ruchu Szensztackiego zachęca i uczy świętości w życiu codziennym. Matka Boża czczona jest tu pod wezwaniem Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu. Sanktuaria Szensztackie, w których Matka Boża działa jako Wychowawczyni stanowią duchowe centra Ruchu Szensztackiego. Ruch rozwinął się w czterdziestu krajach świata, a w ostatnich latach przez Pielgrzymujące Sanktuaria, Maryja z Szensztat dotarła do mieszkańców około osiemdziesięciu krajów.
Szensztat jest również miejscem wiecznego spoczynku Ojca Józefa Kentenicha - Założyciela Szensztatu.

Więcej o pielgrzymce na stronie "Jubileuszowej pielgrzymki do sanktuarium Matki Bozej Trzykroc Przedziwnej w Schönstatt"
23 maja 2007

Zamontowane zostały ostatnie elementy pilastrów podtrzymujących bramę wjazdową na teren przy Bazylice, tzw. "korony". W ten sposób zakończona została renowacja zabytkowego ogrodzenia. Dzięki umieszczonym zwieńczeniom słupów przy bramie wjazdowej ogrodzenie odzyskało wygląd oryginalny. Pozostały jeszcze do wykonania prace wykończeniowe przy bramie. Przed ogrodzeniem, od strony ulicy, zostanie zrobiony pas zieleni, podobny do tego, jaki znajduje się przed znajdującą się obok Nuncjaturą Apostolską.
Prace przy renowacji ogrodzenia finansowały: Kuria Biskupia, Ordynariat Wojskowy, parafia św. Bonifacego i Polska Misja Katolicka.
Zdjęcia bramy można obejrzeć na stronie "Galerii"

Odwiedziła nas grupa młodzieży z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Wąwolnicy na Lubelszczyźnie. Młodzież polska przyjechała do Niemiec w ramach wymiany polsko niemieckiej. Przyjechali do nas razem ze swoimi kolegami i koleżankami z Berlina. Towarzyszyli im opiekunowie z Polski i Niemiec. Goście zwiedzili Bazylikę i zapoznali się z realiami pracy duszpasterskiej naszej Misji. Z młodzieżą spotkał się ks. Wojciech Majchrzak.
20 maja 2007

Zakończyła się pielgrzymka grupy naszych parafian, należących do Ruchu Rodzin Szensztackich, do Schönstatt, do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Pielgrzymi wrócili szczęśliwie w godzinach wieczornych. Towarzyszył im ks. Wojciech Majchrzak.
Zdjęcia z pielgrzymki umieszczono w Galerii zdjęć

Na Mszach św. w Bazylice wystąpił zespół "Dival". Zespół przyjechał do nas z Gdańska. Wykonuje muzykę w stylu zaproponowanym pod koniec lat sześćdziesiątych tzw. "divalowskim". Zespół tworzą: Bogusław Olszonowicz i Leszek Iwanicki (do zespołu należy także Zbigniew Tomczak, chwilowo zajęty pisaniem rozprawy habilitacyjnej). Jako zespół muzyki divalowskiej występują razem od roku 1970. Odwiedzają parafie w Polsce i poza jej granicami. W Berlinie byli po raz pierwszy.

Zakończyliśmy zbiórkę szczoteczek do zębów i fletów prostych, które zostaną przesłane do Zambii, do s. Józefy. Dziękujemy rodzinie państwa Sawickich ze Spandau, którzy byli inicjatorami tej zbiórki.
18 maja 2007

W najbliższą niedzielę wystąpi w naszej Bazylice zespół "Duval" z Gdańska. Zespół od prawie 40 lat wykonuje muzykę zaproponowaną na początku lat 70-ych. Wiele utworów, których autorami są członkowie Zespołu, jest znanych i śpiewanych w kościołach. Zespół wystąpi na sobotniej Mszy św. wieczornej, a także na wszystkich Mszach św. w niedzielę.

Więcej informacji o zespole "Duval"
17 maja 2007

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Zgodnie z miejscową tradycją obchodzimy dzisiaj Dzień Ojca, a zatem wszystkim Tatusiom składamy jak najlepsze życzenia: niech cieszą się ze swojego ojcowskiego posługiwania, jako Bożego daru, który zarazem jest ich powołaniem! Pierwszy dzień pielgrzymki przeżywają nasi parafianie, którzy udali się z pielgrzymką do Schönstatt do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Pielgrzymi wyruszali z Berlina wczoraj ok. godz. 23.00. Na szczęśliwą podróż pobłogosławił ich Ks. Proboszcz. Dotarli szczęśliwie na miejsce dzisiaj ok. 7.00. Pozostaną w Schönstatt do niedzieli. Powrót przewidziany jest na godz. 20.00. Duchowym przewodnikiem pielgrzymów jest ks. Wojciech Majchrzak.
16 maja 2007

Bilety na Koncert Jubileuszowy 25-lecia naszej Misji w Berlinie, jaki odbędzie się 23 czerwca br. w Konzerthaus am Gandarmenmarkt o godz. 20.00, można nabyć w każdą niedzielę po Mszach św., przy wyjściu z kościoła. W ciągu tygodnia bilety można nabyć w biurze parafialnym lub w zakrystii. Ceny biletów: 10, 14 i 17 euro. Koncert, zatytułowany "Gloria", będzie koncertem muzyki religijnej. Wystąpią m. in. orkiestra Filharmonii Koszalińskiej, chóry z Berlina, a także soliści: Jolanta Pijanowska-Hexamer, Joanna Wawrowska, Gisela Runge, Johannes Kirch, Tadeusz Milewski, Piotr Wawrowski, Jacek Mirucki, Andrzej Mielewczyk. Dyryguje Karol Borsuk.
15 maja 2007

Dzieci, przygotowujące się w tym roku do I. Komunii św., miały swoją pierwszą próbę. W poniedziałek, 14 maja, spotkały się w Bazylice. Dzieci ćwiczyły swój udział w liturgii. W tym roku w naszej Misji przygotowuje się do I. Komunii św. blisko 160 dzieci. 125 dzieci, w tym 71 dziewczynek i 54 chłopców, przyjmie Komunię po raz pierwszy w naszej Misji, inni przeżyją tę uroczystość w Polsce. Katechezę dla większości z nich prowadzi ks. Marek Kędzierski, a także ks. Marek Wyszomierski i ks. Wojciech Majchrzak. Uroczystość I. Komunii św. odbędzie się 3 czerwca br. na Mszy św. o godz. 12.00.
14 maja 2007

