DEKALOG EMIGRACJI


Pokaż swoje wnętrze, ale nie obnażaj się!

Stanisław Jerzy Lec

  Karnawał dzieci w PMK w Berlinie 11.02.2017

od 7 maja 2007r.