Nowenna przed Uroczystością Świętego Jana Bosko DEKALOG EMIGRACJI


Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie.

2 List św. Pawła do Koryntian 13,11

  X Polonijne spotkanie młodych Concordia 23.06.2012

od 7 maja 2007r.