Honorowy Patronat nad Koncertem Jubileuszowym z okazji 25-lecia PMK w Berlinie objął ambasador RP w Niemczech. Oto treść listu jaki przesłał na ręce Ks. Proboszcza:
"Czcigodny Księże Proboszczu, cieszę się, że w ramach licznych uroczystości z okazji 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej odbędzie się także uroczysty koncert w najpiękniejszej Sali koncertowej Berlina w dniu 23 czerwca br. Bardzo chętnie obejmę Patronat Honorowy nad Koncertem Jubileuszowym w Konzerthaus. Z wyrazami szacunku i serdecznymi myślami Marek Prawda".
Berlin, 11 maja 2007 r.

Są już do nabycia bilety na Koncert Jubileuszowy w Schauspielhaus w Berlinie, w dniu 23 czerwca br. Bilety można nabyć w niedzielę po Mszach św., a w ciągu tygodnia w zakrystii Bazyliki lub w biurze parafialnym.
13 maja 2007

Wszystkim Matkom składamy życzenia wszystkiego najlepszego w Dniu ich Święta; nie zapominamy o dniu 26 maja-tak po polsku! Dzisiaj przypada rocznica objawień fatimskich, a także 26. rocznica zamachu na życie Ojca św. Jana Pawła II. W naszej Misji zakończył się kolejny w tym roku, zorganizowany przez Wspólnotę św. Bartłomieja, Kurs Filipa. Koordynatorem Kursu był ks. Marek Kędzierski. Za przedstawienie poszczególnych zagadnień tematycznych odpowiedzialni byli członkowie Wspólnoty: Alicja, Ania, Jarek, Justyna, Ryszard i Sławek. W Kursie wzięło udział 20 osób. Spotkanie zakończyło się uroczystą Eucharystią, w niedzielę, w godzinach popołudniowych. Już w dzisiejszą niedzielę można było nabyć bilety na koncert muzyki religijnej, jaki odbędzie się w Schauspielhaus w Berlinie, w dniu 23 czerwca br. Koncert jest organizowany z okazji 25-lecia Polskie Misji Katolickiej.
11 maja 2007

Rozpoczął się przy naszej Misji kolejny w tym roku Kurs Filipa. Uczestnicy Kursu spotkali się w Galerii "Pod Bazyliką". Prowadzącymi spotkanie są ks. Marek Kędzierski, duchowy opiekun wspólnoty św. Bartłomieja, oraz grupa członków tej wspólnoty. Kurs będzie trwał do niedzieli 13 maja br.
10 maja 2007

Zakończyła się wizytacja zakonna salezjanów pracujących w Berlinie. Przeprowadził ją ks. Józef Gruner przełożony inspektorii niemieckiej salezjanów, z siedzibą w Monachium. Konferencję podsumowującą wizytację, ks. Gruner wygłosił do współbraci w ośrodku młodzieżowym, prowadzonym przez salezjanów, na Marzan. Ks. Inspektor odwiedził także wspólnotę salezjanów polskich, pracujących w Polskiej Misji Katolickiej. Zapoznał się z ich pracą, z sytuacją duszpasterską Polaków żyjących w Berlinie i, rozmawiając z każdym, z problemami osobistymi każdego ze współbraci. W Berlinie pracuje 10 salezjanów: dwóch prowadzi ośrodek młodzieżowy na Marzan, jeden jest odpowiedzialny za duszpasterstwo środowisk twórczych, dwóch pełni funkcje proboszczów w parafiach niemieckich, pięciu pracuje w Polskiej Misji Katolickiej.
6 maja 2007

Nowi MinistranciDo grona ministrantów Polskiej Misji Katolickiej zostało przyjętych 14 kandydatów, młodych chłopców, którzy po kilkumiesięcznym przygotowaniu mogli rozpocząć służbę przy ołtarzu. Opiekunem kandydatów, podobnie jak całej wspólnoty ministranckiej, jest ks. Marek Wyszomierski. On, z pomocą niektórych starszych ministrantów, przygotował kandydatów do pełnienia służby przy ołtarzu. Również razem z nimi i z rodzicami kandydatów przygotował uroczystość obłóczyn i przyjęcia kandydatów do grona ministrantów. Uroczystość odbyła się w czasie Mszy św. o godz. 12.00. W czasie Mszy św. o godz. 9.15 wystąpiła w Bazylice schola z parafii pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim. Razem z dziećmi ze scholi przyjechał ks. proboszcz Dariusz Żarkowski i siostry Marietta i Kinga opiekunki scholi. Również dzisiaj wierni mogli po raz ostatni zwiedzić "Wystawę 25-lecia", jaka zorganizowana została w naszej Galerii. Wystawa przedstawiała prace artystów, którzy wcześniej wystawiali swoje obrazy w PMK w Berlinie. Rozpoczęły się katechezy dla dorosłych, które mają przygotować chętnych do przyjęcia sakramentu Bierzmowania w tym roku. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 14 osób. Katechezę poprowadził ks. Marek Wyszomierski. Przez cztery dni gościł w Misji ks. Tomasz Zielonka, salezjanin pracujący w Łodzi, a pochodzący z Berlina.
5 maja 2007

W Polskiej Misji Katolickiej modliły się dzieci i rodzice ze wspólnoty polskiej i chorwackiej. Odmówiony został wspólnie Różaniec. Modlitwa w kilku językach zjednoczyła dzieci i ich opiekunów. W Bazylice rozbrzmiewał język polski, chorwacki, niemiecki i łaciński. Dzieci chorwackie i ich rodzice zostali zaproszeni, aby kontynuować spotkania międzynarodowe, jakie odbywają się we wspólnotach katolickich Berlina. Po wspólnej modlitwie wszyscy spotkali się na braterskiej agapie w "Galerii pod Bazyliką". Pomysłodawcą takiego spotkania był ks. Marek Kędzierski. W naszej Misji gościliśmy p. Ewę i Andrzeja Rozkrutów z Polski. Państwo Rozkrutowie są twórcami chrześcijańskiego portalu internetowego www.mateusz.pl. Są rodzicami sześciorga dzieci, mieszkają w Szczecinie. P. Ewa Rozkrut jest autorką książki "Jak dobrze przygotować dziecko do I Komunii św." i wielu artykułów o wychowaniu w miesięczniku rodziny Salezjańskiej w Polsce "Don Bosco".
4 maja 2007

Pierwszy piątek miesiąca maja i zarazem drugi miesiąc Nowenny Jubileuszowej. Wynagradzaliśmy naszą modlitwą za brak wiary i grzechy przeciwko 1. przykazaniu Bożemu: Wezwania wynagradzające:

"Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną..."

