DEKALOG EMIGRACJI


Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz mniej o sensie własnego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem.

Vaclav Havel

  Pielgrzymka do Ziemi Świętej 29.09-08.10.2012

od 7 maja 2007r.