Nowenna do Miłosierdzia Bożego
DEKALOG EMIGRACJI
List Ap. MISERICORDIA ET MISERA Papieża Franciszka


Opowiedz mi swoją przeszłość, a ja powiem ci, jaka będzie twoja przyszłość.

Konfucjusz

  Ruch Szensztacki


 

 23 marca 2018

Echo pielgrzymki


Tak długo czekaliśmy na czuwanie szensztackie na Jasnej Górze, a teraz już tylko możemy je wspominać. 10.-11.03. nasz Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej z Berlina uczestniczył w czuwaniu całego Ruchu Szensztackiego z Polski i z Europy. Wyjechaliśmy spod naszej Bazyliki o 6tej rano prosto do Częstochowy. Podczas drogi modliliśmy się, mogliśmy dowiedzieć się trochę więcej o Ruchu Szensztackim, a także o samym Założycielu. Pod tegorocznym hasłem "Mocą przymierza miłości, tworzymy kulturę przymierza" wsłuchiwaliśmy się w głoszone konferencje o o. Kentenichu, który jest Założycielem Ruchu Szensztackiego, ... 

Pokaż/ukryj resztę artykułu
 14 września 2017

Niech nas swym Dzieciątkiem błogosławi Panna Maryja!

 


 

22.-23.-24.09.2017 r. bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną przy Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, a także na Frohnau przy Sanktuarium (Schönfließer Str. 9-11, 13465 Frohnau). Na takie zaproszenie trzeba odpowiedzieć. Spotkanie to poprowadzi s.M. Elwira Kędzia z Schönstatt. 

Bardzo serdecznie zapraszamy członków Ruchu Szensztackiego jak i jego sympatyków. Na sobote prosimy o dary stolu. W programie jest uwzględniona kawa i przerwa na posiłek, ale co ważniejsze dużo pokarmu dla ducha.

Ponieważ w te dni powstać ma Liga Kobiet/Matek oraz Liga Rodzin, co wiąże sie z rozpoczęciem przez nas formacji w duchu Szensztatu, bardzo prosimy o modlitwę. Zapraszamy do formacji!!! Mamy nadzieję na do zobaczenia i bardzo cieszymy się na spotkanie.


Marzena i Adam Koperla

Animatorzy Ruchu Szensztackiego w Berlinie
Rekolekcje dla rodzin szensztackich

02-05.06.2017 r. w Schönschtatt / Marienau. 
 


Sanktuarium domowe – ośrodkiem życia rodzinnego, to temat rekolekcji dla rodzin szensztackich, które odbyły się 2. - 5.06.2017 r. w Schönschtatt / Marienau.

Rekolekcje prowadzili: s. M. Elwira Kędzia z Schönstatt i ks. Mariusz Wojnowski z Torunia.

Udział w rekolekcjach wzięło 12 rodzin z Polskich Misji Katolickich w Niemczech w tym trzy rodziny, które założyły już wcześniej sanktuaria domowe.

Pokaż/ukryj resztę artykułu
 Życzenia na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, A.D. 2017


 


A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych. (J 20,1-9)

 

Chrystus powstał z martwych. Alleluja!!!

Drodzy Siostry i Bracia we wspólnocie Rodzin Szensztackich,


spoglądając na opis zmartwychwstania Chrystusa, które było doświadczeniem kobiet i apostołów, również i my ludzie współcześni, stajemy dziś wobec Tego, który powstaje z martwych i żyje. To doświadczenie było dla nich faktem, dla nas zaś staje się prawdą wiary – bo wierzymy Jezusowi Chrystusowi, Słowu Bożemu
i świadkom, którzy widzieli Go żywym.

Z tej prawdy wypływa dla nas wieka radość i nadzieja, że nie śmierć, ale życie zwyciężyło, że Chrystus wychodząc z grobu pokonał moc szatana, zło grzechu
i otchłań śmierci. Trzeba pokonać łaską zbawczą ciemność zła i grzechu aby dać się wyprowadzić  z grobu śmierci, aby wyjść i żyć ze Zmartwychwstałym, który żyje.

Niech Ten, który jest Panem Życia przyniesie ze sobą łaski, które pozwolą nam być Jego świadkami, by iść i głosić. Niech w nasze serca wleje pewność wiary, moc miłości i niegasnącą nadzieję. Niech wypełnią nas Boża radość, pokój i odwaga.

Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa, którą po raz kolejny przeżywamy, niech stanowi dla nas okazję, abyśmy tę prawdę wiary nieśli i głosili z mocą.

Niech Maryja, Potrzykroć Przedziwna, uprasza Wam i Waszym rodzinom błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Pana Życia.

Z darem modlitwy i pamięci o Was przy pustym grobie, Wasz pasterz:


ks. Waldemar Trendziuk, sdbBerlin, Zmartwychwstanie Pańskie, 16 kwietnia 2017 r.


 

 Kilka refleksji z czuwania jasnogórskiego i pielgrzymki do Legnicy

 


Na XX Ogólnopolskim Czuwaniu nocnym Ruchu Szensztackiego na Jasnej Górze, Polską Misję Katolicką z Berlina reprezentowała grupa 41 osób.


Tegoroczne czuwanie modlitewne odbyło się w nocy z 25 na 26 marca 2017 r.


Hasłem naszych spotkań był temat Z Maryją tworzymy kulturę spotkania.


Krajowy duszpasterz ojciec Arkadiusz Sosna i cała Rodzina Szensztacka powitała J.E. ks. Biskupa Pawła Cieślika, protektora Ruchu w auli o. A. Kordeckiego o godz. 1700.

Pokaż/ukryj resztę artykułu
Doroczne Czuwanie Rodziny Szensztackiej

Częstochowa, 25/26 marca 2017.


  


Zapraszamy do udziału w czuwaniu nocnym Rodzin Szensztackich na Jasnej Górze, które odbędzie się z 25/26 marca 2017 r.


Wyjazd 25 marca o godz. 6.00 z parkingu przy bazylice. W programie: spotkanie w auli o. Augustyna Kordeckiego, czuwanie nocne, msza św. w sanktuarium w Winowie. W drodze powrotnej nawiedzenie kościoła p.w. św. Jacka w Legnicy (cud eucharystyczny w 2013 r.). Przyjazd do Berlina, 26 marca br., ok. godz. 18.00. Koszt udziału w pielgrzymce wynosi 55 euro.


Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są przez p. Sylwię Kapuścik i ks. Waldemara Trendziuka oraz po każdej mszy św. w zakrystii. Zapraszamy.VI edycja Szkoły Animatora w Józefowie k. Otwocka

styczeń-marzec 2017 r.
Ruch Szensztacki to Międzynarodowe Dzieło, które powstało dla moralno-religijnej odnowy Europy i świata. Oferuje nam jako osobom, które do Rodziny Szensztackiej należą, i nie tylko nam, wiele możliwości, ażeby rozwijać się w duchowości szensztackiej, powiększać swoje kwalifikacje, bardziej poznawać duchowość ojca Założyciela o. Józefa Kentenicha.

Taką możliwością okazała się dla nas jako opiekunów dwóch kręgów, a także animatorów Apostolatu Pielgrzymującej MTA w Berlinie, Szensztacka Szkoła Animatora, która odbyła się w Józefowie k. Otwocka. Trwała ona od stycznia do marca 2017 roku. Było to przeżycie, które we wspomnieniach będzie do nas często powracać.

Podczas pierwszego zjazdu zadano nam pytanie: Dlaczego jesteś w Szensztacie? Czy wiesz co rozumiemy poprzez słowo ANIMATOR? Pytania proste, ale żeby na nie odpowiedzieć, trzeba się zastanowić. Animator to człowiek przeniknięty duchem Szensztatu, działający i aktywny. To człowiek, którego powołał Bóg do życia tu i teraz, z konkretnymi talentami i wadami, w tym czasie, a nie innym. Nikt inny tylko my wszyscy, którzy tworzymy kręgi, zostaliśmy do tego zadania powołani. Animator jest osobą, która została powołana i posłana, by głosić Ewangelię, by nieść ludziom Pana Jezusa. Zadanie piękne i odpowiedzialne. Prawda? My jako animatorzy nie możemy stać w miejscu, mamy „IŚĆ I GŁOSIĆ”, ponieważ Pan Bóg wzywa każdego z nas osobiście, powierzając nam do spełnienia misję. Naszą misją w Berlinie jest animowanie kręgów, które tworzymy, do których należymy, dbanie o to, żeby wszystko dobrze działało, ale przede wszystkim - dbanie o ludzi, którzy do kręgów należą. Pragniemy i musimy pamiętać, że Szensztat tworzymy my wszyscy, nie tylko animatorzy, czy opiekunowie. Swoim życiem chcemy dawać świadectwo o Jezusie, byśmy naszą postawą przyciągali do naszej Rodziny, byśmy wszyscy czuli się jak w rodzinie. To nie jest łatwe, ale  z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną - jak najbardziej możliwe. Patrząc na postawę ojca Kentenicha: to co było w jego życiu krzyżem, stało się jego drogą do realizacji  posłannictwa.