I. przepraszamy za brak chęci poznawania prawdy

Za to, że nie wykorzystywaliśmy każdej okazji do poznawania Boga...
przepraszamy Cię, Panie!
Za brak pilnego słuchania Słowa Bożego...
Za to, że nie wczytywaliśmy się w Słowo Boże zawarte w Piśmie św. ...
Za to, że za mało czytaliśmy literaturę religijną: książek, czasopism, dokumentów Kościoła...
Za to, że nie pomagaliśmy innym w poznawaniu Boga, szczególnie przykładem własnego życia...
Za to, że nie poruszaliśmy w rozmowach z innymi tematów religijnych...
Za to, że za mało byliśmy apostołami naszej wiary, Ewangelii...
Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

II. przepraszamy za brak wiary, za słabość wiary, za niewłaściwy obraz wiary

Za to, że za mało myśleliśmy o Bogu...
Za to, że nie szukaliśmy kontaktu z Bogiem...
Za to, że nie modliliśmy się z wiarą, wytrwale, stale...
Za to, że modliliśmy się tylko, aby "prosić" ...
Za to, że nie stawaliśmy się lepsi dzięki modlitwie...
Za to, że nie wykorzystywaliśmy rocznic religijnych do pogłębienia więzi z Bogiem: rocznica ślubu, I Komunii św., Bierzmowania, śmierci krewnych...
Za to, że nie zachowywaliśmy się godnie w miejscach świętych...
Za to, że po spowiedzi nie wypełnialiśmy zadanej pokuty...
Za to, że nie rozwijaliśmy w sobie wiary...
Za to, że nie dostrzegaliśmy obrazu Boga w drugim człowieku...
Za to, że nie broniliśmy wiary wobec innych: słowami, postawą...
Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

III. przepraszamy za brak miłości do Boga

Za to, że nie zachowywaliśmy przykazań Bożych...
Za to, że nie żyliśmy Słowem Bożym...
Za to, że nie rozróżnialiśmy wartości dobrych i złych...
Za to, że nie stawialiśmy Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu...
Za to, że nie stawialiśmy wartości duchowych ponad materialne i witalne...
Za to, że nie szliśmy za głosem powołania...
Za to, że nie żyliśmy w świadomości: Bóg mnie widzi, jest przy mnie, kocha mnie...
Za to, że nie słuchaliśmy Boga bardziej niż ludzi...
Za to, że nie zawsze konsekwentnie realizowaliśmy ideał świętości w naszym życiu...
Za to, że nie czyniliśmy wszystkiego "z miłości do Boga" ...
Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

IV. przepraszamy za połowiczność wobec Boga

Za to, że żyliśmy w grzechu i nie szukaliśmy okazji do spowiedzi...
Za to, że prowadziliśmy życie religijne płytkie i formalne...
Za to, że wierzyliśmy w zabobony, horoskopy, sny, wróżby, przepowiednie...
Za to, że pokładaliśmy istotną nadzieję w wartościach przemijających: pieniądze, kariera, wpływ silnych osobowości...
Za to, że ulegaliśmy propagandzie ateistycznej...
Za tworzenie wizerunku Boga według źródeł przeciwnych Bogu i według własnej wygody...
Za to, że wstydziliśmy się wiary...
Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...

V. przepraszamy za przeciwstawianie się Bogu

Za to, że odchodziliśmy od Boga i praktyk religijnych z powodu błędów duchowieństwa...
Za to, że należeliśmy do organizacji ateistycznych...
Za to, że odstępowaliśmy od wiary katolickiej...
Za wystąpienia z Kościoła przez niepłacenie podatku kościelnego...
Za to, że zapieraliśmy się Boga...
Za to, że zajmowaliśmy w dyskusjach stanowisko przeciwne Bogu...
Za to, że propagowaliśmy poglądy przeciwne Ewangelii...
Za to, że zwalczaliśmy Boga...
Za to, że poddawaliśmy się rozpaczy...
Za to, że doprowadzaliśmy do zgorszenia...
Za brak wiary i niewłaściwą postawę osób duchownych...
Śpiew: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu...
3 maja 2007

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski uczciliśmy uroczystą Eucharystią. Mszy św. przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Marek Kędzierski. Podkreślił w kazaniu nierozerwalny związek naszej wiary z szacunkiem do wszystkiego co polskie. Po mszy św. odbyła się tradycyjnie adoracja Najświętszego Sakramentu, na zakończenie której, grupa wiernych spontanicznie zaintonowała historyczny hymn Rzeczpospolitej "Bogurodzica". We wspólnocie salezjańskiej gościł ks. Dariusz Stępkowski. Ks. Dariusz jest doktorem nauk pedagogicznych. Dyplom doktorski obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje jako wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2 maja 2007

Polską Misję Katolicką w Berlinie odwiedziła grupa młodzieży wraz ze swoimi opiekunami, w liczbie prawie 50 osób, z Warszawy. Młodzież przyjechała, aby zwiedzić stolicę Niemiec. W naszej Bazylice odprawili Mszę św. Ks. Proboszcz zapoznał gości z historią kościoła, z pracą polskich salezjanów w Misji oraz ze sprawami, związanymi z duszpasterstwem Polaków w Niemczech, szczególnie zaś w Berlinie. Opiekunem grupy był ks. Janusz Kuskowski, salezjanin, duszpasterz młodzieży przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie, prowadzonej przez salezjanów Inspektorii Warszawskiej.
29 kwietnia 2007

