Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Jeśli "a" oznacza szczęście, to a = y + z; x - to praca, y - rozrywki, z - umiejętność trzymania języka za zębami.

Albert Einstein

  Ruch Szensztacki


 

8 maja 2018

Comiesięczne spotkanie w Sanktuarium Matki Bożej na Frohnau

 

 

Niech nas Swym Dzieciątkiem błogosławi Panna Maryja!Matka Boża była dla nas bardzo łaskawa. Podczas spotkania na Frohnau odbyła się msza św., którą celebrował nasz Proboszcz, ks. Marek Kędzierski, w czasie której zostały wręczone cztery pielgrzymujące sanktuaria (jeden z kręgów, to krąg dzieci, które wzięły czynny udział w Eucharystii), które zdecydowały się na powołanie nowych kręgów i opiekę nad nimi oraz rozesłane, by nieść Matkę Bożą w postaci tej niewielkiej kapliczki i dawać nieustanne świadectwo wierności i wytrwałości w dążeniu do świętości w życiu codziennym wg nauki naszego o. Założyciela, ks. Józefa Kentenicha. Bardzo dziękujemy księdzu Proboszczowi i wszystkim Wam obecnym za modlitwę, wspólnie spędzony czas, a Matce Bożej za wsparcie i ogrom łask, które otrzymujemy z sanktuarium.


Szczęść Boże!

 23 marca 2018

Echo pielgrzymki


Tak długo czekaliśmy na czuwanie szensztackie na Jasnej Górze, a teraz już tylko możemy je wspominać. 10.-11.03. nasz Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej z Berlina uczestniczył w czuwaniu całego Ruchu Szensztackiego z Polski i z Europy. Wyjechaliśmy spod naszej Bazyliki o 6tej rano prosto do Częstochowy. Podczas drogi modliliśmy się, mogliśmy dowiedzieć się trochę więcej o Ruchu Szensztackim, a także o samym Założycielu. Pod tegorocznym hasłem "Mocą przymierza miłości, tworzymy kulturę przymierza" wsłuchiwaliśmy się w głoszone konferencje o o. Kentenichu, który jest Założycielem Ruchu Szensztackiego, ... 

Pokaż/ukryj resztę artykułu
 14 września 2017

Niech nas swym Dzieciątkiem błogosławi Panna Maryja!

 


 

22.-23.-24.09.2017 r. bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną przy Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, a także na Frohnau przy Sanktuarium (Schönfließer Str. 9-11, 13465 Frohnau). Na takie zaproszenie trzeba odpowiedzieć. Spotkanie to poprowadzi s.M. Elwira Kędzia z Schönstatt. 

Bardzo serdecznie zapraszamy członków Ruchu Szensztackiego jak i jego sympatyków. Na sobote prosimy o dary stolu. W programie jest uwzględniona kawa i przerwa na posiłek, ale co ważniejsze dużo pokarmu dla ducha.

Ponieważ w te dni powstać ma Liga Kobiet/Matek oraz Liga Rodzin, co wiąże sie z rozpoczęciem przez nas formacji w duchu Szensztatu, bardzo prosimy o modlitwę. Zapraszamy do formacji!!! Mamy nadzieję na do zobaczenia i bardzo cieszymy się na spotkanie.


Marzena i Adam Koperla

Animatorzy Ruchu Szensztackiego w Berlinie
Rekolekcje dla rodzin szensztackich

02-05.06.2017 r. w Schönschtatt / Marienau. 
 


Sanktuarium domowe – ośrodkiem życia rodzinnego, to temat rekolekcji dla rodzin szensztackich, które odbyły się 2. - 5.06.2017 r. w Schönschtatt / Marienau.

Rekolekcje prowadzili: s. M. Elwira Kędzia z Schönstatt i ks. Mariusz Wojnowski z Torunia.

Udział w rekolekcjach wzięło 12 rodzin z Polskich Misji Katolickich w Niemczech w tym trzy rodziny, które założyły już wcześniej sanktuaria domowe.

Pokaż/ukryj resztę artykułu
 Życzenia na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, A.D. 2017


 


A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych. (J 20,1-9)

 

Chrystus powstał z martwych. Alleluja!!!

Drodzy Siostry i Bracia we wspólnocie Rodzin Szensztackich,


spoglądając na opis zmartwychwstania Chrystusa, które było doświadczeniem kobiet i apostołów, również i my ludzie współcześni, stajemy dziś wobec Tego, który powstaje z martwych i żyje. To doświadczenie było dla nich faktem, dla nas zaś staje się prawdą wiary – bo wierzymy Jezusowi Chrystusowi, Słowu Bożemu
i świadkom, którzy widzieli Go żywym.

