Nowenna do Niepokalanej
DEKALOG EMIGRACJI


Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi.

List św. Pawła do Rzymian 12,17

  Ks.Jacek Pajewski-25-lecie święceń kapłańskich 01.06.2014

od 7 maja 2007r.