DEKALOG EMIGRACJI


Nasze życie jest tym, czym czynią je nasze myśli.

Marek Aureliusz

  Wakacje w Rewalu - 20-28.07.2015

od 7 maja 2007r.