Nowenna do Miłosierdzia Bożego
DEKALOG EMIGRACJI


Człowiek rozsądny liczy na siebie, a naiwny ufa obietnicom.

(-)

  Błogosławienstwo_Lektorów_i_Psałterzystów-12.03.2017

od 7 maja 2007r.