Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Bóg godzien jest naszej miłości, ponieważ On nas stworzył, zbawił, wyświadczył niezliczone ilości dobra i zapewnia wieczną nagrodę temu, kto zachowuje jego przykazania.

św. Jan Bosko

  Pielgrzymka w 69 rocznicę wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego do Ravensbrück.

od 7 maja 2007r.