Nowenna do Miłosierdzia Bożego
DEKALOG EMIGRACJI


Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan Bóg natomiast patrzy w serce.

1 Księga Samuela 16,7

  Wigilia Paschalna 2014

od 7 maja 2007r.