Nowenna do Ducha Świetęgo
DEKALOG EMIGRACJI


Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi.

List św. Pawła do Rzymian 12,17

  25.- rocznica powstania Chóru AUXILIUM - PMK Berlin 05.07.2015

od 7 maja 2007r.