Z tej prawdy wypływa dla nas wieka radość i nadzieja, że nie śmierć, ale życie zwyciężyło, że Chrystus wychodząc z grobu pokonał moc szatana, zło grzechu
i otchłań śmierci. Trzeba pokonać łaską zbawczą ciemność zła i grzechu aby dać się wyprowadzić  z grobu śmierci, aby wyjść i żyć ze Zmartwychwstałym, który żyje.

Niech Ten, który jest Panem Życia przyniesie ze sobą łaski, które pozwolą nam być Jego świadkami, by iść i głosić. Niech w nasze serca wleje pewność wiary, moc miłości i niegasnącą nadzieję. Niech wypełnią nas Boża radość, pokój i odwaga.

Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa, którą po raz kolejny przeżywamy, niech stanowi dla nas okazję, abyśmy tę prawdę wiary nieśli i głosili z mocą.

Niech Maryja, Potrzykroć Przedziwna, uprasza Wam i Waszym rodzinom błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Pana Życia.

Z darem modlitwy i pamięci o Was przy pustym grobie, Wasz pasterz:


ks. Waldemar Trendziuk, sdbBerlin, Zmartwychwstanie Pańskie, 16 kwietnia 2017 r.


 

 Kilka refleksji z czuwania jasnogórskiego i pielgrzymki do Legnicy

 


Na XX Ogólnopolskim Czuwaniu nocnym Ruchu Szensztackiego na Jasnej Górze, Polską Misję Katolicką z Berlina reprezentowała grupa 41 osób.


Tegoroczne czuwanie modlitewne odbyło się w nocy z 25 na 26 marca 2017 r.


Hasłem naszych spotkań był temat Z Maryją tworzymy kulturę spotkania.


Krajowy duszpasterz ojciec Arkadiusz Sosna i cała Rodzina Szensztacka powitała J.E. ks. Biskupa Pawła Cieślika, protektora Ruchu w auli o. A. Kordeckiego o godz. 1700.

Pokaż/ukryj resztę artykułu
Doroczne Czuwanie Rodziny Szensztackiej

Częstochowa, 25/26 marca 2017.


  


Zapraszamy do udziału w czuwaniu nocnym Rodzin Szensztackich na Jasnej Górze, które odbędzie się z 25/26 marca 2017 r.


Wyjazd 25 marca o godz. 6.00 z parkingu przy bazylice. W programie: spotkanie w auli o. Augustyna Kordeckiego, czuwanie nocne, msza św. w sanktuarium w Winowie. W drodze powrotnej nawiedzenie kościoła p.w. św. Jacka w Legnicy (cud eucharystyczny w 2013 r.). Przyjazd do Berlina, 26 marca br., ok. godz. 18.00. Koszt udziału w pielgrzymce wynosi 55 euro.


Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są przez p. Sylwię Kapuścik i ks. Waldemara Trendziuka oraz po każdej mszy św. w zakrystii. Zapraszamy.VI edycja Szkoły Animatora w Józefowie k. Otwocka

styczeń-marzec 2017 r.
Ruch Szensztacki to Międzynarodowe Dzieło, które powstało dla moralno-religijnej odnowy Europy i świata. Oferuje nam jako osobom, które do Rodziny Szensztackiej należą, i nie tylko nam, wiele możliwości, ażeby rozwijać się w duchowości szensztackiej, powiększać swoje kwalifikacje, bardziej poznawać duchowość ojca Założyciela o. Józefa Kentenicha.

Taką możliwością okazała się dla nas jako opiekunów dwóch kręgów, a także animatorów Apostolatu Pielgrzymującej MTA w Berlinie, Szensztacka Szkoła Animatora, która odbyła się w Józefowie k. Otwocka. Trwała ona od stycznia do marca 2017 roku. Było to przeżycie, które we wspomnieniach będzie do nas często powracać.