Pielgrzymka do CzęstochowyDrugi dzień pielgrzymki do Częstochowy. O godz. 8.45 pielgrzymi wzięli udział w Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, odprawionej w intencji dziękczynnej za Jubileusze. Mszy św. przewodniczył proboszcz ks. Tadeusz Niewęgłowski. Współkoncelebrował proboszcz parafii św. Bonifacego, ks. Ulrich Kozur. Msza św. sprawowana była po polsku i po niemiecku. Pielgrzymi mogli znaleźć się najbliżej, jak jest to możliwe, Cudownego Obrazu Czarnej Madonny. Następnie odmówili wspólnotowy różaniec przed Szczytem Jasnogórskim. Po Różańcu każdy miał czas do własnej dyspozycji. Ostatnim punktem wspólnotowego pielgrzymowania była Droga Krzyżowa na Wałach jasnogórskiego klasztoru. Po Drodze Krzyżowej każdy mógł pożegnać się indywidualnie z Matką Bożą. O godz. 16.00 pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną. Do Berlina dotarli trochę po godz. 23.00.
28 kwietnia 2007

Pierwszy dzień pielgrzymki Jubileuszowej do Częstochowy. Grupa pielgrzymów ze wspólnoty niemieckiej parafii św. Bonifacego, która świętuje w tym roku 100 lecie istnienia swojej parafii, oraz wspólnota polska z Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, świętująca 25 lecie istnienia Misji, udały się wspólnie do Częstochowy, aby podziękować za Jubileusze. Pielgrzymi wyruszyli o godz. 6.30 rano, po wspólnej modlitwie w Bazylice św. Jana Chrzciciela. Do Częstochowy dotarli ok. godz. 15.00. O 16.00, w dwóch grupach językowych, zwiedzili klasztor na Jasnej Górze. Wieczorem wzięli udział w uroczystym Apelu Jasnogórskim, prowadzonym z udziałem uczestników dorocznej pielgrzymki Akademików. Niektórzy z pielgrzymów berlińskich wzięli udział w eucharystii sprawowanej na Szczycie Jasnej Góry, a potem w nocnym czuwaniu, prowadzonym w Bazylice.
26 kwietnia 2007

W PMK gościł ks. Andrzej Godyń, salezjanin inspektorii wrocławskiej, pracujący w Poznaniu, redaktor naczelny miesięcznika salezjańskiego w Polsce "Don Bosco" oraz sekretarz naczelny redakcji p. Małgorzata Tadrzak-Mazurek. Zainteresowani byli pracą salezjanów w Misji. Materiał, jaki zebrali, zamierzają umieścić w numerze czerwcowym Miesięcznika. "Don Bosco" jest współczesną, polską wersją wydawanego przez Ks. Bosko Biuletynu Salezjańskiego. Nowa wersja liczy sobie prawie siedem lat. Służy całej, polskojęzycznej, Rodzinie Salezjańskiej zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.
24-26 kwietnia 2007

Wspólnotę salezjanów pracujących w PMK odwiedził inspektor, przełożony prowincji warszawskiej salezjanów, ks. Jan Niewęgłowski. Była to wizytacja kanoniczna wspólnoty, przewidziana prawem zakonnym. Ks. Inspektor rozmawiał z każdym ze współbraci, zapoznał się ze sprawami bieżącymi PMK, odprawił Mszę św. dla wiernych (25 kwietnia). Spotkał się z przewodniczącym Rady Parafialnej, p. Danielem Kaiserem, oraz z wice przewodniczącym p. Jerzym Seifertem. Ten ostatni zapoznał Ks. Inspektora ze stanem spraw związanych z budową centrum im. Jana Pawła II. Rozmawiał także z innymi parafianami, którzy sobie tego życzyli. Księdzu Inspektorowi towarzyszył ekonom inspektorialny, ks. Piotr Polkowski.
24 kwietnia 2007

"Podziękowanie dla Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu paczek świątecznych dla rodzin nieuleczalnie chorych dzieci objętych opieką naszego Hospicjum. Prezes Zarządu Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci. Szczecin, 30 marca 2007."
23 kwietnia 2007

Dzień Imienin ordynariusza archidiecezji berlińskiej ks. kard. Georga Sterzinskyego. Z tej okazji zostało zorganizowane w Nuncjaturze okolicznościowe spotkanie, w którym wziął udział Ks. Proboszcz. Wierni Misji modlili się w intencji Solenizanta.
Tego samego dnia swoje imieniny świętowali dwaj księża pracujący w PMK: ks. Jerzy Barganowski i ks. Wojciech Majchrzak.
22 kwietnia 2007

Zakończył się Kurs Melchizedek. Ok. 60 osób wzięło udział w Kursie, który rozpoczął się w czwartek 19 kwietnia wieczorem i trwał do niedzieli 22 kwietnia. Uczestnicy Kursu zaanimowali Eucharystię niedzielną o godz. 12.00. W ten sposób zaprezentowali możliwość żywego zaangażowania w przeżycie najważniejszej modlitwy wiernych, jako jest Msza św. Kurs prowadziła Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Pawła z Kielc. Kurs miał jako cel wprowadzenie w liturgię jako spotkanie z Jezusem w znakach, w modlitwę liturgiczną Kościoła, oraz w przeżywanie i uczestniczenie w Eucharystii.

