DEKALOG EMIGRACJI
List Ap. MISERICORDIA ET MISERA Papieża Franciszka


Miłość winna się opierać bardziej na czynach niż na słowach.

św. Ignacy Loyola

  Ks.Tadeusz Niewęgłowski SDB-30-lecie święceń kapłańskich 03.07.2013

od 7 maja 2007r.