DEKALOG EMIGRACJI


Każdy jest na tyle szczęśliwy, na ile się za takiego uważa.

Seneka

  Błogosławienstwo_Lektorów_i_Psałterzystów-12.03.2017

od 7 maja 2007r.