Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Człowiek musi trwać w przeświadczeniu, że niepojęte da się pojąć, inaczej zaprzestałby badań.

Johann Wolfgang Goethe

  Przemówienie


KONCERT JUBILEUSZOWY 25-LECIA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
KONZERTHAUS NA GENDARMENMARKT
W BERLINIE
23 czerwca 2007 r.Drogie Panie! Drodzy Panowie! Uczestnicy naszego spotkania!
Polska Misja Katolicka w Berlinie świętuje jubileusz 25-lecia swojego istnienia.
1 stycznia 1982 roku, ówczesny ordynariusz Berlina bp Joachim Meisner, powołał do istnienia Polski Ośrodek Katolicki, dzisiaj Polska Misja Katolicka. Zatem rok bieżący jest dla nas Rokiem Jubileuszu.

Polacy żyją w wielu miejscach na świecie, najwięcej jednak mieszka ich i żyje w Berlinie. To miasto od dziesiątków lat jawi się jako najbardziej gościnne dla przybyszów znad Wisły.

Historia przedstawia ich losy i świadczy o tym, że różnie w różnym czasie mieszkało im się tutaj w stolicy Niemiec. Szczególnym okresem były lata osiemdziesiąte, kiedy po powstaniu "Solidarności" z kraju musiało wyjechać bardzo wielu Polaków. Najbliższym miejscem, gdzie mogli się zatrzymać, spokojnie żyć i pracować okazał się znowu Berlin.

Właśnie wtedy staraniem polskich salezjanów i za zgodą ówczesnego ordynariusza Berlina, bpa Joachima Meisnera, zaistniała jednostka organizacyjna dla prowadzenia duszpasterstwa w języku polskim, Polska Misja Katolicka.

Dzisiaj możemy podziękować Bogu i ludziom za wielki dar, jakim okazała się Misja dla tych, którzy pragną modlić się w języku, jakiego nauczyli się w domu rodzinnym, odmawiać swój pacierz po polsku, jak uczyły ich matki. Dzisiejszy koncert jest jednym z wydarzeń, kiedy taką wdzięczność chcemy okazać.

Cieszę się zatem i witam serdecznie Jego Eminencję Głowę Kościoła Berlińskiego, ks. kard. Georga Sterzinskiego, naszego Księdza Kardynała.

Witam serdecznie jego ekscelencję ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej p. Marka Prawdę.

Witam wszystkich Gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Bardzo często w codziennej pracy spotykamy się ze sobą, załatwiamy wiele spraw, jesteśmy sobie potrzebni. Dzisiaj uczestniczycie w naszej radości, jaką jest dla nas Srebrny Jubileusz naszej Berlińskiej Misji.

Wyrażam nadzieję, że w waszej pamięci pozostaniemy jako berlińczycy polskiej mowy, żyjący tuż obok Was, pracujący podobnie jak Wy, zatroskani o dobro osobiste, naszych rodzin i społeczności, którą tworzymy.

Piękna muzyka niech będzie wyrazem wdzięczności Bogu i ludziom za dar Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, która służy tysiącom ludzi.

Tutaj, w centrum Berlina, usłyszeliśmy i pragniemy powtórzyć "Gaude Mater Polonia...", "Raduj się matko Polsko..." Pragniemy do tych słów dodać te, które odnoszą się do przeżywanej przez nas dzisiejszej rzeczywistości: "Raduj się Mieście Berlinie..., nasza Druga Ojczyzno"!
Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Gäste unserer Begegnung


Die Polnische Katholische Mission in Berlin feiert das 25 jährige Jubiläum ihres Bestehens.
Am 1. Januar 1982 rief der damalige Berliner Erzbischof, Herr Bischof Meisner, das Polnische Katholische Zentrum, die heutige Polnische Katholische Mission, ins Leben.

Deswegen ist das Jahr 2007 für uns ein Jubiläumsjahr.

Menschen polnischer Herkunft leben an den verschiedensten Orten auf der ganzen Welt, die meisten von ihnen wohnen und leben jedoch in Berlin.
Seit Jahrzehnten präsentiert sich diese Stadt gegenüber den Ankömmlingen von jenseits der Oder als überaus gastfreundlich.

Die Geschichte widerspiegelt ihre Schicksale und zeugt davon, dass dem nicht immer so war.

Ein besonderer Zeitabschnitt waren die achtziger Jahre, als nach der Entstehung der Bewegung "Solidarnosc" sehr viele Polen ihre Heimat verlassen mussten. Als der nahegelegenste Zufluchtsort, an dem ein friedliches Leben und Arbeiten möglich war, erwies sich wiederum Berlin.

Zu dieser Zeit entstand durch die Bemühungen der polnischen Salesianer und mit Zustimmung des damaligen Ordinarius von Berlin, Bischof Joachim Meisner, eine Organisationsform zur Absicherung der Seelsorge in polnischer Sprache, die Polnische Katholische Mission.

Heute können wir Gott und den Menschen für die wunderbare Gabe danken, als die sich die Mission für jene erwies, denen es ein Bedürfnis ist, in der Sprache zu beten, die sie einst zu Hause erlernten, sich auf Polnisch an Gott zu wenden, wie es sie ihre Mutter lehrte.

Das heutige Konzert ist eine der Gelegenheiten, an denen wir unsere Dankbarkeit erweisen möchten.

Deshalb freue ich mich ganz besonders heute, unter uns Seine Eminenz, den Erzbischof von Berlin, Georg Kardinal Sterzinsky, unseren Kardinal, begrüßen zu dürfen.

Des weiteren begrüße ich sehr herzlich Seine Exzellenz, den Botschafter der Republik Polen, Herrn Dr. Marek Prawda.

Ebenso herzlich begrüße ich alle unsere Gäste, die uns mit ihrer Anwesenheit beehrten. Wir begegnen uns oft bei unserer täglichen Arbeit, wirken gemeinsam in viele Richtungen, sind auf einander angewiesen. Heute nun habt ihr teil an unserer Freude, welche für uns das Silberjubiläum unserer Berliner Mission bedeutet.

Ich möchte meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass wir in Eurem Gedächtnis bleiben als Berliner polnischer Sprache, die gleich nebenan leben, die so wie Ihr arbeiten, sich sorgend sowohl um das Wohl unserer Familien als auch das der Gesellschaft, die wir gemeinsam gestalten. Möge die Schönheit der Musik Ausdruck unserer Dankbarkeit gegenüber Gott und den Menschen für das Bestehen der Polnischen Katholischen Mission in Berlin sein, die tausenden Menschen dient.

Hier im Zentrum Berlins hörten wir das "Gaude Mater Polonia" und wir möchten es wiederholen "Freue Dich, Mutter Polen". Und es ist uns ein Bedürfnis, diesen Worten unter dem Eindruck der heute von uns erlebten Wirklichkeit hinzuzufügen "Freue Dich, Stadt Berlin, unsere zweite Heimat".

 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.