Nowenna do Świętego Józefa
DEKALOG EMIGRACJI


Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie.

2 List św. Pawła do Koryntian 13,11

  Dzień babci i dziadka w PMK w Berlinie 21.01.2017

od 7 maja 2007r.