Podczas pierwszego zjazdu zadano nam pytanie: Dlaczego jesteś w Szensztacie? Czy wiesz co rozumiemy poprzez słowo ANIMATOR? Pytania proste, ale żeby na nie odpowiedzieć, trzeba się zastanowić. Animator to człowiek przeniknięty duchem Szensztatu, działający i aktywny. To człowiek, którego powołał Bóg do życia tu i teraz, z konkretnymi talentami i wadami, w tym czasie, a nie innym. Nikt inny tylko my wszyscy, którzy tworzymy kręgi, zostaliśmy do tego zadania powołani. Animator jest osobą, która została powołana i posłana, by głosić Ewangelię, by nieść ludziom Pana Jezusa. Zadanie piękne i odpowiedzialne. Prawda? My jako animatorzy nie możemy stać w miejscu, mamy „IŚĆ I GŁOSIĆ”, ponieważ Pan Bóg wzywa każdego z nas osobiście, powierzając nam do spełnienia misję. Naszą misją w Berlinie jest animowanie kręgów, które tworzymy, do których należymy, dbanie o to, żeby wszystko dobrze działało, ale przede wszystkim - dbanie o ludzi, którzy do kręgów należą. Pragniemy i musimy pamiętać, że Szensztat tworzymy my wszyscy, nie tylko animatorzy, czy opiekunowie. Swoim życiem chcemy dawać świadectwo o Jezusie, byśmy naszą postawą przyciągali do naszej Rodziny, byśmy wszyscy czuli się jak w rodzinie. To nie jest łatwe, ale  z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną - jak najbardziej możliwe. Patrząc na postawę ojca Kentenicha: to co było w jego życiu krzyżem, stało się jego drogą do realizacji  posłannictwa.

Pokaż/ukryj resztę artykułu

Nasze spotkania formacyjne i modlitewne w 2017 r.

 

Drodzy rozpoczyna się kolejny rok naszej pracy i formacji wraz z Maryją Potrzykroć Przedziwną.


Rok duszpasterski, który przezywany jest pod hasłem: Idzcie i głoście zachęca nas do aktywności głoszenia i przepowiadania. Jest to możliwe wówczas gdy sami jesteśmy w kontakcie ze Słowem Bożym i głosimy Chrystusa, którego poznaliśmy i którego doświadczamy w sakramentach i naszej codzienności. Zaproszenie to jeszcze bardzie każe nam uczyć się od Maryi zasłuchania w Słowo Boże, rozważania Go w swoim sercu i pokornej służby. Poznanie Słowa Bożego prowadzi nas do poznania Tego, który do nas mówi i nas nieustanie formuje. Zawierzenie Maryi i wraz z Nia Chrystusowi otwiera nas na szeroka przestrzeń dawania świadectwo myślą, słowem i poprzez uczynki. Zatem wraz z Maryją i jej nadzieją wiary posłusznej i pokornej nieśmy Chrystusa i głośmy Go wszystkim napotkanym na naszej drodze ludziom. Odwagi, nie bójcie się otworzyć drzwi waszych serc Chrystusowi. Odwagi z gorliwością głośmy Go i dawajmy swiadectwo, że jedynie On Jezus Chrystus jest nszym Bogiem, Panem i Zbawicielem.


W roku 2017 czeka nas również 100 rocznica objawień fatimskich, w których Matka Boża wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej oraz nabożeństw wynagradzających.

Na początku pragniemy przedstwić najważniejsze wydarzenia, które bedą miały miejsce w 2017 r. Jest ich kilka na poziomie międzynarodowym, centralnym i lokalnym.


1. Jesteśmy zaproszeni do udziału w Dorocznym Czuwaniu Rodziny Szensztackiej, które odbędzie się w Częstochowie, z 25/26 marca 2017.

2. 1 maja br. planowane jest międzynarodowe spotkanie w Szensztacie w intencji pokoju.

3. W dniach 1-2 lipca lub 7-8 października 2017 r. odbywa się doroczne spotkanie dla opiekunów kręgów Pielgrzymującej MTA w Szensztat

4. Na 7 października 2017 r. przeznaczony jest Dzień przymierza (po polsku) w Szensztat.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do odpowiedzialnych za kręgi i zgłoszenie ogólne, które należy przesłać do Szynsztatu.


Oprócz spotkań, o których mowa powyżej, rzeczą niezmiernie ważną są spotkania formacyjne, które organizowane są przez wspólnoty lokalne.

Pokaż/ukryj resztę artykułu
Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

24.12.2017


 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.(J 1,1-18)


Kochani i Drodzy, Siostry i Bracia tworzący wspólnotę

Rodzin Szensztackich w Berlinie


          Od niespełna pięciu miesięcy jestem z Wami we wspólnocie.

         Pragnę na początku podziękować Bogu i Wam za czas łaski i pracy, za akceptację i wspólne poszukiwania, za sugestie, rady i uwagi, za wspólne nawracanie się i oddawanie się Bogu na służbę umacniania siebie i braci we wierzę.

Dziękuję za trud prowadzenia wspólnot i przygotowania spotkań liturgicznych i formacyjnych. Dziękuję za łaskę i wszelkie dobro.

