Nowenna do Miłosierdzia Bożego
DEKALOG EMIGRACJI


Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie.

2 List św. Pawła do Koryntian 13,11

  Wigilia Zesłania Ducha Świętego - 18/19.05.2013

od 7 maja 2007r.