Nowenna do Ducha Świetęgo
List Benedykta XVI na 100.rocznicę urodzin św.Jana Pawła II
DEKALOG EMIGRACJI


Bóg godzien jest naszej miłości, ponieważ On nas stworzył, zbawił, wyświadczył niezliczone ilości dobra i zapewnia wieczną nagrodę temu, kto zachowuje jego przykazania.

św. Jan Bosko

  Concordia-poświęcenia Kaplicy Miłosierdzia Bożego-06.11.2016

od 7 maja 2007r.