DEKALOG EMIGRACJI


Módl się i pracuj!

św. Benedykt z Nursji

  Zakończenie Roku Konsekrowanego w PMK Berlin-02.02.2016

od 7 maja 2007r.