Również w niedzielę odbyło się spotkanie Rady Parafialnej z wiernymi. Na spotkaniu obecny był Zarząd Rady parafialnej oraz sześciu innych Radców. Obecny był także Ks. Proboszcz. Na spotkanie przyszło ok. 40 osób. Spotkanie rozpoczęło się ok. 13.30, a zakończyło się ok. 16.30. Było burzliwe...
21 kwietnia 2007

Kurs Melchizedek. Ponad 40 osób bierze udział w Kursie, który rozpoczął się w czwartek 19 kwietnia wieczorem i trwać będzie do niedzieli 22 kwietnia (zakończy się ok. godz. 17.00). Spotkania odbywają się w "Galerii pod Bazyliką" Kurs prowadzi Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Pawła z Kielc. Kurs ten wprowadza: w liturgię jako spotkanie z Jezusem w znakach, w modlitwę liturgiczną Kościoła, oraz w przeżywanie i uczestniczenie w Eucharystii.
20 kwietnia 2007

Niespodziewana wizyta. Naszą Bazylikę odwiedziła grupa młodzieży z Polski (ok. 50 osób). Byli to licealiści i gimnazjaliści z Salezjańskich Szkół w Łodzi. Przyjechali ze swoimi opiekunami na trzy dni do Berlina. Odwiedzili Nuncjaturę, gdzie gościł ich ks. Prałat Marek Zalewski. Po wizycie w Ambasadzie Watykańskiej odwiedzili Bazylikę, gdzie mogli zapoznać się z pracą salezjanów z Berlinie. Ks. Proboszcz opowiedział o sprawach Misji, o życiu Polaków w stolicy Niemiec i o Jubileuszu 25-lecia, jaki Misja przeżywa w tym roku. Młodzieży towarzyszyli nauczyciele oraz dwaj salezjanie: ks. Tomasz Zielonka (wychowanek PMK) i kl. Jacek Szewczyk, student piątego roku Wyższego Seminarium duchownego w Łodzi.
19 kwietnia 2007

Druga rocznica pontyfikatu Ojca św. Benedykta XVI. Modlitwą w intencji Następcy św. Piotra na Stolicy Świętej wyraziliśmy wdzięczność za pasterką posługę dla całego chrześcijańskiego świata, a także za szczególną miłość, jaką obecny Ojciec Św. okazywał i okazuje nadal osobie Jana Pawła II, naszego Rodaka, a także do całego Narodu Polskiego. Szczególną formą modlitwy była Msza św. odprawiona w naszej Misji w intencji Benedykta XVI. Z tej również okazji w Nuncjaturze Apostolskiej w Berlinie zostało zorganizowane spotkanie, w którym wzięło udział ponad 300 zaproszonych gości. Wśród nich był m. in. minister finansów Niemiec, Peer Steinbruck, który zaprezentował znaczek pocztowy, wydany przez pocztę niemiecką dla uczczenia 80. urodzin Ojca św. (16. kwietnia 2007). Obecny był także przewodniczący Episkopatu Niemieckiego kard. Karl Lehmann. Polską Misję reprezentowali ks. Tadeusz Niewęgłowski i ks. Marek Wyszomierski.
15 kwietnia 2007

Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II, z Polski, z sanktuarium w Łagiewnikach, ogłosił orędzie o Miłosierdziu Bożym. Zapisana w Ewangelii Chrystusa nauka o Bogu Miłosiernym została z mocą przypomniana dzisiejszemu światu, który tak bardzo miłosierdzia potrzebuje. W naszej wspólnocie uroczyście świętowaliśmy ten dzień. Szczególnym spotkaniem, podkreślającym istotną myśl tego dnia, było nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, odprawione w godzinę śmierci Chrystusa czyli o 15.00. Zaraz po nabożeństwie została odprawiona Msza św., również dla uczczenia miłosiernej Miłości Chrystusa. Słowo Boże głosił tego dnia, i poprowadził nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, ks. Marek Kędzierski.
6 kwietnia 2007

Wielki Piątek. Początek Jubileuszowej Nowenny pierwszych piątków miesiąca. Nowenna rozpoczęła się nabożeństwem wielkopiątkowym i uroczystą adoracją krzyża. Wszyscy obecni na nabożeństwie, a zgromadziło się ok. tysiąca osób, oddali pokłon krzyżowi, który pozostał w Bazylice po procesji pokutnej katolików berlińskich. Każdy mógł przynajmniej na chwilę pozostać sam na sam z krzyżem Chrystusa, oddać mu pokłon, wyznać w ten sposób swoje przywiązanie do wiary, której znakiem jest krzyż. Pierwszy piątek Jubileuszowej Nowenny był zatem hołdem oddanym krzyżowi, który jest znakiem naszej wiary. "Krzyżu święty nade wszystko?"!
5 kwietnia 2007

Wielki Czwartek. W uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej udział wzięli licznie zgromadzeni wierni naszej Misji. Mszę św. sprawowali wszyscy księża pracujący aktualnie w Misji, a także ks. Paweł Libor i diak. Kamil Szkoła. Mszy św. przewodniczył proboszcz, ks. Tadeusz Niewęgłowski. Ks. Proboszcz ogłosił przy tej okazji, że 26 maja br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie n. Wartą (inspektoria pilska salezjanów) diak. Kamil otrzyma święcenia kapłańskie. W tym roku przypada również Złoty Jubileusz święceń kapłańskich ks. Jerzego Barganowskiego, który pomaga w pracy duszpasterskiej w PMK.
4 kwietnia 2007

Zakończyły się Rekolekcje Wielkopostne. Na każdej Mszy św. tego dnia ks. Stanisław Szestowicki wygłosił naukę na zakończenie ćwiczeń duchowych dla naszej Wspólnoty. Udzielił rekolekcyjnego błogosławieństwa wszystkim zebranym wraz z udzieleniem odpustu zupełnego, jaki może otrzymać każdy odprawiając Rekolekcje.
3 kwietnia 2007

Do Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie zawiezione zostały paczki przygotowane przez naszych parafian. Podarowanych zostało ponad 140 paczek. Akcję pomocy dzieciom z ww. Hospicjum zorganizowała "Wspólnota modlitewna św. Bartłomieja".
2 kwietnia 2007

Druga rocznica śmierci Ojca Św. Jana Pawła II. Z tej okazji zorganizowany został "Wieczór Papieski". W wieczorze udział wzięli: Anna Dymna, Anna Bednarska, Tadeusz Woźniak i Józef Skrzek z osobami towarzyszącymi. Na spotkanie poświęcone Ojcu Św. przybyło ok. tysiąca wiernych. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 20.00, a zakończyło w godzinie śmierci Papieża, czyli o 21.37, odśpiewaniem jednej z ulubionych pieśni Jana Pawła II, "Czarnej Madonny". Wszyscy zebrani w Bazylice pozostali przez moment w ciszy, z zapalonymi świecami, aby wspomnieć chwilę odejścia Ojca Św., Polaka. Po kilku chwilach ciszy spontanicznie zaintonowano Papieską "Barkę".
1 kwietnia 2007

