Nowenna do Niepokalanej
DEKALOG EMIGRACJI


Życie modlitwy zbliża nas do Boga, ale nie oddala od ludzi. Przeciwnie, jednoczy z nimi i zbliża do spraw ludzkich.

kard. Stefan Wyszyński

  Uczczenie pamięci spalonych jeńców wojennych w Gardelegen - Berlin 14.05.2015

od 7 maja 2007r.