Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Mowa ludzka jest zobowiązana jednoczyć.

św. Jan Maria Vianney

  Chór "Auxilium"


-= Chór Auxilium przy Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie =-

22 listopada 2009

Z okazji dnia patronki muzyki kościelnej św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, chór "Auxilium", razem ze scholą parafialną "Marana Tha" animował mszę św. wieczorną. Po mszy św. członkowie obydwu zespołów spotkali się na braterskiej agapie w "Galerii pod Bazyliką". Z chórem śpiewali również zaprzyjaźnieni artyści Opery Berlińskiej p. Kirch i p. Rakocz.
18 października 2009

Chór "Auxilium" wystąpił w Bazylice w czasie mszy św. o godz. 18.00. Okazją do tej obecności były "okrągłe" urodziny dyrygentki chóru p. Agnieszki Wiśniowskiej-Kirch (50 lat) i jego prezesa p. Henryka Żurka (70 lat). Msza św. odprawiona została w intencji Jubilatów. Nie zabrakło także solistów Opery Berlińskiej zaprzyjaźnionych z naszym chórem: śpiewali p. Kirch i p. Rakocz.
20 września 2009

70. rocznicę urodzin świętował dzisiaj p. Henryk Żurek, prezes naszego parafialnego chóru "Auxilium". O godz. 12.00 w kościele na Spandau odprawiona została msza św. w intencji Jubilata. W czasie mszy św. śpiewał chór "Auxilium" oraz soliści Opery Berlińskiej p. Kirch i p. Rakocz. Ks. Proboszcz, który przewodniczył eucharystii, podziękował Jubilatowi za wieloletnią posługę na rzecz Polskiej Misji, a także złożył mu życzenia dalszej owocnej posługi dla naszej wspólnoty parafialnej. Wierni uczestniczący w mszy św. swoją aprobatę dla wypowiedzianych przez proboszcza życzeń potwierdzili rzęsistymi brawami.
Po mszy św. grono najbliższych p. Henryka spotkało się na urodzinowej agapie w restauracji "Chopin" na Wansee. Oj było wesoło...!
10 września 2009

"Okrągłą", bo 50. rocznicę urodzin, obchodziła dzisiaj dyrygentka chóru "Auxilium" p. Agnieszka Wiśniowska-Kirch. Życzymy p. Agnieszce jeszcze bardzo wielu lat życia i twórczej pracy!
30 sierpnia 2009

Chór "Auxilium" wziął udział w mszy św. z okazji 70-lecia wybuchu II wojny światowej. Msza św. odbyła się w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Przewodniczyli jej biskupi stolic Polski i Niemiec: kard. Georg Sterzinsky i abp Kazimierz Nycz. Wśród gości byli m. in. Prezydent Niemiec Horst Koller i ambasador RP w Berlinie Marek Prawda. Chór wykonał trzy utwory: na ofiarowanie - "Ave verum corpus", na znak pokoju - "O Herr, gib Frieden" i na komunię - "Ave Maria". Chór wspomogli śpiewacy Opery Berlińskiej: p. Kirch i p. Rakocz. Dyrygowała p. Agnieszka Wiśniowska-Kirsch. Nad stroną organizacyjną występu naszego chóru czuwał jego prezes p. Henryk Żurek.
11 lipca 2009

Wspólnota chóru "Auxilium" zakończyła cykl spotkań mierzonych "od wakacji do wakacji". Członkowie Chóru uczestniczyli w mszy św. o godz. 18.00, a po mszy św. spotkali się przy... ognisku. Chórzystów odwiedził Ks. Proboszcz.
Kolejne spotkanie naszej "śpiewającej" wspólnoty odbędzie się we wrześniu.
28 stycznia 2009

