DEKALOG EMIGRACJI


I usłyszałem głos Pana mówiącego: "Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?" Odpowiedziałem: "Oto ja, poślij mnie!"

Iz 6,8

  Pielgrzymka do Neuzelle, 11.09.2010


 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.