          Kochani, korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pragnę złożyć życzenia, aby Słowo Wcielone zamieszkało pośród nas, byśmy nieustannie Je poznawali i Nim się zachwycali. Niech nas zadziwia, zmienia i uświęca w różnorodności powołań.

Życzę, aby przychodzący Jezus Chrystus, nadawał sens naszym wyborom i działaniom, tym indywidualnym i wspólnotowym. Rozpoznając znaki obecności Nowonarodzonego życzę, abyśmy znaleźli czas, po to, aby Go adorować w tajemnicy Wcielenia Słowa, wypełniania Jego misji zbawczej i abyśmy radowali się z tego faktu, że życie z Boga wciąż ma sens i wartość dla człowieka.

Życzę, abyśmy byli ludźmi Słowa, aby nasze słowa łączyły ludzi, wlewały treści i wartości oraz budziły nadzieję i radość.

           W szczególnych wydarzeniach, które miały miejsce w naszym mieście, w ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem, życzę, abyśmy byli także znakami Nowej Cywilizacji budowanej na miłości, miłosierdziu, dobru i pokoju. Tego Bożego Pokoju od Nowonarodzonego Chrystusa życzę Wam, Drodzy i Kochani, aby Boży Pokój wypełniał nasze serca, relacje rodzinne i wspólnotowe. Życzę, abyśmy nieśli Boży Pokój do ludzi, których każdego dnia spotkamy.

         Nowy Rok 2017, który nadchodzi niech będzie błogosławiony i niech będzie czasem zwycięstwa łaski i świętości. Niech Maryja Matka Trzykroć Przedziwna, wstawia się za nami, naszymi rodzinami i wspólnotami. 

          

ks. Waldemar Trendziuk sdb

 

Berlin, Boże Narodzenie, A.D. 2016


 

Życzenia Bożonarodzeniowe z Szensztatu

24.12.2016 r.

  


W pewnym człowieku narodził się Chrystus, ale ów człowiek nie słyszał anielskich harf, ani śpiewu pasterzy, ani nie przyniósł Chrystusowi w darze swojego bogactwa na podobieństwo Trzech Mędrców, nie miał złota i mirry, ani nie uważał się za mędrca.

Ofiarował Mu natomiast swoją samotność, swoje cierpienia, swoją biedę, swoje upadki. Po prostu wszystko co posiadał. Powiedział: Panie, Ty zawsze oczekujesz człowieka, spodobałem się Tobie, chociaż nie wiem dlaczego?

- Tak narodził się Chrystus w pewnym człowieku!

A czy narodzi się we mnie?


Życzę błogosławionych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia dla całej Rodziny Szensztackiej i duszpasterzy w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

s. Elwira Kędzia


 


 

Nasze czuwanie adwentowe na Fronau 

10.12.2016

 Zapraszamy Rodzinę Szensztacką na czuwanie adwentowe, które odbędzie się w drugą sobotę grudnia na Fronau, 10 grudnia 2016 r. o godz. 15.00.  Poprzez refleksję i eucharystię z Maryją będziemy pragnęli wejść w nasze osobiste przygotowanie się na spotkanie z rodzącym się Bogiem-Człowiekiem. Niech święty czas radosnego czuwania wypełni modlitwa, spowiedź, udział w rekolekcjach adwentowych przygotowanie prezentu (naszych postanowień adwentowych) dla przychodzącego Pana. Czuwajmy wraz z Maryją i Józefem.
 

Sprawozdanie ze skupienia Rodzin Szensztackich na Fronau

16-18 września 2016Noscum prole pia benedicat Virgo Maria!

Niech nas swym Dzieciątkiem błogosławi Panna Maryja!


Tym szensztackim powitaniem rozpoczęły się dni skupienia Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Berlinie, które poprowadziła s. Maria Elwira Kędzia z Schönstatt.

Podczas naszych weekendowych rekolekcji siostra Elwira podjęła m.in. tematy: duchowości Ruchu, przymierza miłości z Matką Bożą, świętości w życiu codziennym, a także przybliżyła postać Założyciela Ruchu Szensztackiego, o. Józefa Kentenicha.


Pokaż/ukryj resztę artykułu
 Plan skupienia Ruchu Szensztackiego w Berlinie
16-18 września 2016Piatek  (16.09.2016)


18.00. Msza św. PMK

Po Mszy św. - spotkanie w Domu św. JPII dla osób po przymierzu oraz zainteresowanych przymierzem.Pokaż/ukryj resztę artykułu 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.