W domu parafialnym parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Spandau, gdzie w każdą niedzielę odprawiana jest msza św. w języku polskim, odbyło się spotkanie opłatkowe chóru "Auxilium". Spotkanie było także okazją do złożenia życzeń tym, którzy w ostatnim czasie świętowali urodziny... Zgromadziło się ponad 20 osób, w tym przyjaciele naszego chóru, często występujący razem, Niemcy. Obecni byli także p. Kirch i p. Rakoczy, artyści Opery Berlińskiej. W spotkaniu wziął również udział Ks. Proboszcz.
25 stycznia 2009

O godz. 19.00 (po mszy św. wieczornej) odbył się w Bazylice "Wieczór Kolęd". Jednym z głównych wykonawców śpiewanych pieśni bożonarodzeniowych był chór "Auxilium". Wystąpili ponadto: artyści z Opery Berlińskiej, schola "Marana Tha" i artyści-nasi parafianie. Wieczór przygotował i prowadził p. Henryk Żurek, prezes Chóru.
22 listopada 2008

Chór "Auxilium" śpiewał w naszej Bazylice w czasie wieczornej mszy św. Okazją do tego był dzień liturgicznego wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Obok "Auxilium" wystąpiła także schola "Marana Tha". Po mszy św., w Galerii pod Bazyliką, odbyło się braterskie spotkanie obu grup. Inicjatorką spotkania była p. Anna Kokowska-Wainstok, opiekunka scholi "Marana Tha".
5 października 2008

Chór "Auxilium" uświetnił swoim występem mszę św. transmitowaną przez Telewizję Polską "Polonia" z naszej bazyliki dla Polaków na całym świecie. Chór wystąpił pod dyr. p. Agnieszki Wiśniowskiej - Kirch.

[Zdjecie z uroczystosci]

[Zdjecie z uroczystosci]
1 października 2008

Odbyła się próba chóru "Auxilium" wspólnie ze scholą "Marana Tha" w naszej Bazylice. Próba odbyła się w celu przećwiczenia śpiewów, jakie chór wykona w najbliższą niedzielę w czasie mszy św. transmitowanej przez Polską Telewizję dla Polaków na świecie. Msza św. odprawiona będzie jako dziękczynienie za Papieża Polaka w 30-tą rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
28 września 2008

Chór "Auxilium" śpiewał w czasie mszy św. o godz. 12.00 w kościele na Spandau. Była to "próba generalna" przed występem w czasie mszy św., która będzie transmitowana przez Telewizję Polska Polonia, w niedzielę 5.10.2008 r. z Bazyliki św. Jana Chrzciciela.
20 maja 2008

Chór "Auxilium" uświetnił liturgicznymi śpiewami powitanie relikwii św. Teresy od Dzieciatka Jezus.
27 stycznia 2008

Po ostatniej mszy św. w Bazylice, o godz. 19.00, odbył się "Wieczór Kolęd". Wystąpili m. in.: nasze chóry "Auxilium" (opiekun muzyczny - p. Agnieszka Wiśniowska-Kirch) i "Marana Tha" (opiekun muzyczny - p. Anna Kokowska-Weinstock) , soliści Deutsche Oper i inni zaproszeni goście. Wykonywane utwory to przede wszystkim polskie kolędy; można było jednak usłyszeć i inne piękne utwory muzyki poważnej, jak np. "Großer Herr und starker König" Bacha (Marek Picz - baryton), "Let the Bright Serafin" Haendla (Agnieszka Siwiec - sopran i Noboyuki Takami z Japonii - trąbka), część1. D-dur, z Koncertu na trąbkę Telemana (Nobuyuki Takami - trąbka, akompaniament - Agnieszka Siwiec). Na zakończenie wszyscy obecni na Koncercie odśpiewali kolędę "Bóg się rodzi...". Całość prowadził p. Henryk Żurek.

