Nowenna do Ducha Świetęgo
DEKALOG EMIGRACJI


Złożyłem w Panu całš nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania.

Psalm 40,2

  Lednica 1 czerwca 2013

od 7 maja 2007r.