W "Galerii pod Bazyliką" otwarto "Wystawę Jubileuszową 25-lecia PMK w Berlinie". Wystawę tworzą obrazy artystów, którzy w ciągu 25 lat istnienia Polskiej Misji w Berlinie organizowali swoje wystawy w Galerii przyparafialnej. Są to: Krzyżaniak Grzegorz, Pospieszny Edmund, Remigia Litwinowicz Biskupska (Słowacja), Pavol Martynicky (Słowacja), Beata Dąbska, ks. Tadeusz Furdyna, Stefan Dybowski, Jarosław Greczko (śp.), Wiktorian Mikołajec, Agnieszka Wierzbicka, Drobe Aliejus (Litwa), Autor Anonimowy. Uroczystego otwarcia dokonała p. Anna Dymna. Kustoszem wystawy jest ks. Marek Kędzierski.
31 marca 2007

Rozpoczęły się Rekolekcje Wielkopostne w naszej Misji. Rekolekcje głosi ks. Stanisław Szestowicki, przełożony wspólnoty zakonnej salezjanów w Sokołowie Podlaskim i zarazem proboszcz parafii pw. św. Jana Bosko. Przyjechał także ks. Paweł Libor, który głosił Rekolekcje Adwentowe, a teraz będzie pomagał u nas w czasie Rekolekcji i w ciągu Wielkiego tygodnia. Ks. Paweł przygotowuje się do pracy na misjach w Angoli.
25 marca 2007

Jubileuszowe spotkanie małżeństw 25-lecia

Msza św. odprawiana w Bazylice o godz. 12.00 ofiarowana została za małżeństwa, które zostały zawarte w ciągu ostatnich 25 lat i za ich rodziny. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz. On też wygłosił okolicznościowe kazanie, podkreślając, że nawet w dzisiejszym, zlaicyzowanym świecie, świętość małżeństw jest konieczna i jest możliwa. Zgromadzeni na Eucharystii małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia, wypowiedziane kiedyś przy zawieraniu małżeństwa. Wszystkie małżeństwa i rodziny wspólnoty Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie zostały zawierzone Miłosiernemu Bogu. Na zakończenie Mszy św. wspólnie odśpiewano jubileuszowe Te Deum.
Liturgię uświetniła swoim śpiewem schola "Maranatha" oraz śpiewacy operowi p. Picz. Po Mszy św., wielu z uczestników jubileuszowej modlitwy w intencji małżeństw, spotkało się na braterskiej agapie w "Galerii pod Bazyliką".

Akt Zawierzenia małżeństw i rodzin Bogu Miłosiernemu
25-lecie Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie

Boże Wszechmogący, nasz Stwórco i Odkupicielu! Nasz Miłosierny Panie! Wdzięczni za dar 25 lat istnienia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, stajemy przed Tobą, my małżeństwa 25-lecia, wraz z naszymi rodzinami, aby wyrazić uwielbienie i wdzięczność za dar życia małżeńskiego i rodzinnego. Dałeś nam życie, dałeś nam wiarę, dałeś nam swoją Ewangelię, według której możemy układać nasze ludzkie sprawy. Umocnieni łaską Jubileuszu naszej Wspólnoty stajemy przed Tobą, aby zawierzyć Ci siebie, nasze rodziny, nasze codzienne troski. Wszystko w naszym życiu niech dzieje się tak, jak Ty tego pragniesz. Oddajemy Tobie, Miłosiernemu Bogu, radości, sukcesy, wszelkie dobro duchowe i materialne. W miłosiernym Twoim sercu pragniemy zamknąć naszą przyszłość. Będziemy starali się tak żyć, aby spotkać się z Tobą w wieczności.

Oddajemy Twojej opiece naszych rodziców, którzy nauczyli nas wiary w Ciebie, pomogli znaleźć w życiu właściwą drogę i teraz są obok nas, czy dosłownie pielgrzymując z nami na ziemi, czy pomagają nam modlitwą z nieba. Oddajemy Twojej opiece nasze dzieci. Niech stają się dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami świata, w którym będą żyć i pracować. Oddajemy Tobie nasze życie duchowe, pracę zawodową i nawet najmniejsze sprawy, z których składa się nasza codzienność.

Nie zapominamy o wszystkich rodzinach naszej Polskiej wspólnoty w Berlinie. Każdą z nich zawierzamy Tobie. Niech wszystkie pozostaną wierne Tobie, Bogu Jednemu, niech pozostaną zawsze katolickie i święte. Pomagaj nam, Boże, abyśmy zawsze pozostali wierni Tobie i Twojej Ewangelii.
20 marca 2007

W Bazylice odbył się koncert na gitarę klasyczną. Wystąpiła światowej sławy artystka z Paragwaju, Maria Luz Bobadilla. Wykonała utwory muzyki klasycznej. Najwięcej jednak było muzyki południowoamerykańskiej, a wśród tej muzyki z kraju Artystki, z Paragwaju. Koncert trwał ponad godzinę. Dodatkowo, ponad pół godziny, Maria Luz grała, bisując na prośbę publiczności. Berlin znalazł się na trasie artystki w tournee, jakie odbywa ona po krajach Europy. W Niemczech wystąpiła wcześniej w Hamburgu i w Monachium.

