DEKALOG EMIGRACJI


Módl się o to, abyś umiał się modlić.

Mikołaj Gogol

  Porządki przy Bazylice; praca młodzieży... 9.01.2008


 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.