DEKALOG EMIGRACJI


Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!

Ps 42,2

  Chór i Orkiestra z Krakowa- Łagiewnik "Musica ex Anima"

od 7 maja 2007r.