DEKALOG EMIGRACJI


Najgorszym naszym grzechem wobec bliźnich nie jest nienawiść, ale obojętność, bo jest nieludzka.

George Bernard Shaw

  Pielgrzymka do Ziemi Świętej - inne spojrzenie


 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.