Nowenna do Miłosierdzia Bożego
DEKALOG EMIGRACJI
List Ap. MISERICORDIA ET MISERA Papieża Franciszka


Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie.

2 List św. Pawła do Koryntian 13,11

  Boże Ciało w PMK Berlin 07.06.2015

od 7 maja 2007r.