Pokaż/ukryj resztę artykułu

Nasze spotkania formacyjne i modlitewne w 2017 r.

 

Drodzy rozpoczyna się kolejny rok naszej pracy i formacji wraz z Maryją Potrzykroć Przedziwną.


Rok duszpasterski, który przezywany jest pod hasłem: Idzcie i głoście zachęca nas do aktywności głoszenia i przepowiadania. Jest to możliwe wówczas gdy sami jesteśmy w kontakcie ze Słowem Bożym i głosimy Chrystusa, którego poznaliśmy i którego doświadczamy w sakramentach i naszej codzienności. Zaproszenie to jeszcze bardzie każe nam uczyć się od Maryi zasłuchania w Słowo Boże, rozważania Go w swoim sercu i pokornej służby. Poznanie Słowa Bożego prowadzi nas do poznania Tego, który do nas mówi i nas nieustanie formuje. Zawierzenie Maryi i wraz z Nia Chrystusowi otwiera nas na szeroka przestrzeń dawania świadectwo myślą, słowem i poprzez uczynki. Zatem wraz z Maryją i jej nadzieją wiary posłusznej i pokornej nieśmy Chrystusa i głośmy Go wszystkim napotkanym na naszej drodze ludziom. Odwagi, nie bójcie się otworzyć drzwi waszych serc Chrystusowi. Odwagi z gorliwością głośmy Go i dawajmy swiadectwo, że jedynie On Jezus Chrystus jest nszym Bogiem, Panem i Zbawicielem.


W roku 2017 czeka nas również 100 rocznica objawień fatimskich, w których Matka Boża wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej oraz nabożeństw wynagradzających.

Na początku pragniemy przedstwić najważniejsze wydarzenia, które bedą miały miejsce w 2017 r. Jest ich kilka na poziomie międzynarodowym, centralnym i lokalnym.


1. Jesteśmy zaproszeni do udziału w Dorocznym Czuwaniu Rodziny Szensztackiej, które odbędzie się w Częstochowie, z 25/26 marca 2017.

2. 1 maja br. planowane jest międzynarodowe spotkanie w Szensztacie w intencji pokoju.

3. W dniach 1-2 lipca lub 7-8 października 2017 r. odbywa się doroczne spotkanie dla opiekunów kręgów Pielgrzymującej MTA w Szensztat

4. Na 7 października 2017 r. przeznaczony jest Dzień przymierza (po polsku) w Szensztat.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do odpowiedzialnych za kręgi i zgłoszenie ogólne, które należy przesłać do Szynsztatu.


Oprócz spotkań, o których mowa powyżej, rzeczą niezmiernie ważną są spotkania formacyjne, które organizowane są przez wspólnoty lokalne.

Pokaż/ukryj resztę artykułu
Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

24.12.2017


 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.(J 1,1-18)


Kochani i Drodzy, Siostry i Bracia tworzący wspólnotę

Rodzin Szensztackich w Berlinie


          Od niespełna pięciu miesięcy jestem z Wami we wspólnocie.

         Pragnę na początku podziękować Bogu i Wam za czas łaski i pracy, za akceptację i wspólne poszukiwania, za sugestie, rady i uwagi, za wspólne nawracanie się i oddawanie się Bogu na służbę umacniania siebie i braci we wierzę.

Dziękuję za trud prowadzenia wspólnot i przygotowania spotkań liturgicznych i formacyjnych. Dziękuję za łaskę i wszelkie dobro.

          Kochani, korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pragnę złożyć życzenia, aby Słowo Wcielone zamieszkało pośród nas, byśmy nieustannie Je poznawali i Nim się zachwycali. Niech nas zadziwia, zmienia i uświęca w różnorodności powołań.

