DEKALOG EMIGRACJI


Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.
Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.

św. Franciszek Salezy

  Cecylia 2009


 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.