Nowenna do Miłosierdzia Bożego
DEKALOG EMIGRACJI
List Ap. MISERICORDIA ET MISERA Papieża Franciszka


Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać złych, gdyż tylko miłością można z nich złość wyplenić.

Henryk Sienkiewicz

  Protest Solidarności z Mary Wagner i Lindą Gibbons-Berlin 05.05.2015

od 7 maja 2007r.