Życzę, aby przychodzący Jezus Chrystus, nadawał sens naszym wyborom i działaniom, tym indywidualnym i wspólnotowym. Rozpoznając znaki obecności Nowonarodzonego życzę, abyśmy znaleźli czas, po to, aby Go adorować w tajemnicy Wcielenia Słowa, wypełniania Jego misji zbawczej i abyśmy radowali się z tego faktu, że życie z Boga wciąż ma sens i wartość dla człowieka.

Życzę, abyśmy byli ludźmi Słowa, aby nasze słowa łączyły ludzi, wlewały treści i wartości oraz budziły nadzieję i radość.

           W szczególnych wydarzeniach, które miały miejsce w naszym mieście, w ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem, życzę, abyśmy byli także znakami Nowej Cywilizacji budowanej na miłości, miłosierdziu, dobru i pokoju. Tego Bożego Pokoju od Nowonarodzonego Chrystusa życzę Wam, Drodzy i Kochani, aby Boży Pokój wypełniał nasze serca, relacje rodzinne i wspólnotowe. Życzę, abyśmy nieśli Boży Pokój do ludzi, których każdego dnia spotkamy.

         Nowy Rok 2017, który nadchodzi niech będzie błogosławiony i niech będzie czasem zwycięstwa łaski i świętości. Niech Maryja Matka Trzykroć Przedziwna, wstawia się za nami, naszymi rodzinami i wspólnotami. 

          

ks. Waldemar Trendziuk sdb

 

Berlin, Boże Narodzenie, A.D. 2016


 

Życzenia Bożonarodzeniowe z Szensztatu

24.12.2016 r.

  


W pewnym człowieku narodził się Chrystus, ale ów człowiek nie słyszał anielskich harf, ani śpiewu pasterzy, ani nie przyniósł Chrystusowi w darze swojego bogactwa na podobieństwo Trzech Mędrców, nie miał złota i mirry, ani nie uważał się za mędrca.

Ofiarował Mu natomiast swoją samotność, swoje cierpienia, swoją biedę, swoje upadki. Po prostu wszystko co posiadał. Powiedział: Panie, Ty zawsze oczekujesz człowieka, spodobałem się Tobie, chociaż nie wiem dlaczego?

- Tak narodził się Chrystus w pewnym człowieku!

A czy narodzi się we mnie?


Życzę błogosławionych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia dla całej Rodziny Szensztackiej i duszpasterzy w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

s. Elwira Kędzia


 


 

Nasze czuwanie adwentowe na Fronau 

10.12.2016

 Zapraszamy Rodzinę Szensztacką na czuwanie adwentowe, które odbędzie się w drugą sobotę grudnia na Fronau, 10 grudnia 2016 r. o godz. 15.00.  Poprzez refleksję i eucharystię z Maryją będziemy pragnęli wejść w nasze osobiste przygotowanie się na spotkanie z rodzącym się Bogiem-Człowiekiem. Niech święty czas radosnego czuwania wypełni modlitwa, spowiedź, udział w rekolekcjach adwentowych przygotowanie prezentu (naszych postanowień adwentowych) dla przychodzącego Pana. Czuwajmy wraz z Maryją i Józefem.
 

Sprawozdanie ze skupienia Rodzin Szensztackich na Fronau

16-18 września 2016Noscum prole pia benedicat Virgo Maria!

Niech nas swym Dzieciątkiem błogosławi Panna Maryja!


Tym szensztackim powitaniem rozpoczęły się dni skupienia Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Berlinie, które poprowadziła s. Maria Elwira Kędzia z Schönstatt.

Podczas naszych weekendowych rekolekcji siostra Elwira podjęła m.in. tematy: duchowości Ruchu, przymierza miłości z Matką Bożą, świętości w życiu codziennym, a także przybliżyła postać Założyciela Ruchu Szensztackiego, o. Józefa Kentenicha.


Pokaż/ukryj resztę artykułu
 Plan skupienia Ruchu Szensztackiego w Berlinie
16-18 września 2016Piatek  (16.09.2016)


18.00. Msza św. PMK

Po Mszy św. - spotkanie w Domu św. JPII dla osób po przymierzu oraz zainteresowanych przymierzem.Pokaż/ukryj resztę artykułu 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.