DEKALOG EMIGRACJI


Wszędzie tam, gdzie jest czczona, Najświętsza Panna czyni cuda.

św. Jan Maria Vianney

  Peregrynacja MB Szensztackiej oraz 20-lecie kapłaństwa ks.Lecha Hebrowskiego

od 7 maja 2007r.