Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej
DEKALOG EMIGRACJI


Posłuszeństwo jest miarą miłości: bądźmy doskonale posłuszni, aby mieć doskonałą miłość.

bł. Karol de Foucauld

  Ks.Tadeusz Niewęgłowski SDB-30-lecie święceń kapłańskich 03.07.2013

od 7 maja 2007r.