Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej
DEKALOG EMIGRACJI


Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi.

List św. Pawła do Rzymian 12,17

  Ziemia św. 2011/2


 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.