AUXILIUM
Chór Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie

z siedzibą przy kościele St. Marien Berlin - Spandau
(siedziba chóru przy niemieckiej parafii pod wezwaniem: Maria,
Hilfe der Christen, czyli Matki Bożej Wspomożenia Wiernych)"Chwalimy Boga Śpiewem i Życiem!"Chór AUXILIUM na cześć Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (Auxilium Christianorum), patronki Zgromadzenia Salezjańskiego. Prezesem jest mgr Henryk Żurek, dyrygentem - mgr Agnieszka Wiśniowska-Kirch.
Rok powstania chóru to 1989, a założycielem był ks. prof. Ignacy Chodźko SDB.
W tej chwili liczy ponad dwudziestu członków. Próby odbywają się w każdą środę o godzinie 19:15 (po Mszy św. wieczornej odprawianej po polsku o godzinie 18:30), w salce Domu Parafialnego przy kościele St. Marien, Hilfe der Christen, Berlin-Spandau, róg ulic Flankenschanze i Galenstra-sse.

AUXILIUM jest polskim chórem religijnym Kościoła Katolickiego zorganizowanym przy Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Pierwszorzędnym celem istnienia chóru AUXILIUM jest jego służebna funkcja w Kościele poprzez ubogacanie muzyczne liturgii Mszy Świętej. Chór wykonuje głównie polskie utwory religijne (dawne i współczesne), oraz tradycyjne pieśni religijne. W repertuarze znajdują się także utwory muzyczne należące do europejskiej skarbnicy chrześcijańskiej muzyki sakralnej. W razie potrzeby, w celu propagowania polskiej kultury, wykonuje również utwory świeckie o wysokich walorach artystycznych.

Poprzez cykliczne koncerty w polskim kościele, w niemieckich kościołach, a także sporadycznie poza kościołem, Chór AUXILIUM jako jedyny polski chór w Berlinie przekazuje bogactwo polskiej muzyki religijnej nie tylko polskiej wspólnocie, ale także innym mieszkańcom Berlina.

Organizacyjnie chór działa w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Jeden z duszpasterzy jest Opiekunem chóru. Bezpośrednim kierownikiem chóru jest Prezes, a kierownikiem artystycznym dyrygent.

Chór AUXILIUM ubogaca liturgię Mszy Świętej podczas każdej ważniejszej uroczystości religijnej PMK w Berlinie (bierzmowania, odpusty, odwiedziny dostojników kościelnych, rocznice okolicznościowe).
W czasie roku kościelnego śpiewem kolęd, pieśni postnych, maryjnych, okolicznościowych ożywia modlitewnym śpiewem wspólnotę wiernych.
Na zaproszenie Biskupa Berlina, ks. kardynała Georga Sterzinskiego chór występował kilka razy w Hedwig Kathedrale, a także brał i nadal bierze udział w innych uroczystościach religijnych odbywających się w Berlinie. O randze zespołu świadczyły zaproszenia na koncertowanie w Ambasadzie Polskiej w Berlinie.
Chór AUXILIUM występował również m. in. w Rzymie, Watykanie, Wiedniu, Paryżu, Lourdes, w Kamieniu Pomorskim. Zaszczytem dla zespołu był wspólny z chórami niemieckimi śpiew podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Stadionie Olimpijskim w Berlinie w 1996 roku. Chór liczył wtedy 62 osoby.
Pod kierownictwem Karola Borsuka chór występował m. in. w słynnym berlińskim Konzerthaus na Gerdarmemarkt, w Paryżu, Lourdes oraz w Hochschule der Kuenste w Berlinie, gdzie wykonał Sonety Krymskie Adama Mickiewicza z muzyką Stanisława Moniuszki. Chór AUXILIUM jest organizatorem cyklicznych koncertów w PMK, w których występuje wspólnie z artystami Deutsche Oper w Berlinie oraz z innymi znanymi solistami i wykonawcami.
Podczas pierwszej Mszy Świętej w nowo przyznanym PMK kościele, w Bazylice św. Jana Chrzciciela, w dniu 7 listopada 2004 roku, Chór AUXILIUM oraz soliści Deutsche Oper towarzyszyli swym śpiewem uroczystej liturgii. Msza św. była transmitowana przez "Radio Maryja" oraz "Telewizję Trwam".Henryk Żurek (17.03.2007)

 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.