Nowenna do Ducha Świetęgo
List Benedykta XVI na 100.rocznicę urodzin św.Jana Pawła II
DEKALOG EMIGRACJI


Wada rośnie, gdy miłość maleje.

przysłowie duńskie

  Ks.Tadeusz Niewęgłowski SDB-30-lecie święceń kapłańskich 03.07.2013

od 7 maja 2007r.