DEKALOG EMIGRACJI


Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie Święty i czysty, jak pierwsze kochanie.

Adam Mickiewicz

  Poświęcenie Ołtarzyka z Matką Bożą Fatimską-13.10.2012

od 7 maja 2007r.