Nowenna do Niepokalanej
DEKALOG EMIGRACJI


Miłość to dwie dusze w jednym ciele, przyjaźń - to jedna dusza w dwu ciałach.

Tadeusz Kotarbiński

  Ks.Jerzy Barganowski-60-lecie Kapłaństwa-10.12.17

od 7 maja 2007r.