DEKALOG EMIGRACJI


Tylko troszcząc się o innych, sami stajemy się przedmiotem troski.

Benedykt XVI

  Pielgrzymka do Fatimy - Maj 2014

od 7 maja 2007r.