Pod następującymi adresami internetowymi można znaleźć materiał o Marii Luz Bobadilla:

www.luzmariabobadilla.com.py/inicio.htm
www.prestigeagency.com/bobadilla.htm
www.youtube.com/watch?v=jfSebIR1Iyw

Oto niektóre opinie o Artystce:


Luz Maria Bobadilla
Having been distinguished by the London magazine "Classical Guitar" as the owner of an extraordinary and impetuous interpretation", Luz Maria Bobadilla has been invited to more than 27 International Guitar Festivals as a member of jury, interpreter and teacher. She has taken the Paraguayan guitar to stages such as "Teatro Colón" in Buenos Aires, "Academy of Music" in Moscow, The Opera Theatre in Cairo, the "Metropolitan Center" of Miami, The "Royal Bolivar Festival Hall" of London, "Auditorio Nacional" of Madrid and others in more than  34 countries in America and Europe.
As an ambassador of the Paraguayan guitar, she has been invited as a soloist at the prestigious concert that is held to honor the visit of the King of Spain in Paraguay.
Through her art she has been distinguished as "Distinguished Visitor and Guest of Honor" in the United States, Cuba and Venezuela .
In the year 2000 she received the Golden medal at the National Conservatory of music as "Outstanding Teacher"
In 2003 she was honored as "Hija Dilecta de la Ciudad de Asuncion" by the Asuncion City Hall, and in May she received The Golden medal for Excellence as International Artist of the Year" by the International Biografical Center in Cambridge, England. All of these prizes can be seen in the Centro Cultural El Cabildo, of the Senate of the Republic of Paraguay.
She has recorded the following Cd´s "Guitarra Clásica en concierto" "The Best of Agustín Barrios" "Luz  and the guitar" "Paraguay  with cuore  d´Italia" together with harp master Nicolás Caballero and  "Retratos  de  América" together with the  chamber orquestra of  Sao Paulo.
In January, 2005, she performed the world premiere of the Mosaico Mediterráneo   by Spanish composer Alejandro Vivas, as soloist with the Chamartin Symphonic  Orchestra  in the Spanish National Auditorium.
18 marca 2007

W czasie Mszy świętych w Bazylice wystąpił chór "Cavatina" z gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie k. Szczecina. Chór, liczący 40 osób, wykonał pieśni religijne o tematyce poświęconej patronowi swojej szkoły Ojcu św. Janowi Pawłowi II. Duchowym opiekunem chóru jest wikariusz parafii w Maszewie ks. Paweł Płaczek. Podczas Mszy św. w języku polskim na Weddingu wystąpił nasz chór "Auxilium" ze Spandau. Chór wykonał piękne polskie pieśni wielkopostne.
6 marca 2007

Tego dnia przypada 19. rocznica śmierci ks. Jana Laśkiewicza, pierwszego proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. We wspólnocie parafialnej modliliśmy się za ks. Jana. W jego intencji została odprawiona Msza św. Ks. Jan Laśkiewicz po powrocie z Berlina pracował w Łodzi, gdzie zmarł 6 marca 1988 r.
4 marca 2007

W PMK gościł ks. Marek Piotrowski, proboszcz z Załomia. Odprawił Mszę św. w intencji osób, które przygotowały paczki na Boże Narodzenie dla dzieci z biednych rodzin z Załomia i Skolwina. Paczek zebrano ponad 400. Ogromną pracę przy organizowaniu paczek i ich transporcie do adresatów wykonali członkowie wspólnoty św. Bartłomieja, działającej przy naszej parafii.

W tym dniu, z polecenie berlińskiej Kurii Biskupiej, liczono wiernych uczestniczących we Mszach św. W Mszach św. odprawianych w języku polskim w kościołach Berlina: Bazylika, Spandau, Wedding i Karlhorst, wzięło udział 4190 osób.

Bazylika - 2855
Spandau - 635
Wedding - 572
Karlshorst - 12826 lutego 2007

W PMK gościł ks. Jan Pytlik, salezjanin, misjonarz z Peru. Przyjechał do Niemiec, aby spotkać się z dobrodziejami swojej peruwiańskiej misji, którzy od 25 lat wspomagają materialnie jego pracę. Ks. Misjonarz zwiedził Berlin, zapoznał się z pracą naszej Misji, spotkał się ze wspólnotą salezjanów pracujących w Berlinie. Przed spotkaniami w Niemczech udał się z krótką wizytą do Polski, aby spotkać tam żyjącą jeszcze swoją Mamę. Ks. Jan pracuje w Peru już od 35 lat.
21 lutego 2007

Środa Popielcowa - w Bazylice Msze św. odprawiane były według rozkładu niedzielnego. Już w mszach św. o godz. 10.15 i 12.00 wzięło udział, mimo dnia normalnej pracy, wielu parafian. O godz. 16.00 odprawiona została Msza św. dla dzieci, na którą przyszło kilkuset najmłodszych naszych parafian i ich rodziców lub opiekunów. Najwięcej wiernych naszej Misji wzięło jednak udział w Mszy św. o godz. 18.00. Liczba uczestników tej Eucharystii sięgała nawet 1000 osób. Podczas każdej Mszy św. odbył się obrzęd posypania głów wiernych popiołem. Kazania na Mszach św. głosił proboszcz, ks. Tadeusz Niewęgłowski. Również w kościele na Spandau odprawiona została Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem. Mszę św. sprawował i kazanie wygłosił ks. Wojciech Majchrzak, a posługą spowiedzi służył ks. Jerzy Barganowski.
18 lutego 2007

Wspólnota modlitewna św. Bartłomieja zorganizowała zbiórkę na rzecz terapii dwójki chorych polskich dzieci. W "Galerii" parafialnej zorganizowano poczęstunek: ciasto własnego wypieku, kawa, herbata. Parafianie uczestniczący w spotkaniu, jakie odbywało się po każdej Mszy św., składali ofiary z przeznaczeniem na ww. terapię chorych dzieci. Ze składek uzbierano ponad 1500 Euro. Kwota w całości została przeznaczona na cel, w jakim została zorganizowana.
Adopcja Serca

W imieniu Siostry Franciszki Taul - Boromeuszki (która odwiedzila nasza Misje w 2001 roku i wiele lat pracowala w Zambii) pragne pozdrowic wszystkich zainteresowanych "duchowa adopcja" dzieci zambijskich.

Siostra Franciszka "rozprzestrzeniala" dzielo adopcji serca w Polsce, gdzie aktualnie pracuje. Droga internetowa nawiazuja sie nowe kontakty. W ten sposób "doswiadczeni rodzice" moga udzielac porad i wymieniac mysli - a szczególnie dawac swiadectwo "nowym matkom i ojcom".

Z listu siostry Franciszki wynika, ze jedna z matek (sama ma 3 dzieci), pani Agnieszka Krok prosi wszystkich zainteresowanych wymiana doswiadczen "duchowej adopcji" o kontakt.

Agnieszka Krok
ul. Sienkiewicza 2
44-335 Jastrzebie
agnieszka7600@poczta.onet.pl
Zaprasza ona takze na strone internetowa:
www.adopcjaserca.pl

Ze swej strony prosze "Berlinskich Rodziców" o wsparcie tej prosby.

