DEKALOG EMIGRACJI


Wiara jest jako sklepienie, z którego cegiełkę wyjąwszy, runie wszystko.

Józef Ignacy Kraszewski

  POŻEGNANIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II


 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.