Nowenna do Miłosierdzia Bożego
DEKALOG EMIGRACJI


Wierny przyjaciel jest lekarstwem na życie i łaską na wieczność.

św. Ambroży

  Protest Solidarności z Mary Wagner i Lindą Gibbons-Berlin 05.05.2015

od 7 maja 2007r.