Z powazaniem
Celina Sawicka

P.S. Jednoczesnie podaje aktualne adresy siostry Józefy Slabej z Zambii i siostry Franciszki Taul:

Sr. Józefa Slaba
St. Luke´s Mission
Hospital
MPANSHYA
P.O. Box 32 789 Lusaka
Zambia - Centr. Africa
Sr. Franciszka Taul
ul. K. Miarki 40
41-502 Chorzów13-15 lutego 2007

W PMK gościl bp Tadeusz Pikus, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. W drodze do Wittenbergii, na spotkanie ekumeniczne, zatrzymal sie w PMK. Zwiedzil Berlin, w którym byl po raz pierwszy. 14 lutego odprawil dla wspólnoty parafialnej Msze św. Mieszkal we wspólnocie salezjanskiej. 15 lutego udal sie na spotkanie w Wittenbergii.
11 lutego 2007

W niedzielę 11 lutego br., po Mszy św. o godz. 12.00, członkowie Rady Parafialnej zorganizowali spotkanie z parafianami, jak to przewiduje Statut Rady. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Radę reprezentowali: Daniel Kaiser (przewodniczący), Marek Borsuk (członek zarządu) i ks. Tadeusz Niewęgłowski (proboszcz); udział w spotkaniu wziął także jeden z członków Rady, p. Krzysztof Walotka. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia propozycji obchodów roku jubileuszowego Polskiej Misji Katolickiej. Następnie dyskusja dotyczyła spraw gospodarczych, a szczególnie budowy Centrum im. Jana Pawła II przy naszej Bazylice. Kolejnym zagadnieniem, była sprawa zmiany na funkcji proboszcza, jaka dokonała się 1 paŸdziernika 2006 r. Ten ostatni temat zabrał najwięcej czasu. Spotkanie musiało zakończyć się dlatego, że o godz. 16.00 rozpoczynała się Msza św. dla dzieci. Burzliwa dyskusja zebranych przeszkadzałaby sprawowanej liturgii.
31 stycznia 2007

Wspólnote salezjanów pracujacych w PMK odwiedzil Rzecznik Praw Obywatelskich RP, p. Janusz Kochanowski. Zapoznal sie z warunkami pracy duszpasterskiej w Misji. Zwiedzil kościól i jego obejście. Pytal o mozliwosci stworzenia przy PMK biura informacji dla Polaków, które pomagaloby naszym rodakom w odnalezieniu sie i dobrym funkcjonowaniu w berlinskich warunkach.
28 stycznia 2007

Uroczystośc św. Jana Bosko, zalozyciela Zgromadzenia Salezjanskiego. Kazania w czasie Mszy św. glosil ks. Piotr Sosnowski, kierownik Ośrodka mlodziezowo-powolaniowego "Emaus" inspektorii warszawskiej. Wieczorem odbyl sie koncert pod tytulem: "Wieczór Koledowy". Udzial wziely m. in. chór "Auxilium" ze Spandau, schola "Maranatha" z Bazyliki, artyści Dutsche Oper oraz mlodzi artyści z PMK. Glównym organizatorem "Wieczoru Koled" byl p. Henryk Źurek; on tez calośc prowadzil.
21 stycznia 2007

Wspólnota gromadząca się na polskiej Mszy św. na Karlhorst zorganizowała spotkanie opłatkowe. Udział w spotkaniu wzięło ok. 60 osób. Obecny był także ks. proboszcz Tadeusz Niewęgłowski. Po wspólnej modlitwie życzenia, jeszcze bożonarodzeniowe, złożył zebranym Proboszcz, a następnie połamano się opłatkiem. W czasie braterskiego spotkania, jakie nastąpiło potem nie zabrakło polskich kolęd, patriotycznych pieśni i piosenek polskich, a także rozmów na różne ważne dla zebranych tematy. Dzieci rodzin z Karlhorst przygotowały mały konkurs śpiewów polskich; każde z dzieci otrzymało za to mały, ale dla nich ważny, upominek.
14 stycznia 2004

Ks. Proboszcz w czasie Mszy świetych w Bazylice przedstawil dane odnośnie do duszpasterstwa w Polskiej Misji Katolickiej za rok 2006. Oto niektóre z nich:

Chrzty145
Śluby11
Licencje29 (śluby odbyly sie w Polsce)
Nauki przedmalzenskie87 osób
Wizyty u chorych164
Pogrzeby32
I Komunia św.124 osoby
Bierzmowanie138 osób
Wakacje wspólnotowe117 osób1 stycznia 2007

Minelo 25 lat od powolania do zycia Polskiego Ośrodka Katolickiego w Berlinie, dzisiaj Polska Misja Katolicka. Ówczesny ordynariusz Berlina, bp Joachim Meissner wydal dekret powolujacy taki Ośrodek dla Polaków i wiernych jezyka polskiego mieszkajacych w stolicy Niemiec. Wśród osób, które przyczynily sie do powstania Ośrodka, sa m. in. ks. Konstanty Golawski, salezjanin z inspektorii warszawskiej, oraz p. Rita Gunter. Pierwszym proboszczem zostal ks. Jan Laśkiewcz (zm. 6 marca 1988 r. w Lodzi).

Na Mszach świetych w Bazylice kazanie nt. Jubileuszu wyglosil proboszcz ks. Tadeusz Nieweglowski. Wspólnota zgromadzonych wiernych śpiewala dziekczynne "Te Deum".

Rok 2007 bedzie dla Polskiej Misji w Berlinie Rokiem Jubileuszowym. Planowane są m. in.:

 • spotkanie malzenstw 25-lecia, 25 marca
 • pielgrzymka dziekczynna do Czarnej Madonny w Czestochowie, 28-29 kwietnia
 • koncert muzyki religijnej w Schauspielhause, 23 czerwca
 • wizyta ordynariusza Berlina kard. Georga Sterzynskiego, 26 sierpnia
 • wizyta Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, 22-23 września.
 • Rok Jubileuszowy zakonczy sie 31 grudnia 2007 r.
***Archiwum - Aktualności i wydarzeń***

 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.